Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Chuyên khoa


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Số liệu năm 2017:
NỘI DUNG
CHỈ TIÊU NĂM 2017
NĂM 2016
NĂM 2017
TỈ LỆ (%)
SO SÁNH
Số khám
40.000
45.651
46.898
117.25

Trẻ em 0-15t
10.166...

Đái tháo đường

Nhấp vào link dưới
https://drive.google.com/open?id=1OUMBySQaWy0qW6fGMtv8VF3rD3IcKoEC

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
TÌNH HÌNH CHUNG
Đặc điểm tình hình:
Là khoa lâm sàng tiếp nhận chủ yếu cấp cứu người bệnh nặng, phân loại bệnh và giúp bệnh viện thu dung người bệnh cũng là khoa...

Quy chế

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa nội, trưởng khoa Nội tiết có nhiệm vụ quyền hạn sau:

Giới thiệu

Khoa chẩn đoán hình ảnh BVĐKKV Hóc Môn là một khoa cận lâm sàng chuyên thực hiện các thủ thực siêu âm, nội sôi, điện tim, x- quang, CT ...

GIỚI THIỆU:

Khoa Ngoại Chấn Thương Chỉnh Hình, Bỏng ( Khoa Ngoại A) được thành lập vào tháng 03 năm 2012.

GIỚI THIỆU

Khoa ngoại Tổng hợp được thành lập vào năm 2012 chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, Phòng kế hoạch tổng hợp, Phòng điều dưỡng.

LỚP TẬP HUẤN CHĂM SÓC SƠ SINH THIẾT YẾU VÀ NÂNG CAO

Trong khuôn khổ hợp tác và tài trợ cho Chương trình chăm sóc sơ sinh tại một số Bệnh viện thuộc các tỉnh phía nam, Tổ chức Đông Tây Hội ngộ (EMW) - Hơi thở Cuộc sống (BOL) đã lập kế...

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khoa Nhi Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn có 2 đề tài Nghiên cứu đã được nghiệm thu và ứng dụng điều trị....

HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH NỘI - NGOẠI TRÚ

Khoa Nhi tuân thủ Luật Khám - chữa bệnh cho trẻ < 16 tuổi, các Quy chế hoạt động chung của Bệnh viện và Quy chế hoạt động riêng của Khoa....

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ TẠI TRẠM Y TẾ

Khoa Nhi cử Bác sĩ, Điều dưỡng tham gia viết bài, báo cáo và tư vấn, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ liên quan đến trẻ em tại Trạm Y tế....

GIỚI THIỆU KHOA NHI

11 phòng bệnh nội trú bao gồm: 01 phòng săn sóc đặc biệt, 01 phòng dưỡng nhi - Đơn nguyên sơ sinh, 01 phòng kỹ thuật và nhận bệnh, 02 phòng hành chánh, 02 phòng trực, 03 phòng khám Nhi thuộc...