Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Tin tức & sự kiện


THỂ LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Cập nhật: 18-08-2023
Đường link tham gia cuộc thi
http://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn/#/pages/home

THÔNG BÁO CUNG CẤP BÁO GIÁ THUỐC

Cập nhật: 03-08-2023
https://drive.google.com/file/d/1x9awf0XynbHW3mtRliA9w6Tf4z8lRwKc/view?usp=sharing