Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

BẢNG GIÁ THU PHÍ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH , CHỮA BỆNH ÁP DỤNG TỪ 01/10/2017BẢNG GIÁ THU PHÍ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH , CHỮA BỆNH ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN TỪ NGÀY 01/10/2017STT Loại CLS Mã CLS Tên CLS  Giá BH   Giá dân   Giá dịch vụ   BN thanh toán  Code Code2
1 Công khám bệnh 708 Khám tổng quát (KTQ)           35,000                  35,000          50,000                   -    TT02.3PL1  37.13H2.1897
2 Công khám bệnh 711 Khám chuyên khoa (Mắt - Tai, mũi, họng)           35,000                  35,000          50,000                   -    TT02.3PL1  37.13H2.1897
3 Công khám bệnh 762 Khám răng           35,000                  35,000          50,000                   -    TT02.3PL1  37.13H2.1897
4 Công khám bệnh 761 Khám da liễu           35,000                  35,000          50,000                   -    TT02.3PL1  37.13H2.1897
5 Công khám bệnh 1003 Khám Ngoại CTCH           35,000                  35,000          50,000                   -    TT02.3PL1  37.13H2.1897
6 Công khám bệnh 1990 Phí tóm tắt bệnh án           35,000                  35,000          50,000                   -    TT02.3PL1  37.13H2.1897
7 Công khám bệnh 1002 Khám Nhi           35,000                  35,000          50,000                   -    TT02.3PL1  37.13H2.1897
8 Công khám bệnh 2022 Khám Nội A           35,000                  35,000          50,000                   -    TT02.3PL1  37.13H2.1897
9 Công khám bệnh 2023 Khám Nội B           35,000                  35,000          50,000                   -    TT02.3PL1  37.13H2.1897
10 Công khám bệnh 2024 Khám Nội C           35,000                  35,000          50,000                   -    TT02.3PL1  37.13H2.1897
11 Công khám bệnh 764 Khám Đông y           35,000                  35,000          50,000                   -    TT02.3PL1  37.13H2.1897
12 Công khám bệnh 702 Khám sản phụ khoa           35,000                  35,000          50,000                   -    TT02.3PL1  37.13H2.1897
13 Công khám bệnh 879 Đo khúc xạ mắt                    -                    30,000          30,000         30,000 DV TT04.A1.2
14 Công khám bệnh 1991 Chọn bác sĩ khám theo yêu cầu                    -                  100,000        100,000       100,000 DV  
15 Khám sức khỏe 710 Khám sức khỏe giám định y khoa (GDYK)                    -                  120,000        120,000       120,000 DV TT04.A4
16 Khám sức khỏe 709 Khám sức khỏe di chúc                    -                  120,000        120,000       100,000 DV TT04.A4
17 Khám sức khỏe 794 Khám sức khỏe định kỳ                    -                  100,000        100,000       100,000 DV TT04.A4
18 Khám sức khỏe 789 khám sức khỏe định kỳ công nhân viên                    -                  100,000        100,000         50,000 DV TT04.A4
19 Khám sức khỏe 784 Khám sức khỏe định kỳ giáo viên                    -                  100,000        100,000         50,000 DV TT04.A4
20 Khám sức khỏe 783 Khám sức khỏe định kỳ học sinh                    -                    30,000          50,000         30,000 DV TT04.A4
21 Khám sức khỏe 706 Khám sức khỏe lái xe                    -                  100,000        100,000       100,000 DV TT04.A4
22 Khám sức khỏe 703 Khám sức khỏe nhà trẻ, mẫu giáo (KSNT)                    -                    30,000          50,000         30,000 DV TT04.A4
23 Khám sức khỏe 705 Khám sức khỏe xin việc làm                    -                    50,000          75,000         50,000 DV TT04.A4
24 Khám sức khỏe 2237 Khám sức khỏe xin việc làm ( TT14)                    -                  100,000        100,000       100,000 DV  
25 Khám sức khỏe 2238 Sao y Khám sức khỏe xin việc làm ( TT14)                    -                    50,000          50,000         50,000 DV  
26 Các khoản thu khác 786 Cấp phó bản                    -                    30,000          45,000         30,000 DV DV
27 Các khoản thu khác 787 Cấp y chứng                    -                  120,000        120,000       120,000 DV DV
28 Các khoản thu khác 704 Khám cấp giấy chấn thương (KCGCT)                    -                  120,000        120,000       120,000 DV TT37.PL1
29 Các khoản thu khác 2006 Phí tóm tắt bệnh án                    -                  150,000        150,000       150,000 DV DV
30 Các khoản thu khác 315 Thở oxy bình thường                    -                    10,000           10,000 DV DV
31 Chẩn đoán hình ảnh 1012 Chụp CT-Scaner đến 32 dãy đánh giá vôi hóa mạch vành.         536,000                536,000        536,000                   -    TT02.0042  37.2A04.0040
32 Chẩn đoán hình ảnh 1013 Chụp CT-Scaner đến 32 dãy khớp.         536,000                536,000        536,000                   -    TT02.0042  37.2A04.0040
33 Chẩn đoán hình ảnh 1015 Chụp CT-Scaner đến 32 dãy xương chi trên.         536,000                536,000        536,000                   -    TT02.0042  37.2A04.0040
34 Chẩn đoán hình ảnh 1016 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy bụng không cản quang         536,000                536,000        536,000                   -    TT02.0042  37.2A04.0040
35 Chẩn đoán hình ảnh 1017 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy cột sống cổ.         536,000                536,000        536,000                   -    TT02.0042  37.2A04.0040
36 Chẩn đoán hình ảnh 1019 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy cột sống ngực.         536,000                536,000        536,000                   -    TT02.0042  37.2A04.0040
37 Chẩn đoán hình ảnh 1020 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy cột sống thắt lưng không cản quang.         536,000                536,000        536,000                   -    TT02.0042  37.2A04.0040
38 Chẩn đoán hình ảnh 1021 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy đo loãng xương cổ xương đùi.         536,000                536,000        536,000                   -    TT02.0042  37.2A04.0040
39 Chẩn đoán hình ảnh 1022 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy đo loãng xương đốt sống.         536,000                536,000        536,000                   -    TT02.0042  37.2A04.0040
40 Chẩn đoán hình ảnh 1023 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy k/s ruột non-đại tràng-trực tràng.         536,000                536,000        536,000                   -    TT02.0042  37.2A04.0040
41 Chẩn đoán hình ảnh 1024 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy ngực không cảng quang.         536,000                536,000        536,000                   -    TT02.0042  37.2A04.0040
42 Chẩn đoán hình ảnh 1025 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy phổi.         536,000                536,000        536,000                   -    TT02.0042  37.2A04.0040
43 Chẩn đoán hình ảnh 1026 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy sọ não không cản quang.         536,000                536,000        536,000                   -    TT02.0042  37.2A04.0040
44 Chẩn đoán hình ảnh 1027 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy vùng chậu không cản quang.         536,000                536,000        536,000                   -    TT02.0042  37.2A04.0040
45 Chẩn đoán hình ảnh 1028 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy vùng cổ không cản quang.         536,000                536,000        536,000                   -    TT02.0042  37.2A04.0040
46 Chẩn đoán hình ảnh 1029 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy vùng hốc mắt không cản quang.         536,000                536,000        536,000                   -    TT02.0042  37.2A04.0040
