Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Chuyên khoa


CHẤT THẢI BỆNH VIỆN

Vui lòng vào Link dưới
https://drive.google.com/open?id=1qTNFigTOdvVpMVk5-J6dvAo-t5aAgYl6

QUY ĐỊNH CHUNG KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

QUY ĐỊNH CHUNG KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
I. GIỚI THIỆU:
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thánh lập (tạm thời) ngày 07 thánh 3 năm 2012
1. Nhân sự hiện tại: 11
Cử nhân điều dưỡng: 05
Trung cấp: 04...

CHẾ ĐỘ ĂN CHO BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN ĐẦU

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐA KHOA HÓC MÔN KHOATIM MẠCH-LÃO KHOA ---------------
CHẾ ĐỘ ĂN CHO BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN ĐẦU
KHÁI QUÁT:
- Bệnh nhân suy thận phải có chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.
- Chế độ...

Qui Chế Khoa Cấp Cứu Tổng Hợp

Nhấp vào Link bên dưới
https://drive.google.com/open?id=1zJ0gkzBblf42qAXIG3p19Zv97VRPk61Q

KHẢO SÁT MÔ HÌNH BỆNH TẬT TẠI KHOA CẤP CỨU TỔNG HỢP BV ĐKKV HÓC MÔN NĂM 2015

Nguyễn Trần Hữu Tuấn, Mai Hồ Duy,
Châu Minh Thông, Nguyễn Thị Thùy Hương và cs.

TIÊU CHUẨN NHẬP KHOA CẤP CỨU TỔNG HỢP

NGƯNG THỞ, DỌA NGƯNG THỞ, NGƯNG TIM
RỐI LOẠN TRI GIÁC, LƠ MƠ HÔN MÊ
SỐC DO MỌI NGUYÊN NHÂN, TRỤY MẠCH, CO GIẬT
ĐA CHẤN THƯƠNG

QUY ĐỊNH ƯU TIÊN KHÁM VÀ XỬ TRÍ NGƯỜI BỆNH CẤP CỨU

Căn cứ Luật khám chữa bệnh;
Căn cứ Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT của Bộ tưởng Bộ Y Tế về việc ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc ngày 21/01/2008...

KẾ HOẠCH THI Ý TƯỞNG NĂM 2017

Căn cứ tình hình thực tiễn khoa năm 2016 và hiện trạng hoạt động khoa. Lãnh đạo khoa tổ chức cuộc thi “Ý tưởng tốt, Sáng kiến hay” cho tập thể nhân viên khoa như sau:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KHOA NỘI TIẾT 5 NĂM (2016 - 2020)

I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Do tình hình kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh, có liên quan đến sự gia tăng của các bệnh lý về tim mạch, chuyển hoá. Điểm đáng lưu ý là có rất nhiều bệnh...

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

- Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 09 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế bệnh viện”.
- Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-SYT, ngày 11 tháng...