Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Thông tin dược phẩm


Ngân hàng dữ liệu ngành Dược- Drugbank.vn

Cập nhật: 20-11-2019
1. Giới thiệu Ngân hàng dữ liệu ngành Dược – Drugbank.vn
Ngày 12/8/2019, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) tổ chức lễ ra mắt website “Ngân hàng dữ liệu ngành Dược – Drugbank.vn” đầu tiên tại Việt...

Quản lý thuốc nguy cơ cao (High Risk Drug)

Cập nhật: 11-11-2019
Thuốc nguy cơ cao là thuốc có khả năng gây thương tích, tổn hại đáng kể cho bệnh
nhân nếu gặp sai sót trong quá trình sử dụng. Tần suất các sai sót xãy ra với các
thuốc này không...

Gói BD-BV 2019, Quyết định số 276/QĐ-BVHM kí ngày 20/6/2019

Cập nhật: 11-11-2019
https://drive.google.com/file/d/1jRPDSa8JdYF0XkkbKSRRu52AaybtO8kM/view?usp=sharing

THÔNG TƯ 30/2018/TT-BYT

Cập nhật: 13-03-2019
Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Công văn số 757/QLD_ĐK

Cập nhật: 13-03-2019

DANH MỤC THUỐC

Cập nhật: 26-11-2018
RptThongKeDuocBV_Thuoc.rpt
Gói thầu
MUA SẮM TRỰC TIẾP THUỐC TÂN DƯỢC NĂM 2018

Cục Quản lý Dược Việt Nam: Thông báo thu hồi thuốc sản xuất từ nguyên liệu valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical - Trung Quốc sản xuất

Cập nhật: 08-11-2018
Ngày 10/7/2018, Cục Quản lý Dược Việt Nam đã có công văn 13124/QLD-CL và 13125/QLD-CL để thông báo về việc thu hồi thuốc sản xuất từ nguyên liệu valsartan do Công ty Zhejiang Huahai...