47 Chẩn đoán hình ảnh 1030 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy xoang chũm ống tai trong không cản quang.         536,000                536,000        536,000                   -    TT02.0042  37.2A04.0040
48 Chẩn đoán hình ảnh 1031 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy xoang không cản quang.         536,000                536,000        536,000                   -    TT02.0042  37.2A04.0040
49 Chẩn đoán hình ảnh 1032 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy xương mặt.         536,000                536,000        536,000                   -    TT02.0042  37.2A04.0040
50 Chẩn đoán hình ảnh 2231 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy có cản quang (từ 1-32 dãy)         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
51 Chẩn đoán hình ảnh 1034 Chụp CT-Scaner k/s Phình-bóc tách động mạch chủ ngực.         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
52 Chẩn đoán hình ảnh 1035 Chụp CT-Scaner tĩnh mạch máu chi dưới có cản quang.         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
53 Chẩn đoán hình ảnh 1036 Chụp CT-Scaner tĩnh mạch máu chi trên có cản quang.         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
54 Chẩn đoán hình ảnh 1037 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy bụng có cản quang.         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
55 Chẩn đoán hình ảnh 1038 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy cột sống thắt lưng có cản quang.         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
56 Chẩn đoán hình ảnh 1039 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy dạ dày có cản quang.         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
57 Chẩn đoán hình ảnh 1041 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy k/s mạch máu vùng bụng.         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
58 Chẩn đoán hình ảnh 1042 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy k/s mạch máu vùng chậu.         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
59 Chẩn đoán hình ảnh 1043 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy mạch máu não.         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
60 Chẩn đoán hình ảnh 1044 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy mạch máu tim.         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
61 Chẩn đoán hình ảnh 1045 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy ngực có cảng quang.         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
62 Chẩn đoán hình ảnh 1046 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy sọ não có cản quang.         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
63 Chẩn đoán hình ảnh 1047 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy thận-tuyến thượng thận có cản quang.         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
64 Chẩn đoán hình ảnh 1048 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy thuyên tắc mạch máu phổi.         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
65 Chẩn đoán hình ảnh 1049 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy tụy có cản quang.         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
66 Chẩn đoán hình ảnh 1050 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy vùng chậu có cản quang.         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
67 Chẩn đoán hình ảnh 1051 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy vùng cổ có cản quang.         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
68 Chẩn đoán hình ảnh 1052 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy vùng hốc mắt có cản quang.         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
69 Chẩn đoán hình ảnh 1053 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy xoang chũm ống tai trong có cản quan.         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
70 Chẩn đoán hình ảnh 1054 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy xoang có cản quang.         970,000                970,000        970,000                   -    TT02.0043  37.2A04.0041
71 Chẩn đoán hình ảnh 2110  Chụp Xquang Blondeau(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
72 Chẩn đoán hình ảnh 2131  Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
73 Chẩn đoán hình ảnh 2115  Chụp Xquang Chausse III(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
74 Chẩn đoán hình ảnh 2137  Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
75 Chẩn đoán hình ảnh 2136  Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
76 Chẩn đoán hình ảnh 2160  Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế(số hóa 03 phim)          119,000                119,000        140,000                   -    TT02.0031  37.2A03.0030
77 Chẩn đoán hình ảnh 2135  Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
78 Chẩn đoán hình ảnh 2143  Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
79 Chẩn đoán hình ảnh 2138  Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
80 Chẩn đoán hình ảnh 2140  Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
81 Chẩn đoán hình ảnh 2120  Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
82 Chẩn đoán hình ảnh 2142  Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
83 Chẩn đoán hình ảnh 2141  Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
84 Chẩn đoán hình ảnh 2139  Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
85 Chẩn đoán hình ảnh 2130  Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
86 Chẩn đoán hình ảnh 2112  Chụp Xquang hàm chếch một bên(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
87 Chẩn đoán hình ảnh 2111  Chụp Xquang Hirtz(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
88 Chẩn đoán hình ảnh 2114  Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
89 Chẩn đoán hình ảnh 2134  Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
90 Chẩn đoán hình ảnh 2161  Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên(số hóa 03 phim)          119,000                119,000        140,000                   -    TT02.0031  37.2A03.0030
91 Chẩn đoán hình ảnh 2151  Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
92 Chẩn đoán hình ảnh 2127  Chụp Xquang khớp háng nghiêng(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
93 Chẩn đoán hình ảnh 2126  Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
94 Chẩn đoán hình ảnh 2125  Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
95 Chẩn đoán hình ảnh 2146  Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
96 Chẩn đoán hình ảnh 2118  Chụp Xquang khớp thái dương hàm(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
97 Chẩn đoán hình ảnh 2158  Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
98 Chẩn đoán hình ảnh 2124  Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
99 Chẩn đoán hình ảnh 2123  Chụp Xquang khớp vai thẳng(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
100 Chẩn đoán hình ảnh 2121  Chụp Xquang khung chậu thẳng(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
101 Chẩn đoán hình ảnh 2133  Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
102 Chẩn đoán hình ảnh 2108  Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
103 Chẩn đoán hình ảnh 2119  Chụp Xquang mỏm trâm(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
104 Chẩn đoán hình ảnh 2129  Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
105 Chẩn đoán hình ảnh 2128  Chụp Xquang ngực thẳng(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
106 Chẩn đoán hình ảnh 2116  Chụp Xquang Schuller(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
107 Chẩn đoán hình ảnh 2132  Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
