Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Thông tin dược phẩm


THÔNG TƯ 30/2018/TT-BYT

Cập nhật: 13-03-2019
Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Công văn số 757/QLD_ĐK

Cập nhật: 13-03-2019

DANH MỤC THUỐC

Cập nhật: 26-11-2018
RptThongKeDuocBV_Thuoc.rpt
Gói thầu
MUA SẮM TRỰC TIẾP THUỐC TÂN DƯỢC NĂM 2018

Cục Quản lý Dược Việt Nam: Thông báo thu hồi thuốc sản xuất từ nguyên liệu valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical - Trung Quốc sản xuất

Cập nhật: 08-11-2018
Ngày 10/7/2018, Cục Quản lý Dược Việt Nam đã có công văn 13124/QLD-CL và 13125/QLD-CL để thông báo về việc thu hồi thuốc sản xuất từ nguyên liệu valsartan do Công ty Zhejiang Huahai...

DANH MỤC THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT (theo Thông tư số: 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Cập nhật: 03-04-2018
STTHoạt chất- nồng độ/ hàm lượng Tên thương mạiĐVT THUỐC GÂY NGHIỆN
1Fentanyl 100mcg/2ml FENILHAMỐng
2Fentanyl 100mcg/2ml FENTANYL-HAMELN Ống
3Morphin HCl 10mg/1ml MORPHINEỐng
4Morphin sulphat 10mg/1ml OpiphineỐng
5Pethidin HCl 100mg/2ml Pethidine-hamelnỐng THUỐC HƯỚNG...