Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

CHƯƠNG TRÌNH CHĂM LO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN

Trải qua cuộc chiến chống đại dịch Covid – 19, các chiến sĩ áo trắng hơn ai hết cần được quan tâm chăm sóc, mỗi ngày họ đều cố gắng vượt qua áp lực của bản thân để mang lại bình yên, khỏe mạnh cho người bệnh. Thấu hiểu những khó khăn, những cố gắng của nhân viên y tế, Công đoàn ngành Sở y tế đã luôn quan tâm, kêu gọi Công đoàn cơ sở đổi mới các hình thức hoạt động, chăm lo đời sống nhân viên y tế.