108 Chẩn đoán hình ảnh 2107  Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
109 Chẩn đoán hình ảnh 2109  Chụp Xquang sọ tiếp tuyến(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
110 Chẩn đoán hình ảnh 2117  Chụp Xquang Stenvers           69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
111 Chẩn đoán hình ảnh 2162  Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng(số hóa 03 phim)          119,000                119,000        140,000                   -    TT02.0031  37.2A03.0030
112 Chẩn đoán hình ảnh 2144  Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
113 Chẩn đoán hình ảnh 2149  Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
114 Chẩn đoán hình ảnh 2155  Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
115 Chẩn đoán hình ảnh 2152  Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
116 Chẩn đoán hình ảnh 2153  Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
117 Chẩn đoán hình ảnh 2147  Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
118 Chẩn đoán hình ảnh 2145  Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
119 Chẩn đoán hình ảnh 2113  Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
120 Chẩn đoán hình ảnh 2154  Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
121 Chẩn đoán hình ảnh 2148  Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
122 Chẩn đoán hình ảnh 2122  Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
123 Chẩn đoán hình ảnh 2150  Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
124 Chẩn đoán hình ảnh 2156  Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
125 Chẩn đoán hình ảnh 2157  Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000                  94,000        110,000                   -    TT02.0030  37.2A03.0029
126 Chẩn đoán hình ảnh 2228 Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa         594,000                594,000                     -    TT02.0034  37.2A03.0032
127 Chẩn đoán hình ảnh 1107 Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị(số hóa 01 phim)            69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
128 Chẩn đoán hình ảnh 2097 Chụp X quang cận chóp           12,000                  12,000          20,000                   -    TT02.0014  37.2A02.9002
129 Chẩn đoán hình ảnh 1128 Chụp X quang ổ răng           12,000                  12,000          20,000                   -    TT02.0014  37.2A02.9000
130 Chẩn đoán hình ảnh 995 Chụp Xquang đường mật qua Kehr( bao gồm thuốc cản quang)         225,000                600,000        600,000       375,000  TT02.0020  37.2A02.0019
131 Chẩn đoán hình ảnh 2246 Chụp Xquang tại giường[XQ KTS 1 phim]           69,000                200,000         131,000  TT02.0029  37.2A03.0028
132 Chẩn đoán hình ảnh 2232 Chụp Xquang tại phòng mổ [XQ KTS 1PHIM]           69,000                200,000         131,000  TT02.0029  37.2A03.0028
133 Chẩn đoán hình ảnh 1108 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng, phim  ≤ 24x30 cm (1 tư thế)           98,000                  98,000        110,000                   -    TT02.0017  37.2A02.0016
134 Chẩn đoán hình ảnh 2221 Chụp Xquang tim phổi thẳng(số hóa 01 phim).           69,000                  69,000          80,000                   -    TT02.0029  37.2A03.0028
135 Chẩn đoán hình ảnh 685 Chụp Xquang tuyến vú[Mammography] (P)           91,000                  91,000        100,000                   -    TT02.0027  37.2A02.0026
136 Chẩn đoán hình ảnh 687 Chụp Xquang tuyến vú[Mammography] (T)           91,000                  91,000        100,000                   -    TT02.0027  37.2A02.0026
137 Chẩn đoán hình ảnh 285 Đo mật độ xương 1 vị trí                    -                    79,500          90,000         79,500  TT02.0071  37.2A05.0069
138 Chẩn đoán hình ảnh 901 In lại phim CT- Scaner                    -                  200,000        200,000       200,000 DV DV
139 Chẩn đoán hình ảnh 1155 Siêu âm 4D+ dopplermàu mạch máu                    -                  211,000        250,000       211,000  TT02.0004  37.2A01.0004
140 Chẩn đoán hình ảnh 1140 Siêu âm bụng TQ.           49,000                  49,000          60,000                   -    TT02.0001  37.2A01.0001
141 Chẩn đoán hình ảnh 1142 Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng         176,000                176,000        157,000                   -    TT02.0003  37.2A01.0003
142 Chẩn đoán hình ảnh 81 Siêu âm Doppler mạch máu         211,000                211,000        220,000                   -    TT02.0004  37.2A01.0004
143 Chẩn đoán hình ảnh 82 Siêu âm Doppler màu tim         211,000                211,000        220,000                   -    TT02.0004  37.2A01.0004
144 Chẩn đoán hình ảnh 2096 Siêu âm dương vật           49,000                  49,000          60,000                   -    TT02.0001  37.2A01.0001
145 Chẩn đoán hình ảnh 2093 Siêu âm hạch vùng cổ           49,000                  49,000          60,000                   -    TT02.0001  37.2A01.0001
146 Chẩn đoán hình ảnh 2098 Siêu âm hệ tiết niệu           49,000                  49,000          60,000                   -    TT02.0001  37.2A01.0001
147 Chẩn đoán hình ảnh 2100 Siêu âm khối u           49,000                  49,000          60,000                   -    TT02.0001  37.2A01.0001
148 Chẩn đoán hình ảnh 2250 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay)           49,000                  49,000          60,000                   -    TT02.0001  37.2A01.0001
149 Chẩn đoán hình ảnh 570 Siêu âm nhãn cầu           49,000                  49,000          60,000                   -    TT02.0001  37.2A01.0001
150 Chẩn đoán hình ảnh 2095 Siêu âm phần mềm bìu bẹn           49,000                  49,000          60,000                   -    TT02.0001  37.2A01.0001
151 Chẩn đoán hình ảnh 2094 Siêu âm phần mềm vùng cổ           49,000                  49,000          60,000                   -    TT02.0001  37.2A01.0001
152 Chẩn đoán hình ảnh 1141 Siêu âm thai ( đo độ mờ da gáy.)           49,000                  49,000          60,000                   -    TT02.0001  37.2A01.0001
153 Chẩn đoán hình ảnh 1144 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối)           49,000                  49,000          60,000                   -    TT02.0001  37.2A01.0001
154 Chẩn đoán hình ảnh 872 Siêu âm thai + Doppler mạch máu rốn           49,000                211,000        250,000       162,000  TT02.0001  37.2A01.0001
155 Chẩn đoán hình ảnh 1143 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng           49,000                  49,000          60,000                   -    TT02.0001  37.2A01.0001
156 Chẩn đoán hình ảnh 2092 Siêu âm tuyến giáp           49,000                  49,000          60,000                   -    TT02.0001  37.2A01.0001
157 Chẩn đoán hình ảnh 1145 Siêu âm tuyến vú hai bên           49,000                  49,000          60,000                   -    TT02.0001  37.2A01.0001
158 Chẩn đoán hình ảnh 999 Test Ventolin Inhaler                    -                    30,000          30,000         30,000 DV DV
159 Nội soi - Thăm dò 1970 Điện não đồ            69,600                  69,600          80,000                   -    TT02.1808  37.3F00.1777
160 Nội soi - Thăm dò 1969 Điện tâm đồ           45,900                  45,900          60,000                   -    TT02.1809  37.3F00.1778
161 Nội soi - Thăm dò 2020 Điện tâm đồ gắng sức         187,000                187,000                     -    TT02.1810  37.3F00.1779
162 Nội soi - Thăm dò 1972 Đo chức năng hô hấp         142,000                142,000        160,000                   -    TT02.1822  37.3F00.1791
