Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

BẢNG PHÂN CÔNG ĐIỀU DƯỠNG

Theo Quy chế Bệnh viện của Bộ Y tế - số: 1895/1997/QĐ - BYT....BẢNG PHÂN CÔNG ĐIỀU DƯỠNG
(Theo Quy chế Bệnh viện của Bộ Y tế - số: 1895/1997/QĐ - BYT)STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  NỘI DUNG  KÝ TÊN
1 Đặng Thùy Dương  ĐD Trưởng Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh được quy định tại thông tư 07  
Phụ trách chung trong khoa
Phân công điều dưỡng. 
Kiểm tra ,nhắc nhở công tác chuyên môn , vệ sinh khoa phòng 
Kiểm tra ,nhắc nhở công tác chống nhiễm khuẩn tại khoa phòng
Quản lý, tập huấn và thi đổi vòng, thi tốt nghiệp đối với học sinh thực tập
Tham gia đi buồng bệnh cùng BS trưởng khoa hàng ngày.
2 Mai Thị Thanh Tuyền ĐD HC Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh được quy định tại thông tư 07  
Báo bệnh cho phòng kế hoạch tổng hợp hàng ngày
Tính viện phí cho bệnh nhân xuất viện 
Hoàn tất hồ sơ ra viện nộp phòng kế hoạch tổng hợp 
Trả giấy ra viện , thẻ BHYT cho bn xuất viện 
Tham gia tăng cường vào ngày thứ bảy, chủ nhật (khi cần ) 
Quản lý máy vi tính 
3 Nguyễn Phương Diệp ĐD HC Thực hiện công tác quản lý dược trong khoa, báo cáo theo định kỳ lên khoa Dược  
Hằng ngày lên thuốc + Vật tư tiêu hao ,lĩnh thuốc  + Vật tư tiêu hao tại Khoa Dược
đảm bảo cơ số thuốc tủ trực phục vụ  người bệnh
Bàn giao cơ số thuốc  + Vật tư tiêu hao cho các tua trực 
Quản lý tủ thuốc + Vật tư tiêu hao
Dự trù , lãnh vật tư tiêu hao từ khoa dược 
Tham gia vệ sinh hằng ngày, hằng tuần vị trí để thuốc+ Vật tư tiêu hao
Báo cáo việc sử dụng thuốc+ Vật tư tiêu hao hằng ngày lên BS trưởng khoa
4 Nguyễn Thị Trang Thi ĐD HC Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh được quy định tại thông tư 07  
Lấy dấu hiệu sinh tồn , mang hồ sơ theo BS khám bệnh phòng phụ trách 
Thực hiện y lệnh thuốc , theo dõi , chăm sóc bệnh phòng
Theo dõi những diễn biến bất thường của người bệnh báo BS xử trí kịp thời 
Hàng ngày cuối giờ làm việc , bàn giao bệnh nặng , y lệnh còn lại trong ngày cho tua trực 
Đổi Drap, quần áo dơ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Thay Drap, quần áo cho bệnh nhân 
Hỗ trợ bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng 
Đảm bảo chế độ thường trực đúng quy định .
Tham gia thường trực tăng cường vào ngày thứ bảy , chủ nhật (khi cần) 
Quản lý túí cấp cứu
5 Nguyễn Thanh Trúc ĐD Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh được quy định tại thông tư 07  
Bàn giao thuốc , tài sản , bệnh nặng giữa các tua trực 
Đổi dụng cụ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Nhận bệnh mới  từ khoa ngoại chẩn, hồi sức cấp cứu chuyển lên 
Thực hiện y lệnh thuốc , theo dõi , chăm sóc bệnh phòng  và bệnh mới 
Theo dõi những diễn biến bất thường của người bệnh báo Bs xử trí kịp thời 
Bảo quản tài sản , dụng cụ , thuốc , trật tự vệ sinh buồng bệnh phụ trách 
Ghi đầy đủ những diễn biến chăm sóc trên bệnh mới , bệnh phòng , ghi sổ 
thường trực báo bệnh mỗi ngày  và chuyển viện (nếu có).
Quản lý xe cấp cứu,máy Monitor
Đảm bảo chế độ thường trực đúng quy định .
6 Trương Thị Diệu Sâm ĐD Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh được quy định tại thông tư 07  
Bàn giao thuốc , tài sản , bệnh nặng giữa các tua trực 
Đổi dụng cụ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Nhận bệnh mới  từ khoa ngoại chẩn, hồi sức cấp cứu chuyển lên 
Thực hiện y lệnh thuốc , theo dõi , chăm sóc bệnh phòng  và bệnh mới 
Theo dõi những diễn biến bất thường của người bệnh báo Bs xử trí kịp thời 
Bảo quản tài sản , dụng cụ , thuốc , trật tự vệ sinh buồng bệnh phụ trách 
Ghi đầy đủ những diễn biến chăm sóc trên bệnh mới , bệnh phòng , ghi sổ 
thường trực báo bệnh mỗi ngày  và chuyển viện (nếu có).
