Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

HOẠT ĐỘNG DƯỠNG NHI

Hoạt động dưỡng nhi được xem là một mặt mạnh của Khoa Nhi. Khoa có Đơn nguyên sơ sinh, Bác sĩ và Điều dưỡng đã tập huấn chuyên khoa, trang bị nhiều trang thiết bị mới, hiện đại, đảm bảo phục vụ tích cực và hiệu quả cho công tác điều trị sơ sinh...

Hoạt động dưỡng nhi được xem là một mặt mạnh của Khoa Nhi. Khoa có Đơn nguyên sơ sinh, Bác sĩ và Điều dưỡng đã tập huấn chuyên khoa, trang bị nhiều trang thiết bị mới, hiện đại, đảm bảo phục vụ tích cực và hiệu quả cho công tác điều trị sơ sinh.