Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Tin tức & sự kiện


THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 02-12-2022
THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Về việc báo giá mua Bộ đón bé chào đời, Áo Kanga

QUYẾT ĐỊNH SỐ 6406/QĐ-SYT

Cập nhật: 24-11-2022
QUYẾT ĐỊNH
Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cũa Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn trực thuộc Sở Y tế

Kế hoạch mua sắm thuốc

Cập nhật: 21-10-2022
https://drive.google.com/file/d/15olzIwOwQA5mSXSaW6nStPzby4FDghZe/view?usp=sharing

Thông báo mời chào giá thi công xây lắp Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa phòng chế biến thức ăn

Cập nhật: 14-10-2022
https://drive.google.com/file/d/1ag2ko8R03gV5riII8xKHd_3ltyrEVc9M/view?usp=sharing

Thông báo cung cấp báo giá VTYT tiêu hao sinh phẩm xét nghiệm

Cập nhật: 18-08-2022
https://drive.google.com/file/d/1wTmI8xAhhbyZMh5iwwX33l5nb79HWcb2/view?usp=sharing