Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Giới thiệu

Khoa chẩn đoán hình ảnh BVĐKKV Hóc Môn là một khoa cận lâm sàng chuyên thực hiện các thủ thực siêu âm, nội sôi, điện tim, x- quang, CT ...

Giới thiệu:

Khoa chẩn đoán hình ảnh BVĐKKV Hóc Môn là một khoa cận lâm sàng chuyên thực hiện các thủ thực siêu âm, nội sôi, điện tim, x- quang, CT ...

Cơ cấu tổ chức:

Tổng số nhân viên là 33 người trong đó:

Trưởng khoa: BS.CKI Nguyễn Ngọc Hiền

Phó Khoa: BS.CKI Đỗ Duy Dũng

Điều dưỡng trưởng: Phạm Minh Châu

7 bác sĩ trong đó: 5 BS.CKI, 2 BSĐK

1 CKI.ĐD

1 CN.ĐD

1 CN.KTHA

3 YS

12 ĐDTH

5 KTVTCY

2 DSTH

Cơ sở vật chất:

Phòng hành chánh: 1

Phòng siêu âm: 2

Phòng nội soi: 1

Phòng điện tim+ đo hô hấp ký: 1

Phòng x-quang: 2

Phòng CT: 1

Phòng chụp nhũ ảnh+ đo mật độ xương: 1

Chức năng và nhiệm vụ:

Thực hiện các chỉ định cận lâm sàng về: siêu âm, x-quang, CT, nội soi, điện tim ...