Đổi Drap, quần áo dơ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Thay Drap, quần áo cho bệnh nhân 
Hỗ trợ bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng 
Quản lý máy điện tim
Đang theo học Cử nhân ĐD (hệ vừa vừa làm)
Đảm bảo chế độ thường trực đúng quy định .
7 Huỳnh Thị Ngọc Mai ĐD Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh được quy định tại thông tư 07  
Bàn giao thuốc , tài sản , bệnh nặng giữa các tua trực 
Đổi dụng cụ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Nhận bệnh mới  từ khoa ngoại chẩn, hồi sức cấp cứu chuyển lên 
Thực hiện y lệnh thuốc , theo dõi , chăm sóc bệnh phòng  và bệnh mới 
Theo dõi những diễn biến bất thường của người bệnh báo Bs xử trí kịp thời 
Bảo quản tài sản , dụng cụ , thuốc , trật tự vệ sinh buồng bệnh phụ trách 
Ghi đầy đủ những diễn biến chăm sóc trên bệnh mới , bệnh phòng , ghi sổ 
thường trực báo bệnh mỗi ngày  và chuyển viện (nếu có).
Đổi Drap, quần áo dơ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Thay Drap, quần áo cho bệnh nhân 
Hỗ trợ bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng 
Quản lý xe cấp cứu
Đang theo học Cử nhân ĐD (hệ vừa vừa làm)
Đảm bảo chế độ thường trực đúng quy định .
8 Trang Thị Thúy Bích ĐD Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh được quy định tại thông tư 07  
Bàn giao thuốc , tài sản , bệnh nặng giữa các tua trực 
Đổi dụng cụ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Nhận bệnh mới  từ khoa ngoại chẩn, hồi sức cấp cứu chuyển lên 
Thực hiện y lệnh thuốc , theo dõi , chăm sóc bệnh phòng  và bệnh mới 
Theo dõi những diễn biến bất thường của người bệnh báo Bs xử trí kịp thời 
Bảo quản tài sản , dụng cụ , thuốc , trật tự vệ sinh buồng bệnh phụ trách 
Ghi đầy đủ những diễn biến chăm sóc trên bệnh mới , bệnh phòng , ghi sổ 
thường trực báo bệnh mỗi ngày  và chuyển viện (nếu có).
Đổi Drap, quần áo dơ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Thay Drap, quần áo cho bệnh nhân 
Hỗ trợ bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng 
Quản lý máy truyền dịch
Đảm bảo chế độ thường trực đúng quy định .
9 Trần Thị Tuyết Lan ĐD Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh được quy định tại thông tư 07  
Bàn giao thuốc , tài sản , bệnh nặng giữa các tua trực 
Đổi dụng cụ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Nhận bệnh mới  từ khoa ngoại chẩn, hồi sức cấp cứu chuyển lên 
Thực hiện y lệnh thuốc , theo dõi , chăm sóc bệnh phòng  và bệnh mới 
Theo dõi những diễn biến bất thường của người bệnh báo Bs xử trí kịp thời 
Bảo quản tài sản , dụng cụ , thuốc , trật tự vệ sinh buồng bệnh phụ trách 
Ghi đầy đủ những diễn biến chăm sóc trên bệnh mới , bệnh phòng , ghi sổ 
thường trực báo bệnh mỗi ngày  và chuyển viện (nếu có).
Đổi Drap, quần áo dơ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Thay Drap, quần áo cho bệnh nhân 
Hỗ trợ bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng 
Quản lý máy phun khí dung
Đảm bảo chế độ thường trực đúng quy định .
10 Phạm Thị Ngọc Trinh ĐD Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh được quy định tại thông tư 07  
Bàn giao thuốc , tài sản , bệnh nặng giữa các tua trực 
Đổi dụng cụ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Nhận bệnh mới  từ khoa ngoại chẩn, hồi sức cấp cứu chuyển lên 
Thực hiện y lệnh thuốc , theo dõi , chăm sóc bệnh phòng  và bệnh mới 
Theo dõi những diễn biến bất thường của người bệnh báo Bs xử trí kịp thời 
Bảo quản tài sản , dụng cụ , thuốc , trật tự vệ sinh buồng bệnh phụ trách 
Ghi đầy đủ những diễn biến chăm sóc trên bệnh mới , bệnh phòng , ghi sổ 
thường trực báo bệnh mỗi ngày  và chuyển viện (nếu có).
Đổi Drap, quần áo dơ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Thay Drap, quần áo cho bệnh nhân 
Hỗ trợ bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng 
Quản lý máy sốc tim
Đảm bảo chế độ thường trực đúng quy định .