163 Nội soi - Thăm dò 896 Helicobacter pylori nhuộm soi (Clotest )           65,500                  65,500          90,000                   -    TT02.1744  37.1E04.1714
164 Nội soi - Thăm dò 1971 Lưu huyết não           40,600                  40,600          50,000                   -    TT02.1828  37.3F00.1799
165 Nội soi - Thăm dò 2071 Nội soi bàng quang         906,000                906,000                     -    TT02.0151  37.8B00.0148
166 Nội soi - Thăm dò 1738 Nội soi bàng quang không sinh thiết         506,000                506,000        570,000                   -    TT02.0153  37.8B00.0150
167 Nội soi - Thăm dò 1741 Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục…         870,000                870,000                     -    TT02.0155  37.8B00.0152
168 Nội soi - Thăm dò 1735 Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết         385,000                385,000        400,000                   -    TT02.0139  37.8B00.0136
169 Nội soi - Thăm dò 1747 Nội soi niệu quản chẩn đoán         906,000                906,000                     -    TT02.0151  37.8B00.0148
170 Nội soi - Thăm dò 1731 Nội soi ổ bụng có sinh thiết         937,000                937,000                     -    TT02.0146  37.8B00.0143
171 Nội soi - Thăm dò 1730 Nội soi ổ bụng để thăm dò, chẩn đoán         793,000                793,000                     -    TT02.0145  37.8B00.0142
172 Nội soi - Thăm dò 248 Nội soi tai mũi họng.                    -                  202,000        230,000       202,000  TT02.0967  37.8D08.0933
173 Nội soi - Thăm dò 1732 Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết         231,000                231,000        300,000                   -    TT02.0138  37.8B00.0135
174 Nội soi - Thăm dò 1737 Nội soi trực tràng có sinh thiết         278,000                278,000        300,000                   -    TT02.0141  37.8B00.0138
175 Nội soi - Thăm dò 1736 Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết         179,000                179,000        190,000                   -    TT02.0142  37.8B00.0139
176 Nội soi - Thăm dò 416 Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng     5,352,000            5,352,000                    -                     -    TT02.0721  37.8D06.0695
177 Nội soi - Thăm dò 130 Soi bàng quang + chụp thận ngược dòng         626,000                626,000        751,000                   -    TT02.0186  37.8B00.0183
178 Nội soi - Thăm dò 1975 Test thanh thải Creatinine                    -                    58,800          70,000         58,800  TT02.1840  37.3F00.1811
179 Nội soi - Thăm dò 1974 Thử nghiệm dung nạp Cabonhydrate (glucoza, fructoza, galactoza, lactoza)                    -                    32,100          40,000         32,100  TT02.1846  37.3F00.1817
180 Nội soi - Thăm dò 1973 Thử nghiệm ngấm Bromsulphtalein trong thăm dò chức năng gan                     -                    32,100          40,000         32,100  TT02.1847  37.3F00.1818
181 Thủ thuật - Phẫu thuật 1479 Áp P32 điều trị bướu mạch máu và sẹo lồi         200,000                200,000                     -    TT02.1903  37.3G02.1874
182 Thủ thuật - Phẫu thuật 2050 Bàn kéo           43,800                  43,800                     -    TT02.0224  37.8C00.0220
183 Thủ thuật - Phẫu thuật 463 Bẻ cuốn mũi         120,000                120,000                     -    TT02.0901  37.8D08.0867
184 Thủ thuật - Phẫu thuật 284 Bó paraphin           50,000                  50,000                     -    TT02.0225  37.8C00.0221
185 Thủ thuật - Phẫu thuật 413 Bóc nang tuyến Bartholin     1,237,000            1,237,000                     -    TT02.0605  37.8D06.0589
186 Thủ thuật - Phẫu thuật 411 Bóc nhân xơ vú         947,000                947,000                     -    TT02.0607  37.8D06.0591
187 Thủ thuật - Phẫu thuật 659 Bóp bóng ambu, thổi ngạt         458,000                458,000                     -    TT02.0077  37.8B00.0074
188 Thủ thuật - Phẫu thuật 1362 Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng         509,000                509,000                     -    TT02.1077  37.8D09.1042
189 Thủ thuật - Phẫu thuật 651 Cấp cứu ngừng tuần hoàn         458,000                458,000                     -    TT02.0077  37.8B00.0074
190 Thủ thuật - Phẫu thuật 1178 Cấp cứu nối niệu đạo do vỡ xương chậu     3,963,000            3,963,000                    -                     -    TT02.0450  37.8D05.0434
191 Thủ thuật - Phẫu thuật 1705 Cắt Amiđan dùng Comblator (gây mê)     2,303,000            2,303,000                     -    TT02.0905  37.8D08.0871
192 Thủ thuật - Phẫu thuật 1198 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần     2,677,000            2,677,000                     -    TT02.0610  37.8D06.0593
193 Thủ thuật - Phẫu thuật 1269 Cắt bỏ các nốt ruồi, hạt cơm, u gai                    -                    80,000        200,000         80,000 DV TT04.C3.1.16
194 Thủ thuật - Phẫu thuật 464 Cắt bỏ đường rò luân nhĩ         449,000                449,000                     -    TT02.0906  37.8D08.0872
195 Thủ thuật - Phẫu thuật 510 Cắt bỏ nang sàn miệng     2,657,000            2,657,000                     -    TT02.1081  37.8D09.1046
196 Thủ thuật - Phẫu thuật 1380 Cắt bỏ nang xương hàm từ 2-5cm     2,807,000            2,807,000                     -    TT02.1082  37.8D09.1047
197 Thủ thuật - Phẫu thuật 1599 Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ  chức dưới da                    -                  105,000        400,000       105,000 DV TT04.C3.1.15
198 Thủ thuật - Phẫu thuật 440 Cắt bỏ túi lệ         804,000                804,000                     -    TT02.0763  37.8D07.0732
199 Thủ thuật - Phẫu thuật 391 Cắt bỏ u da lành tính dười 5cm[Phẫu thuật cắt bỏ u phần mềm]         180,000                600,000        600,000       420,000 DV TT04.C3.1.14
200 Thủ thuật - Phẫu thuật 1164 Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai hoặc dưới hàm trên 5 cm     3,043,000            3,043,000                    -                     -    TT02.1096  37.8D09.1060
201 Thủ thuật - Phẫu thuật 1382 Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai hoặc dưới hàm từ 2-5cm     3,043,000            3,043,000                    -                     -    TT02.1096  37.8D09.1060
202 Thủ thuật - Phẫu thuật 1594 Cắt chỉ .           30,000                  30,000          50,000                   -    TT02.0078  37.8B00.0075
203 Thủ thuật - Phẫu thuật 446 Cắt chỉ giác mạc           30,000                  30,000                     -    TT02.0078  37.8B00.0075
204 Thủ thuật - Phẫu thuật 2038 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung                    -                  109,000        120,000       109,000  TT02.0611  37.8D06.0594
205 Thủ thuật - Phẫu thuật 1199 Cắt cụt cổ tử cung     2,638,000            2,638,000                     -    TT02.0652  37.8D06.0627
206 Thủ thuật - Phẫu thuật 1385 Cắt dây thần kinh V ngoại biên     2,709,000            2,709,000                     -    TT02.1090  37.8D09.1054
207 Thủ thuật - Phẫu thuật 302 Cắt đường rò mông                    -                  120,000        180,000       120,000 DV TT03.C1.14
208 Thủ thuật - Phẫu thuật 1179 Cắt dương vật không vét hạch, cắt một nửa dương vật/Phẫu thuật loại II (Ngoại khoa)     1,793,000            1,793,000                    -                     -    TT02.0599  37.8D05.0583
209 Thủ thuật - Phẫu thuật 1165 Cắt hẹp bao quy đầu/Phẫu thuật loại III (Ngoại khoa)     1,136,000            1,136,000    1,600,000                   -    TT02.0600  37.8D05.0584
