Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH NỘI - NGOẠI TRÚ

Khoa Nhi tuân thủ Luật Khám - chữa bệnh cho trẻ < 16 tuổi, các Quy chế hoạt động chung của Bệnh viện và Quy chế hoạt động riêng của Khoa....

Khoa Nhi tuân thủ Luật Khám - chữa bệnh cho trẻ < 16 tuổi, các Quy chế hoạt động chung của Bệnh viện và Quy chế hoạt động riêng của Khoa.

Khoa luôn đảm bảo chỉ tiêu giường nội trú và bình quân ngày điều trị hàng năm. Lượng bệnh ngoại trú đảm bảo từ 3 phòng khám vào mùa dịch bệnh, cao điểm bình quân 250 bệnh/ngày, tập trung cho các nhiễm khuẩn hô hấp cấp trên và dưới, suyễn, sốt xuất huyết và các bệnh lý sơ sinh.