11 Nguyễn Phạm Bích Tuyền ĐD Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh được quy định tại thông tư 07  
Bàn giao thuốc , tài sản , bệnh nặng giữa các tua trực 
Đổi dụng cụ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Nhận bệnh mới  từ khoa ngoại chẩn, hồi sức cấp cứu chuyển lên 
Thực hiện y lệnh thuốc , theo dõi , chăm sóc bệnh phòng  và bệnh mới 
Theo dõi những diễn biến bất thường của người bệnh báo BS xử trí kịp thời 
Bảo quản tài sản , dụng cụ , thuốc , trật tự vệ sinh buồng bệnh phụ trách 
Ghi đầy đủ những diễn biến chăm sóc trên bệnh mới , bệnh phòng , ghi sổ 
thường trực báo bệnh mỗi ngày  và chuyển viện (nếu có).
Đổi Drap, quần áo dơ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Thay Drap, quần áo cho bệnh nhân 
Hỗ trợ bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng 
Quản lý máy bơm tim điện
Đảm bảo chế độ thường trực đúng quy định .
12 Lê Thị Trang ĐD Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh được quy định tại thông tư 07  
Bàn giao thuốc , tài sản , bệnh nặng giữa các tua trực 
Đổi dụng cụ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Nhận bệnh mới  từ khoa ngoại chẩn, hồi sức cấp cứu chuyển lên 
Thực hiện y lệnh thuốc , theo dõi , chăm sóc bệnh phòng  và bệnh mới 
Theo dõi những diễn biến bất thường của người bệnh báo Bs xử trí kịp thời 
Bảo quản tài sản , dụng cụ , thuốc , trật tự vệ sinh buồng bệnh phụ trách 
Ghi đầy đủ những diễn biến chăm sóc trên bệnh mới , bệnh phòng , ghi sổ 
thường trực báo bệnh mỗi ngày  và chuyển viện (nếu có).
Đổi Drap, quần áo dơ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Thay Drap, quần áo cho bệnh nhân 
Hỗ trợ bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng 
Quản lý máy SpO2 để bàn
Đảm bảo chế độ thường trực đúng quy định .
13 Hồ Huỳnh Hải Phúc ĐD Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh được quy định tại thông tư 07  
Lấy dấu hiệu sinh tồn , mang hồ sơ theo Bs khám bệnh phòng phụ trách 
Thực hiện y lệnh thuốc , theo dõi , chăm sóc bệnh phòng 
Theo dõi những diễn biến bất thường của người bệnh báo Bs xử trí kịp thời 
Bảo quản tài sản , dụng cụ , thuốc , trật tự vệ sinh buồng bệnh phụ trách 
Hàng ngày cuối giờ làm việc , bàn giao bệnh nặng , y lệnh còn lại trong ngày cho tua trực
Đổi Drap, quần áo dơ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Thay Drap, quần áo cho bệnh nhân 
Hỗ trợ bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng 
Quản lý bình oxy,bình chữa cháy
Đảm bảo chế độ thường trực đúng quy định .
14 Đoàn Bá Trường ĐD Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh được quy định tại thông tư 07  
Bàn giao thuốc , tài sản , bệnh nặng giữa các tua trực 
Đổi dụng cụ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Nhận bệnh mới  từ khoa ngoại chẩn, hồi sức cấp cứu chuyển lên 
Thực hiện y lệnh thuốc , theo dõi , chăm sóc bệnh phòng  và bệnh mới 
Theo dõi những diễn biến bất thường của người bệnh báo Bs xử trí kịp thời 
Bảo quản tài sản , dụng cụ , thuốc , trật tự vệ sinh buồng bệnh phụ trách 
Ghi đầy đủ những diễn biến chăm sóc trên bệnh mới , bệnh phòng , ghi sổ 
thường trực báo bệnh mỗi ngày  và chuyển viện (nếu có).
Đổi Drap, quần áo dơ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Thay Drap, quần áo cho bệnh nhân 
Hỗ trợ bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng 
Quản lý bình oxy,bình chữa cháy
Đảm bảo chế độ thường trực đúng quy định .
15 Nguyễn Thanh Hà ĐD Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh được quy định tại thông tư 07  
Bàn giao thuốc , tài sản , bệnh nặng giữa các tua trực 
Đổi dụng cụ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Nhận bệnh mới  từ khoa ngoại chẩn, hồi sức cấp cứu chuyển lên 
Thực hiện y lệnh thuốc , theo dõi , chăm sóc bệnh phòng  và bệnh mới 
Theo dõi những diễn biến bất thường của người bệnh báo Bs xử trí kịp thời 
Bảo quản tài sản , dụng cụ , thuốc , trật tự vệ sinh buồng bệnh phụ trách 
Ghi đầy đủ những diễn biến chăm sóc trên bệnh mới , bệnh phòng , ghi sổ 
thường trực báo bệnh mỗi ngày  và chuyển viện (nếu có).
Đổi Drap, quần áo dơ tại khoa chống nhiễm khuẩn 
Thay Drap, quần áo cho bệnh nhân 
Hỗ trợ bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng 
Quản lý máy đường huyết
Đảm bảo chế độ thường trực đúng quy định . 

* Ghi chú:   Lịch Chăm sóc bệnh phòng sẽ luân chuyển phòng 01 Quý/lần