210 Thủ thuật - Phẫu thuật 1259 Cắt hoại tử tiếp tuyến dưới 3% diện tích cơ thể     3,156,000            3,156,000                    -                     -    TT02.1147  37.8D10.1111
211 Thủ thuật - Phẫu thuật 1261 Cắt hoại tử tiếp tuyến từ 3- 8% diện tích cơ thể     3,837,000            3,837,000                    -                     -    TT02.1146  37.8D10.1110
212 Thủ thuật - Phẫu thuật 1262 Cắt lọc da, cơ, cân trên 3% diện tích cơ thể     2,752,000            2,752,000                     -    TT02.0587  37.8D05.0571
213 Thủ thuật - Phẫu thuật 187 Cắt lợi trùm          151,000                151,000                     -    TT02.1042  37.8D09.1007
214 Thủ thuật - Phẫu thuật 1330 Cắt mộng có vá niêm mạc         804,000                804,000                     -    TT02.0856  37.8D07.0824
215 Thủ thuật - Phẫu thuật 1331 Cắt mống mắt chu biên (cả laser)khoan rìa, đốt nóng, đốt lạnh vùng thể mi, tách thê mi         300,000                300,000                     -    TT02.0766  37.8D07.0735
216 Thủ thuật - Phẫu thuật 1332 Cắt mống mắt quang học         300,000                300,000                     -    TT02.0766  37.8D07.0735
217 Thủ thuật - Phẫu thuật 1359 Cắt nang răng đường kính dưới 2cm         429,000                429,000                     -    TT02.1074  37.8D09.1039
218 Thủ thuật - Phẫu thuật 468 Cắt polyp ống tai         589,000                589,000                     -    TT02.0909  37.8D08.0875
219 Thủ thuật - Phẫu thuật 398 Cắt polyp ống tiêu hoá (thực quản/ dạ dầy/ đại tràng/ trực tràng)     1,010,000            1,010,000                     -    TT02.0514  37.8D05.0498
220 Thủ thuật - Phẫu thuật 1312 Cắt Polyp trực tràng qua nội soi     1,010,000            1,010,000                     -    TT02.0514  37.8D05.0498
221 Thủ thuật - Phẫu thuật 1224 Cắt u bao gân/Phẫu thuật loại II (Ung bướu)     1,642,000            1,642,000                    -                     -    TT02.1226  37.8D11.1190
222 Thủ thuật - Phẫu thuật 1322 Cắt u da đầu lành tính đường kính dưới 5 cm         679,000                679,000                     -    TT02.1079  37.8D09.1044
223 Thủ thuật - Phẫu thuật 193 Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm         679,000                679,000                     -    TT02.1079  37.8D09.1044
224 Thủ thuật - Phẫu thuật 1324 Cắt u da đầu lành, đường kính trên 5 cm     1,094,000            1,094,000                     -    TT02.1080  37.8D09.1045
225 Thủ thuật - Phẫu thuật 1167 Cắt u dương vật lành/Phẫu thuật loại II (Ngoại khoa)     1,793,000            1,793,000                    -                     -    TT02.0599  37.8D05.0583
226 Thủ thuật - Phẫu thuật 444 Cắt u kết mạc không          750,000                750,000                     -    TT02.0768  37.8D07.0737
227 Thủ thuật - Phẫu thuật 1160 Cắt u lành phần mềm lớn phức tạp/Phẫu thuật loại II (Ung bướu)     1,642,000            1,642,000                    -                     -    TT02.1226  37.8D11.1190
228 Thủ thuật - Phẫu thuật 2088 Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…)     1,136,000            1,136,000                    -      TT02.0600  37.8D05.0584
229 Thủ thuật - Phẫu thuật 195 Cắt u lợi đườmg kính từ 2cm trở lên         429,000                429,000                     -    TT02.1074  37.8D09.1039
230 Thủ thuật - Phẫu thuật 1225 Cắt u máu khu trú đường kính dưới 5cm/Phẫu thuật loại II (Ung bướu)     1,642,000            1,642,000                    -                     -    TT02.1226  37.8D11.1190
231 Thủ thuật - Phẫu thuật 1333 Cắt u mi kết mạc không vá, kể cả chắp toả lan         750,000                750,000                     -    TT02.0768  37.8D07.0737
232 Thủ thuật - Phẫu thuật 1226 Cắt u nang bao hoạt dịch/Phẫu thuật loại III (Ung bướu)     1,107,000            1,107,000    1,600,000                   -    TT02.1227  37.8D11.1191
233 Thủ thuật - Phẫu thuật 1200 Cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản     2,835,000            2,835,000                     -    TT02.0709  37.8D06.0683
234 Thủ thuật - Phẫu thuật 1313 Cắt u nang hạ họng thanh quản qua nội soi     2,867,000            2,867,000                     -    TT02.1000  37.8D08.0965
235 Thủ thuật - Phẫu thuật 921 Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi[Cắt đốt nội soi u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu]     3,809,000            3,809,000                     -    TT02.0449  37.8D05.0433
236 Thủ thuật - Phẫu thuật 1169 Cắt u sùi đầu miệng sáo/Phẫu thuật loại III (Ung bướu)     1,107,000            1,107,000    1,600,000                   -    TT02.1227  37.8D11.1191
237 Thủ thuật - Phẫu thuật 1161 Cắt u thành âm đạo     1,960,000            1,960,000                    -                     -    TT02.0614  37.8D06.0597
238 Thủ thuật - Phẫu thuật 498 Cắt, tạo hình phanh môi, phanh má hoặc lưỡi (không gây mê)         276,000                276,000                     -    TT02.1076  37.8D09.1041
239 Thủ thuật - Phẫu thuật 1774 Châm (các phương pháp châm)           81,800                  81,800                     -    TT02.0228  37.8C00.0224
240 Thủ thuật - Phẫu thuật 2249 Chăm sóc lỗ mở khí quản ( BN Ngoại trú)           55,000                  55,000                     -    TT02.0203  37.8B00.0200
241 Thủ thuật - Phẫu thuật 237 Chích , Rạch nhọt ống tai ngoài         173,000                173,000        400,000                   -    TT02.0521  37.8D05.0505
242 Thủ thuật - Phẫu thuật 633 Chích áp xe phần mềm lớn         173,000                173,000                     -    TT02.0521  37.8D05.0505
243 Thủ thuật - Phẫu thuật 1700 Chích áp xe sàn miệng         250,000                250,000        400,000                   -    TT02.0913  37.8D08.0879
244 Thủ thuật - Phẫu thuật 1170 Chích áp xe tầng sinh môn         781,000                781,000                     -    TT02.0618  37.8D06.0600
245 Thủ thuật - Phẫu thuật 412 Chích áp xe tuyến Bartholin         783,000                783,000                     -    TT02.0619  37.8D06.0601
246 Thủ thuật - Phẫu thuật 1674 Chích áp xe tuyến vú          206,000                206,000                     -    TT02.0620  37.8D06.0602
247 Thủ thuật - Phẫu thuật 225 Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc           75,600                  75,600        100,000                   -    TT02.0769  37.8D07.0738
248 Thủ thuật - Phẫu thuật 1631 Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc           75,600                  75,600        100,000                   -    TT02.0769  37.8D07.0738
249 Thủ thuật - Phẫu thuật 1334 Chích máu, mủ tiền phòng         704,000                704,000        845,000                   -    TT02.0827  37.8D07.0796
250 Thủ thuật - Phẫu thuật 1335 Chích mủ hốc mắt         429,000                429,000        460,000                   -    TT02.0770  37.8D07.0739
251 Thủ thuật - Phẫu thuật 188 Chích rạch áp xe nhỏ[Chích áp xe lợi]           35,000                173,000        190,000                   -    TT02.0521  37.8D05.0505
252 Thủ thuật - Phẫu thuật 1552 Chích rạch apxe Amiđan (gây tê)         250,000                250,000        400,000                   -    TT02.0912  37.8D08.0878
253 Thủ thuật - Phẫu thuật 1553 Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê)         250,000                250,000        400,000                   -    TT02.0913  37.8D08.0879
254 Thủ thuật - Phẫu thuật 1600 Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu .         173,000                173,000        400,000                   -    TT02.0521  37.8D05.0505
255 Thủ thuật - Phẫu thuật 668 Chọc dò cùng đồ Douglas         267,000                267,000                     -    TT02.0624  37.8D06.0606
