Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990
LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH 2023
https://drive.google.com/file/d/1H4OauQ5ERZ0hXXgy2c17GFaI6xIWPT9M/view?usp=sharing
LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2022
https://drive.google.com/file/d/1hkdkPUzIt-gx-cf4td2tvYZoe4P268Nw/view?usp=sharing
THÔNG BÁO CUNG CẤP BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO, HÓA CHẤT, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THAY THẾ
https://drive.google.com/file/d/1yPIbX_6e7g0T34xNN1UJri972XRH0wWm/view?usp=sharing
Thông tin bệnh viện
Cách phát hiện sớm bệnh đái tháo đường týp 2
Khi có các triệu chứng rầm rộ biểu hiện ra bên ngoài như: ăn nhiều, đi tiểu nhiều, sút cân...
Giảm cân để kiểm soát đái tháo đường typ 2
Đái tháo đường (ĐTĐ) typ 2 đặc trưng bởi tình trạng đề kháng insulin và khiếm khuyết bài tiết insulin...
Răng bị diệt tủy có dễ tổn thương?
Tôi có 2 cái răng số 7 hàm dưới bị sâu phải diệt tủy. Tôi nghe nói răng đã chết...
Tiêu chảy do kháng sinh, dùng thuốc gì?
Tôi bị viêm tai giữa, được bác sĩ cho dùng thuốc kháng sinh erythromyxin. Khi dùng thuốc được vài ngày...
Hoạt động chuyên môn
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NĂM 2019
https://drive.google.com/file/d/119jghm-S2BqnrqUkaxgEwlvy1ZwlDLQM/view?usp=sharing
QUI TRÌNH CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT 2019
https://drive.google.com/file/d/17u6Dm0VhhwLj2qyfKwxozGw5zG71hJFO/view?usp=sharing
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
https://drive.google.com/file/d/1-Bs7XY-6F8r-u4dIbRbRgUNVmdif0y0W/view?usp=sharing
BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019
https://drive.google.com/file/d/1YixdSe-DBkXuVtdSsoJ3xiZkoWHq8Bef/view?usp=sharing
BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 NĂM
https://drive.google.com/file/d/1zCVCIF6NFleEGrzC8_WsrhNfAeulDCKA/view?usp=sharing
QUI TRÌNH KỸ THUẬT
Vui lòng nhấp vào link dưới
https://drive.google.com/drive/folders/1EdnzBXmR8KHIwByc16cmHsPx4uI64S3q?usp=sharing