Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Cục Y tế dự phòng tổ chức Hội thảo SOP về truyền thông nguy cơ

Ngày 18 tháng 12 năm 2014 tại Hà Nội, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Y tế và sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo Xây dựng quy trình chuẩn về truyền thông nguy cơ (SOP về truyền thông nguy cơ). TS. Trương Đình Bắc - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng đã chủ trì hội thảo, tham dự hội thảo có đại diện Tổ chức Y tế thế giới, các Cục/Vụ/Viện thuộc Bộ Y tế.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện của Tổ chức Y tế thế giới, chuyên gia tư vấn giới thiệu chi tiết về sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng SOP về truyền thông nguy cơ, các bước xây dựng cũng như vai trò, trách nhiệm của các đại biểu, của các cơ quan, tổ chức trong quá trình tham gia xây dựng SOP. Đại diện của Tổ chức Y tế thế giới, chuyên gia tư vấn cũng đã hướng dẫn và bàn bạc, thảo luận với các đại biểu về những công việc cụ thể tiếp theo cần phải thực hiện để xây dựng SOP. Các đại biểu đã thống nhất sẽ tiếp tục làm việc, phối hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thiện xây dựng SOP về truyền thông nguy cơ trong Quý I năm 2015.

Ông Manu Eraly - Tổ chức Y tế thế giới trình bày tại hội thảo

Quá trình xây dựng SOP về truyền thông nguy cơ gồm nhiều bước: thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan, xây dựng dự thảo, tổ chức các hội thảo, gửi xin ý kiến các chuyên gia, hoàn thiện dự thảo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

                TS. Nguyễn Thị Kim Liên - chuyên gia tư vấn trình bày tại hội thảo

 

TS. Trương Đình Bắc đã kết luận hội thảo với một số nội dung chính sau:

  • SOP về truyền thông nguy cơ xây dựng trước mắt tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là với các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi.

  • Dự thảo khung của SOP và các tài liệu liên quan sẽ được gửi tới các đại biểu dự hội thảo để các đại biểu góp ý và tiếp tục tham gia, đóng góp vào quá trình xây dựng SOP.

  • Sau khi hoàn thiện xây dựng SOP đề nghị Tổ chức Y tế thế giới hỗ trợ để tổ chức thực hành, diễn tập sử dụng SOP, nhằm từng bước đưa SOP vào thực tiễn, áp dụng khi triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông nguy cơ trong lĩnh vực y tế.