256 Thủ thuật - Phẫu thuật 1761 Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi          131,000                131,000                     -    TT02.0080  37.8B00.0077
257 Thủ thuật - Phẫu thuật 2104 Chọc dò màng tim         234,000                234,000                     -    TT02.0084  37.8B00.0081
258 Thủ thuật - Phẫu thuật 1571 Chọc dò túi cùng Douglas         267,000                267,000                     -    TT02.0624  37.8D06.0606
259 Thủ thuật - Phẫu thuật 295 Chọc dò tuỷ sống         100,000                100,000                     -    TT02.0086  37.8B00.0083
260 Thủ thuật - Phẫu thuật 169 Chọc hút dịch vành tai           47,900                  47,900          60,000                   -    TT02.0916  37.8D08.0882
261 Thủ thuật - Phẫu thuật 1739 Chọc hút hạch hoặc u                    -                  104,000        150,000       104,000  TT02.0089  37.8B00.0086
262 Thủ thuật - Phẫu thuật 1782 Chọc hút khí màng phổi         136,000                136,000                     -    TT02.0082  37.8B00.0079
263 Thủ thuật - Phẫu thuật 1750 Chọc hút tế bào tuyến giáp          104,000                104,000                     -    TT02.0092  37.8B00.0089
264 Thủ thuật - Phẫu thuật 1758 Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm         144,000                144,000                     -    TT02.0093  37.8B00.0090
265 Thủ thuật - Phẫu thuật 467 Chọc hút u nang sàn mũi(Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm)           25,000                104,000        150,000                   -    TT02.0089  37.8B00.0086
266 Thủ thuật - Phẫu thuật 1772 Chọc rửa màng phổi         198,000                198,000                     -    TT02.0083  37.8B00.0080
267 Thủ thuật - Phẫu thuật 1341 Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng     1,060,000            1,060,000                     -    TT02.0771  37.8D07.0740
268 Thủ thuật - Phẫu thuật 2241 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị         131,000                131,000                     -    TT02.0080  37.8B00.0077
269 Thủ thuật - Phẫu thuật 1773 Chôn chỉ (cấy chỉ)          174,000                174,000                     -    TT02.0231  37.8C00.0227
270 Thủ thuật - Phẫu thuật 387 Cố định gãy xương sườn           46,500                120,000        150,000         73,500  TT02.0524  37.8D05.0508
271 Thủ thuật - Phẫu thuật 494 Cố định tạm thời gẫy xương hàm (buộc chỉ thép, băng cố định)         343,000                343,000        360,000                   -    TT02.1044  37.8D09.1009
272 Thủ thuật - Phẫu thuật 1575 Dẫn lưu bàng quang bằng chọc Trôca/Thủ thuật đặc biệt (Ngoại khoa)         932,000                932,000                     -    TT02.0601  37.8D05.0585
273 Thủ thuật - Phẫu thuật 1995 Dẫn lưu khí màng phổi (máy/ngày)                    -                  200,000         200,000 DV DV
274 Thủ thuật - Phẫu thuật 1744 Dẫn lưu màng phổi tối thiểu         583,000                583,000                     -    TT02.0096  37.8B00.0094
275 Thủ thuật - Phẫu thuật 1182 Dẫn lưu nước tiểu bàng quang     1,684,000            1,684,000                    -                     -    TT02.0452  37.8D05.0436
276 Thủ thuật - Phẫu thuật 1183 Dẫn lưu thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm         904,000                904,000                     -    TT02.0107  37.8B00.0104
277 Thủ thuật - Phẫu thuật 1421 Dẫn lưu túi mật     2,563,000            2,563,000                    -                     -    TT02.0480  37.8D05.0464
278 Thủ thuật - Phẫu thuật 1184 Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu     1,684,000            1,684,000                    -                     -    TT02.0452  37.8D05.0436
279 Thủ thuật - Phẫu thuật 1172 Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận     2,563,000            2,563,000                    -                     -    TT02.0480  37.8D05.0464
280 Thủ thuật - Phẫu thuật 1505 Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục     1,354,000            1,354,000                     -    TT02.0100  37.8B00.0098
281 Thủ thuật - Phẫu thuật 1506 Đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm         203,000                203,000                     -    TT02.0074  37.8B00.0071
282 Thủ thuật - Phẫu thuật 1751 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng     1,113,000            1,113,000                     -    TT02.0102  37.8B00.0100
283 Thủ thuật - Phẫu thuật 1753 Đặt nội khí quản         555,000            1,113,000                     -    TT02.0105  37.8B00.1888
284 Thủ thuật - Phẫu thuật 1589 Đặt nội khí quản sơ sinh + thở máy         555,000            1,113,000                     -    TT02.0105  37.8B00.1888
285 Thủ thuật - Phẫu thuật 1749 Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng      1,113,000            1,113,000                     -    TT02.0103  37.8B00.0101
286 Thủ thuật - Phẫu thuật 293 Đặt sonde dạ dày            85,400                  85,400                     -    TT02.0106  37.8B00.0103
287 Thủ thuật - Phẫu thuật 936 Đặt sonde hậu môn           78,000                  78,000                     -    TT02.0215  37.8B00.0211
288 Thủ thuật - Phẫu thuật 1576 Đặt sonde JJ niệu quản[chưa bao gồm sonde JJ]         904,000                904,000      TT02.0107  37.8B00.0104
289 Thủ thuật - Phẫu thuật 1624 Đặt và thăm dò huyết động     4,532,000            4,532,000                     -    TT02.1805  37.3F00.1774
290 Thủ thuật - Phẫu thuật 146 Đặt/ tháo dụng cụ tử cung                    -                  100,000        150,000       100,000 DV TT03.C2.2.7
291 Thủ thuật - Phẫu thuật 1775 Điện châm.           75,800                  75,800                     -    TT02.0234  37.8C00.0230
292 Thủ thuật - Phẫu thuật 1336 Điện đông thể mi                    -                  439,000         439,000  TT02.0777  37.8D07.0746
293 Thủ thuật - Phẫu thuật 1778 Điện phân           44,000                  44,000                     -    TT02.0235  37.8C00.0231
294 Thủ thuật - Phẫu thuật 1787 Điện từ trường           37,000                  37,000                     -    TT02.0236  37.8C00.0232
295 Thủ thuật - Phẫu thuật 335 Điện vi dòng giảm đau           28,000                  28,000                     -    TT02.0237  37.8C00.0233
296 Thủ thuật - Phẫu thuật 1783 Điện xung           40,000                  40,000                     -    TT02.0238  37.8C00.0234
297 Thủ thuật - Phẫu thuật 2058 Điều trị Basedow/ bướu tuyến giáp đơn thuần/ nhân độc tuyến giáp bằng I¹³¹         700,000                700,000                     -    TT02.1899  37.3G02.1870
298 Thủ thuật - Phẫu thuật 312 Điều trị hạ kali/ canxi máu                    -                  180,000        270,000       180,000 DV TT03.C1.63
299 Thủ thuật - Phẫu thuật 501 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam         234,000                234,000        250,000                   -    TT02.1066  37.8D09.1031
300 Thủ thuật - Phẫu thuật 1719 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn)         600,000                600,000                     -    TT02.0341  37.8D03.0334
301 Thủ thuật - Phẫu thuật 1743 Điều trị tia xạ Cobalt /Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị)         100,000                100,000                     -    TT02.1200  37.8D11.1163
302 Thủ thuật - Phẫu thuật 1688 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser           146,000                146,000        160,000                   -    TT02.0634  37.8D06.0611
303 Thủ thuật - Phẫu thuật 504 Điều trị tuỷ răng số  4, 5         539,000                539,000        647,000                   -    TT02.1047  37.8D09.1012
