Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

HỘI THI VẼ TRANH

HỘI THI VẼ TRANH

“Gia đình nơi yêu thương và chia sẽ” năm 2018

Tổ công đoàn: Tổ chức – Cán bộ

Đạt giải: III

Do Công đoàn Ngành Y tế tổ chức