Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ TẠI TRẠM Y TẾ

Khoa Nhi cử Bác sĩ, Điều dưỡng tham gia viết bài, báo cáo và tư vấn, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ liên quan đến trẻ em tại Trạm Y tế....

Khoa Nhi cử Bác sĩ, Điều dưỡng tham gia viết bài, báo cáo và tư vấn, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ liên quan đến trẻ em tại Trạm Y tế.

Khoa Nhi cử Bác sĩ, Điều dưỡng phối hợp công tác cùng Đoàn Thanh niên Bệnh viện, Chi đoàn Thanh niên Khoa tham gia khám sức khoẻ, viết bài báo cáo, tập huấn sơ cấp cứu cho thanh thiếu niên tại các trường học...