304 Thủ thuật - Phẫu thuật 206 Điều trị tuỷ răng số  6,7 hàm dưới         769,000                769,000        923,000                   -    TT02.1048  37.8D09.1013
305 Thủ thuật - Phẫu thuật 503 Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3         409,000                409,000        490,800                   -    TT02.1049  37.8D09.1014
306 Thủ thuật - Phẫu thuật 207 Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên         899,000                899,000    1,078,800                   -    TT02.1050  37.8D09.1015
307 Thủ thuật - Phẫu thuật 499 Điều trị tuỷ răng sữa một chân         261,000                261,000        313,200                   -    TT02.1051  37.8D09.1016
308 Thủ thuật - Phẫu thuật 500 Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân         369,000                369,000        442,800                   -    TT02.1052  37.8D09.1017
309 Thủ thuật - Phẫu thuật 1581 Đo ABR gây mê (gồm thuốc, vật tư)         176,000                176,000                     -    TT02.0918  37.8D08.0884
310 Thủ thuật - Phẫu thuật 1683 Đỡ đẻ ngôi ngược         927,000                927,000                     -    TT02.0636  37.8D06.0613
311 Thủ thuật - Phẫu thuật 1682 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm         675,000                675,000                     -    TT02.0637  37.8D06.0614
312 Thủ thuật - Phẫu thuật 1684 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên     1,114,000            1,114,000                    -                     -    TT02.0638  37.8D06.0615
313 Thủ thuật - Phẫu thuật 1641 Đo Javal            34,000                  34,000                     -    TT02.0784  37.8D07.0753
314 Thủ thuật - Phẫu thuật 1480 Đổ khuôn đúc chì che chắn các cơ quan quí trong trường chiếu xạ     1,042,000            1,042,000                     -    TT02.1201  37.8D11.1164
315 Thủ thuật - Phẫu thuật 1630 Đo nhãn áp                     -                    23,700           23,700  TT02.0786  37.8D07.0755
316 Thủ thuật - Phẫu thuật 162 Đo thị lực khách quan                    -                    65,500          65,500         65,500  TT02.0787  37.8D07.0756
317 Thủ thuật - Phẫu thuật 1652 Đo thị trường, ám điểm           28,000                  28,000                     -    TT02.0788  37.8D07.0757
318 Thủ thuật - Phẫu thuật 966 Đo tim thai bằng Doppler                    -                    20,000          30,000         20,000 DV TT03.C2.2.41
319 Thủ thuật - Phẫu thuật 1408 Đóng hậu môn nhân tạo ngoài phúc mạc     4,105,000            4,105,000                    -                     -    TT02.0472  37.8D05.0456
320 Thủ thuật - Phẫu thuật 1999 Đóng hậu môn nhân tạo trong phúc mạc     4,105,000            4,105,000                    -                     -    TT02.0472  37.8D05.0456
321 Thủ thuật - Phẫu thuật 1561 Đốt cuốn mũi         431,000                431,000                     -    TT02.0956  37.8D08.0922
322 Thủ thuật - Phẫu thuật 1536 Đốt họng bằng khí Nitơ lỏng         146,000                146,000                     -    TT02.0928  37.8D08.0894
323 Thủ thuật - Phẫu thuật 466 Đốt họng hạt           75,000                  75,000          90,000                   -    TT02.0929  37.8D08.0895
324 Thủ thuật - Phẫu thuật 1547 Đốt lông siêu           45,700                  45,700                     -    TT02.0790  37.8D07.0759
325 Thủ thuật - Phẫu thuật 301 Đốt mắt cá chân nhỏ                    -                    70,000        100,000         70,000 DV TT03.C1.13
326 Thủ thuật - Phẫu thuật 134 Đốt mụn cóc                    -                    30,000          45,000         30,000 DV TT03.C1.6
327 Thủ thuật - Phẫu thuật 300 Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư                    -                  130,000        200,000       130,000 DV TT03.C1.11
328 Thủ thuật - Phẫu thuật 1173 Đưa một đầu niệu đạo ra ngoài da     1,684,000            1,684,000                    -                     -    TT02.0452  37.8D05.0436
329 Thủ thuật - Phẫu thuật 1387 Dùng laser, đốt lạnh, sóng cao tần cắt sẹo trên 2cm                    -              1,300,000     1,300,000 DV TT03.C2.5.7.40
330 Thủ thuật - Phẫu thuật 1685 Forceps hoặc Giác hút sản khoa         877,000                877,000                     -    TT02.0641  37.8D06.0617
331 Thủ thuật - Phẫu thuật 1491 Gãy nền x­ương bàn 1 và Bennet         150,000                150,000                     -    TT02.0536  37.8D05.0520
332 Thủ thuật - Phẫu thuật 1255 Ghép da dị loại độc lập(Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2)     2,689,000            2,689,000                     -    TT02.0591  37.8D05.0575
333 Thủ thuật - Phẫu thuật 1256 Ghép da tự thân dưới 5% diện tích bỏng cơ thể     2,719,000            2,719,000                    -                     -    TT02.1156  37.8D10.1120
334 Thủ thuật - Phẫu thuật 269 Giác hơi           31,800                  31,800                     -    TT02.0239  37.8C00.0235
335 Thủ thuật - Phẫu thuật 316 Giải độc nhiễm độc cấp ma tuý                    -                  550,000        660,000       550,000 DV TT03.C1.69
336 Thủ thuật - Phẫu thuật 250 Giao thoa           28,000                  28,000                     -    TT02.0240  37.8C00.0236
337 Thủ thuật - Phẫu thuật 2069 Hàn composite cổ răng         324,000                324,000        388,800                   -    TT02.1053  37.8D09.1018
338 Thủ thuật - Phẫu thuật 198 Hàn răng sữa sâu ngà            90,900                  90,900        109,080                   -    TT02.1054  37.8D09.1019
339 Thủ thuật - Phẫu thuật 208 Hàn thẩm mỹ composite (veneer)                    -   324,000        225,000 324,000 TT02.1053 TT03.C2.5.2.15
340 Thủ thuật - Phẫu thuật 1987 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca)                    -                  200,000         200,000 DV TT04.A2.2
341 Thủ thuật - Phẫu thuật 283 Hồng ngoại           41,100                  41,100                     -    TT02.0241  37.8C00.0237
342 Thủ thuật - Phẫu thuật 1673 Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết         191,000                191,000        200,000                   -    TT02.0644  37.8D06.0619
343 Thủ thuật - Phẫu thuật 2085 Hút d��ch khớp ( khớp gối)         109,000                109,000        400,000                   -    TT02.0115  37.8B00.0112
344 Thủ thuật - Phẫu thuật 1337 Hút dịch kính đơn thuần chẩn đoán hay điều trị     1,200,000            1,200,000                     -    TT02.0764  37.8D07.0733
345 Thủ thuật - Phẫu thuật 2081 Hút đờm           10,000                  10,000                     -    TT02.0117  37.8B00.0114
346 Thủ thuật - Phẫu thuật 2083 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút)Thủ thuật loại III (HSCC - CĐ)         295,000                295,000                     -    TT02.0304  37.8D01.0300
347 Thủ thuật - Phẫu thuật 2082 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút)           10,000                  10,000                     -    TT02.0117  37.8B00.0114
348 Thủ thuật - Phẫu thuật 408 Hút thai có gây mê tĩnh mạch                    -                  300,000        400,000       300,000 DV TT03.C2.2.6
349 Thủ thuật - Phẫu thuật 875 Hút thai tiền mê dưới 7 tuần                    -                  400,000        500,000       400,000 DV TT03.C2.2.6
350 Thủ thuật - Phẫu thuật 876 Hút thai tiền mê từ 7-9 tuần                    -                  500,000        600,000       500,000 DV TT03.C2.2.6
351 Thủ thuật - Phẫu thuật 1789 Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp           50,500                  50,500                     -    TT02.0242  37.8C00.0238
352 Thủ thuật - Phẫu thuật 1230 Kết hợp xương bằng nẹp vít trong gãy xương mác     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
