Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Thông tin dược phẩm


Công văn số 757/QLD_ĐK

Cập nhật: 13-03-2019

DANH MỤC THUỐC

Cập nhật: 26-11-2018
RptThongKeDuocBV_Thuoc.rpt
Gói thầu
MUA SẮM TRỰC TIẾP THUỐC TÂN DƯỢC NĂM 2018

Cục Quản lý Dược Việt Nam: Thông báo thu hồi thuốc sản xuất từ nguyên liệu valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical - Trung Quốc sản xuất

Cập nhật: 08-11-2018
Ngày 10/7/2018, Cục Quản lý Dược Việt Nam đã có công văn 13124/QLD-CL và 13125/QLD-CL để thông báo về việc thu hồi thuốc sản xuất từ nguyên liệu valsartan do Công ty Zhejiang Huahai...

DANH MỤC THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT (theo Thông tư số: 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Cập nhật: 03-04-2018
STTHoạt chất- nồng độ/ hàm lượng Tên thương mạiĐVT THUỐC GÂY NGHIỆN
1Fentanyl 100mcg/2ml FENILHAMỐng
2Fentanyl 100mcg/2ml FENTANYL-HAMELN Ống
3Morphin HCl 10mg/1ml MORPHINEỐng
4Morphin sulphat 10mg/1ml OpiphineỐng
5Pethidin HCl 100mg/2ml Pethidine-hamelnỐng THUỐC HƯỚNG...

THUỐC ĐƯỢC BÀO CHẾ DẠNG CÓ KIỂM SOÁT GIẢI PHÓNG HOẠT CHẤT

Cập nhật: 14-09-2017
THUỐC ĐƯỢC BÀO CHẾ DẠNG CÓ KIỂM SOÁT GIẢI PHÓNG HOẠT CHẤT

DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC PHẢI HỘI CHẨN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Cập nhật: 14-09-2017
DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC PHẢI HỘI CHẨN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Tóm tắt hướng dẫn của AHA 2016 về quản lý tương tác thuốc của statin

Cập nhật: 11-11-2016
https://thongtinthuoc.com/tin_tuc/quan-ly-cac-tuong-tac-thuoc-khong-tranh-duoc-cua-statin-trong-cac-benh-tim-mach.html