Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Định hướng phát triển bệnh Viện


Định hướng phát triển của bệnh viện từ nay đến 2020 là hướng tới xây dựng bệnh viện đa khoa khu vực hạng 1 hoàn thiện theo mô hình Chất lượng bệnh viện  thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân

1. Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng:

            Cuối năm 2015, bệnh viện sẽ khởi công xây dựng một bệnh viện mới với quy mô 1000 giường bệnh, trên cơ sở bổ xung và hoàn thiện một bệnh viện đa khoa hạng 1 hoàn chỉnh.

2. Kiện toàn tổ chức, tăng cường đào tạo cán bộ

            Bệnh viện đã xây dựng lộ trình đào tạo cán bộ quản lý về mọi mặt như: quản lý bệnh viện, quản lý nhà nước, Tin học, ngoại ngữ, học sau và trên đại học để đạt chuẩn cán bộ quản lý bệnh viện.

Về tổ chức bệnh viện dự ki��n từ nay đến 2018 tách các khoa theo đúng tiêu chuẩn bệnh viện hạng I như sau:

Hiện đại hóa các trang thiết bị:Để có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ trong công tác, tăng cường chất lượng chẩn đoán và điều trị: Đầu tư thêm các máy Đông máu tự động, máy Điện di, máy Cấy máu tự động, máy kháng sinh đồ tự động.

Chẩn đoán hình ảnh: Đầu tư thêm máy Siêu âm 4 chiều, Hệ thống XQ số hóa (CR), Máy MRI, hệ thống C-AM, máy siêu âm gắng sức, hệ thống Nong mạch vành đặt Sten.

Các điều trị kỹ thuật cao: tiếp tục phát huy hiệu qủa của hệ thống mổ nội soi ngoại tổng quát, ngoại niệu, tán sỏi qua nội soi, mổ nội phụ khoa, nội soi tiêu hóa trên và tiêu hóa dưới, nội soi chẩn đoán và điều trị tai mũi họng, mổ mắt bằng phương pháp Phaco, điều trị Laser YAG, điều trị chỉnh hình răng hàm mặt, tăng cường các máy lọc máu bằng thận nhân tạo hiện đại. Đầu tư thêm nội soi khớp, phẫu thuật mạch máu và lồng ngực, mổ sọ não bệnh lý, máy siêu lọc máu.

3.Tăng cường công tác điều hành quản lý

Chuyên môn: Xây dựng nề nếp làm việc chính quy, chuyên môn hóa cao, thực hiện tốt các quy chế bệnh viện.

Hành chính: Thực hiện các quy trình quản lý nghiêm, xây dựng quy trình làm việc theo phương châm gọn, nhẹ đạt hiệu qủa cao.

Kinh tế: Thực hiện tốt nhiệm vụ làm kinh tế y tế theo quy chế bệnh viện, thực tốt công tác xã hội hóa, tăng cường kiểm soát nội bộ, công tác kiểm toán và công khai hoá.

Thanh tra giám sát: Thực hiện trong mọi lĩnh vực hoạt động của bệnh viện, đặc biệt trong công tác chuyên môn và công tác tài chính.

Thi đua khen thưởng: Là một điều kiện xuyên suốt trong qúa trình phát triển và hoạt động của bệnh viện, tạo nên một động lực chắc chắn và bền vững cho mọi cán bộ viên chức và người lao động.

4.Mở rộng hợp tác phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nghiên cứu khoa học:

Chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật: Là mô hình hoạt động hiệu qủa trong thời gian qua, từ nay đến 2020 bệnh viện tiếp tục liên kết với các bệnh viện tuyến trên, tuyến trung ương, các trường cao đẳng, các trường đại học, các trung tâm y tế chuyên sâu, để đào tạo các cán bộ có đủ điều kiện làm chủ các trang thiết bị hiện đại.

Mở rộng hợp tác quốc tế, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ nước ngoài nhất là trong huấn luyện và đào tạo chuyên môn.

Đào tạo cán bộ chuyên sâu: đáp ứng cho việc chuyên khoa hoá trong từng lĩnh vực chuyên môn làm tăng khả năng hấp dẫn, tăng chất lượng điều trị, nâng cao hiệu qủa phục vụ của bệnh viện đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học: Đào tạo về phương pháp nghiên cứu khoa học cho bác sĩ, điều dưỡng và các nhân viên khác, tạo điều kiện phát triển và hình thành các đế tài KHKT có tính ứng dụng cao đáp ứng với nhu cầu chuyên môn, hình thành nhưng đề tài khoa học cấp tỉnh và quốc gia.

5.Thường xuyên giáo dục y đức, y đạo cho cán bộ viên chức và người lao động

            Con người là nhân tố, động lực quyết định cho sự phát triển và thành công của bệnh viện, vì vậy việc thường xuyên đầu tư giáo dục cho CBVC-NLD y đức và y đạo là là nhiệm vụ hàng đầu để có một lực lượng “vừa hồng, vừa chuyên”, là một chủ trương xuyên suốt trong qúa trình phát triển và hội nhập của bệnh viện.

6.Đẩy mạnh công tác Xã hội hóa trong khám chữa bệnh

Chủ động hoạt động của bệnh viện trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị kỹ thuật, và nguồn nhân lực từ nay đến 2020 bệnh viện tiếp tục thực hiện với các mục tiêu:

Hiệu qủa về xã hội: bệnh nhân được thụ hưởng các kỹ thuật cao về chẩn đoán và đìêu trị mà không phải đi xa, giảm được các chi phí.

Hiệu qủa về chuyên môn: đào tạo được cán bộ có trình độ tay nghề cao làm chủ các phương tiện và kỹ thuật hiện đại. đáp ứng được nhu cầu học tập vươn lên của CBVC-NLĐ, hòa nhập được ở trong nước và quốc tế

Hiệu qủa về kinh tế: trên cả ba mặt, lợi ích nhà nước, lợi ích của tập thế và lợi ích của cá nhân.

7.Chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc cho người nghèo

Đây là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, bệnh viện đã và đang thực hiện với hiệu qủa cao, qua đó đã giáo dục cho CBVC-NLĐ “uống nước nhớ nguồn, ăn qủa nhớ kẻ trồng cây”, chăm lo cho các đối tượng chính sách, các vùng dân tộc, những hộ gia đình khó khăn trong cuộc sống.     Đây là một mục tiêu lớn đồng hành với sự hoạt động và phát triển của bệnh viện.

8.Quan tâm đến đời sống cán bộ viên chức và người lao động

Bệnh viện coi CBVC-NLĐ là khách hàng đặc biệt, từ đó tạo ra các chính sách, các cơ chế và tạo một môi trường thân thiện, dân chủ, nâng cao được đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC –NLĐ để họ luôn an tâm công tác và dồn hết tâm sức vào công tác khám chữa bệnh và các chương trình mục tiêu quốc gia khác góp phần vào sự nghiệp chắm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân.