Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức: tổng số nhân viên là 28 người trong đó:

Trưởng khoa: BS.CKI Nguyễn Ngọc Hiền

Phó Khoa: BS.CKI Đỗ Duy Dũng

Phó Khoa: BS.CKI Huỳnh Quốc Thanh

Kỹ thuật viên trưởng: Nguyễn Hữu Lộc

05 Bác sĩ đa khoa: Châu Huỳnh Mai Xuân, Bùi Huỳnh Công Khanh, Phan Văn Ngộ,

Trần Quang Khải, Đinh Việt Nguyên

01 Chuyên khoa I điều dưỡng: Phạm Thị Tuyết Nhung

08 Cữ nhân điều dưỡng: Lê Huỳnh Minh Nguyên, Hoàn Thị Huyền, Trần Thị Huế, Nguyễn

Thanh Thu, Truong Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Thu, Phan Thị Hậu, Huỳnh Thị Thu Hằng

03 Cữ nhân kỹ thuật hình ảnh: Phùng Quốc Hồng, Đỗ Đức Thiện, Võ Thị Kim Dung

01 Cao đẳng điều dưỡng: Nguyễn Thị Thùy Dương

01 Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh: Lê Minh Vũ

02 Y sĩ: Trần Trí Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn

01 Dược sĩ trung học: Đỗ Văn Long

01 Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh: Nguyễn Trọng Nghĩa

Cơ sở vật chất:

Phòng hành chánh: 01

Phòng siêu âm: 03

Phòng nội soi: 01

Phòng điện tim+ đo hô hấp ký: 01

Phòng x-quang: 02

Phòng CT: 01

Phòng chụp nhũ ảnh: 01

Phòng đo loãng xương: 01

Chức năng và nhiệm vụ:

Thực hiện các chỉ định cận lâm sàng về: siêu âm, x-quang, CT, nội soi, điện tim, nhũ ảnh, đo loãng xương

https://drive.google.com/file/d/1efXAYTT58EyT3tbOyR43Pk2xCZ44akFt/view?usp=sharing