Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

TIÊM VẮC XIN COVID-19 XUYÊN TẾT QUÝ MÃO 2023

Nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vắc xin, duy trì miễn dịch cộng đồng, hạn chế nguy cơ mắc bệnh nặng, giảm nguy cơ tử vong trước các biến thể mới của Omicron xuất hiện, bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn thực hiện “Tiêm vắc xin COVID-19 xuyên Tết Quý Mão 2023” tại bệnh viện, cụ thể như sau:.....

Nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vắc xin, duy trì miễn dịch cộng đồng, hạn chế nguy cơ mắc bệnh nặng, giảm nguy cơ tử vong trước các biến thể mới của Omicron xuất hiện, bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn thực hiện “Tiêm vắc xin COVID-19 xuyên Tết Quý Mão 2023” tại bệnh viện, cụ thể như sau:

  • Loại vắc xin sử dụng

Theo cấp phát hàng ngày của Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn

  • Đối tượng triển khai

  • Các đối tượng đủ đi��u kiện tiêm liều cơ bản, liều bổ sung và các liều nhắc lại trên địa bàn huyện

  • Thời gian

  • Từ ngày 07/01/2023 đến ngày 02/02/2023

  • Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ

  • Địa điểm

  • Khoa Y học Cổ truyền – bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn