Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

BẢNG PHÂN CÔNG BÁC SĨ

Theo Quy chế Bệnh viện  của Bộ Y tế - số:1895/1997/QĐ-BY...

BẢNG PHÂN CÔNG BÁC SĨ
(Theo Quy chế Bệnh viện  của Bộ Y tế - số:1895/1997/QĐ-BYT)STTHỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NỘI DUNG KÝ TÊN
1Nguyễn Quỳnh GiaoBs Trưởng Khoa Phụ trách chung trong khoa  
Phân công, sắp xếp lịch trực 
Đi visit phòng vào sáng thứ ba hàng tuần ,ký duyệt hồ sơ bệnh án
Khám phòng những bệnh nặng khi BS tại khoa Hội chẩn
Đôn đốc, nhắc nhở nhân viên trong khoa thực hiện quy chế
 chuyên môn của cơ quan 
Đảm bảo chế độ thường trực đúng quy định
2Bùi Anh TúBs. Điều trị Phụ quản lý chung trong khoa 
Phụ trách phòng  Bệnh nặng(G01-G07)
Tham gia khám ngoại chẩn , công tác ngoại viện theo sự phân công
Tham gia Siêu âm tim tại khoa và Phòng Khám  số 10
Phụ BS Trưởng khoa ký duyệt bệnh án 
Đảm bảo chế độ thường trực đúng quy định
3Huỳnh Phú HưngBs. Điều trị Phụ trách phòng B1(G08-G17) 
Tham gia khám ngoại chẩn , công tác ngoại viện theo sự phân công
Tham gia Siêu âm tim tại khoa và Phòng Khám  số 10
Đảm bảo chế độ thường trực đúng quy định
4Nguyễn  Thị Thanh Bs. Điều trị Phụ trách phòng B2(G18-G27) 
Tham gia khám ngoại chẩn , công tác ngoại viện theo sự phân công
Đảm bảo chế độ thường trực đúng quy định
5Phạm Trường Tâm Bs. Điều trị Phụ trách phòng B2(G28-G38) 
Tham gia khám ngoại chẩn , công tác ngoại viện theo sự phân công
Tham gia Siêu âm tim tại khoa và Phòng Khám  số 10
Đảm bảo chế độ thường trực đúng quy định
6Vũ Thị NgọcBs. Điều trị Phụ trách phòng B3(G39-G46) 
Tham gia khám ngoại chẩn , công tác ngoại viện theo sự phân công
Đảm bảo chế độ thường trực đúng quy định
7Nguyễn Đức ThạnhBs. Điều trị Phụ trách phòng B4(G47-G54) 
Tham gia khám ngoại chẩn , công tác ngoại viện theo sự phân công
Đảm bảo chế độ thường trực đúng quy định
8Cao Lê Tuấn AnhBs. Điều trị Phụ trách phòng B5(G54-G63) 
Tham gia khám ngoại chẩn , công tác ngoại viện theo sự phân công
Đảm bảo chế độ thường trực đúng quy định


* Ghi chú:   Lịch Khám bệnh phòng sẽ đổi phòng 01 Quý/lần