353 Thủ thuật - Phẫu thuật 443 Khâu cò mi         380,000                380,000        400,000                   -    TT02.0795  37.8D07.0764
354 Thủ thuật - Phẫu thuật 1338 Khâu da mi do sang chấn- gây tê         774,000                774,000                     -    TT02.0800  37.8D07.0769
355 Thủ thuật - Phẫu thuật 1644 Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê     1,379,000            1,379,000                     -    TT02.0799  37.8D07.0768
356 Thủ thuật - Phẫu thuật 1643 Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê         774,000                774,000                     -    TT02.0800  37.8D07.0769
357 Thủ thuật - Phẫu thuật 1339 Khâu giác mạc, củng mạc đơn thuần         750,000                750,000                     -    TT02.0801  37.8D07.0770
358 Thủ thuật - Phẫu thuật 1340 Khâu kết mạc do sang chấn - gây mê     1,379,000            1,379,000                     -    TT02.0799  37.8D07.0768
359 Thủ thuật - Phẫu thuật 1398 Khâu lại da vết phẫu thuật, sau nhiễm khuẩn chiều dài < l0 cm         244,000                244,000      TT02.0222  37.8B00.0218
360 Thủ thuật - Phẫu thuật 1410 Khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng đơn thuần     3,414,000            3,414,000                    -                     -    TT02.0481  37.8D05.0465
361 Thủ thuật - Phẫu thuật 2106 Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non     3,414,000            3,414,000                    -                     -    TT02.0481  37.8D05.0465
362 Thủ thuật - Phẫu thuật 2039 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo     1,525,000            1,525,000                    -                     -    TT02.0648  37.8D06.0623
363 Thủ thuật - Phẫu thuật 148 Khâu rách cùng đồ     1,810,000            1,810,000                    -                     -    TT02.0649  37.8D06.0624
364 Thủ thuật - Phẫu thuật 2040 Khâu rách cùng đồ âm đạo     1,810,000            1,810,000                    -                     -    TT02.0649  37.8D06.0624
365 Thủ thuật - Phẫu thuật 1204 Khâu tử cung do nạo thủng     2,673,000            2,673,000                     -    TT02.0650  37.8D06.0625
366 Thủ thuật - Phẫu thuật 438 Khấu vết thương phần mềm, tổn thương  vùng mắt         879,000                879,000                     -    TT02.0804  37.8D07.0773
367 Thủ thuật - Phẫu thuật 2001 Khâu vỡ gan do chấn thương, vết thương gan     4,511,000            4,511,000                    -                     -    TT02.0485  37.8D05.0469
368 Thủ thuật - Phẫu thuật 409 Khâu vòng cổ tử cung         536,000            1,600,000    1,600,000   1,064,000  TT02.0651  37.8D06.0626
369 Thủ thuật - Phẫu thuật 1669 Khâu VT phần mềm đầu cổ tổn thương nông chiều dài < l0 cm         172,000                172,000        200,000                   -    TT02.0220  37.8B00.0216
370 Thủ thuật - Phẫu thuật 1670 Khâu VT phần mềm đầu cổ tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm         224,000                224,000        230,000                   -    TT02.0221  37.8B00.0217
371 Thủ thuật - Phẫu thuật 1671 Khâu vt phần mềm đầu cổ tổn thương sâu chiều dài < l0 cm         244,000                244,000        300,000                   -    TT02.0222  37.8B00.0218
372 Thủ thuật - Phẫu thuật 1672 Khâu VT phần mềm đầu cổ tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm         286,000                286,000        350,000                   -    TT02.0223  37.8B00.0219
373 Thủ thuật - Phẫu thuật 1595 Khâu VT phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm         172,000                172,000        200,000                   -    TT02.0220  37.8B00.0216
374 Thủ thuật - Phẫu thuật 1596 Khâu VT phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm         224,000                224,000        300,000                   -    TT02.0221  37.8B00.0217
375 Thủ thuật - Phẫu thuật 1597 Khâu vt phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm         244,000                244,000        300,000                   -    TT02.0222  37.8B00.0218
376 Thủ thuật - Phẫu thuật 1598 Khâu VT phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm         286,000                286,000        400,000                   -    TT02.0223  37.8B00.0219
377 Thủ thuật - Phẫu thuật 461 Khí dung ( chưa bao gồm thuốc)           17,600                  17,600          30,000                   -    TT02.0932  37.8D08.0898
378 Thủ thuật - Phẫu thuật 1329 Khoét bỏ nhãn cầu         704,000                704,000                     -    TT02.0805  37.8D07.0774
379 Thủ thuật - Phẫu thuật 2075 Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung (Khoét chóp cổ tử cung)     2,638,000            2,638,000                     -    TT02.0652  37.8D06.0627
380 Thủ thuật - Phẫu thuật 1993 Kiểm tra trên màn hình tăng sáng                    -                  500,000         500,000 DV DV
381 Thủ thuật - Phẫu thuật 2044 Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa     2,524,000            2,524,000                    -                     -    TT02.0653  37.8D06.0628
382 Thủ thuật - Phẫu thuật 1481 Làm mặt nạ cố định đầu bệnh nhân     1,053,000            1,053,000                     -    TT02.1203  37.8D11.1166
383 Thủ thuật - Phẫu thuật 167 Làm thuốc tai (không kể tiền thuốc)           20,000                  20,000          30,000                   -    TT02.0933  37.8D08.0899
384 Thủ thuật - Phẫu thuật 455 Làm thuốc thanh quản (không kể tiền thuốc)           20,000                  20,000          30,000                   -    TT02.0933  37.8D08.0899
385 Thủ thuật - Phẫu thuật 2041 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn           82,100                  82,100                     -    TT02.0654  37.8D06.0629
386 Thủ thuật - Phẫu thuật 1780 Laser châm           78,500                  78,500                     -    TT02.0247  37.8C00.0243
387 Thủ thuật - Phẫu thuật 270 Laser chiếu ngoài           33,000                  33,000                     -    TT02.0248  37.8C00.0244
388 Thủ thuật - Phẫu thuật 1663 Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm         124,000                124,000        150,000                   -    TT02.1055  37.8D09.1020
389 Thủ thuật - Phẫu thuật 1662 Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm            70,900                  70,900        120,000                   -    TT02.1056  37.8D09.1021
390 Thủ thuật - Phẫu thuật 1645 Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê)         640,000                640,000        768,000                   -    TT02.0808  37.8D07.0777
391 Thủ thuật - Phẫu thuật 1633 Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê)           75,300                  75,300        200,000                   -    TT02.0809  37.8D07.0778
392 Thủ thuật - Phẫu thuật 1646 Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê)         829,000                829,000                     -    TT02.0810  37.8D07.0779
393 Thủ thuật - Phẫu thuật 1634 Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê)         314,000                314,000        350,000                   -    TT02.0811  37.8D07.0780
394 Thủ thuật - Phẫu thuật 437 Lấy dị vật hốc mắt         845,000                845,000                     -    TT02.0812  37.8D07.0781
395 Thủ thuật - Phẫu thuật 168 Lấy dị vật họng           40,000                  40,000        150,000                   -    TT02.0934  37.8D08.0900
396 Thủ thuật - Phẫu thuật 1632 Lấy dị vật kết mạc nông một mắt           61,600                  61,600        180,000                   -    TT02.0813  37.8D07.0782
397 Thủ thuật - Phẫu thuật 396 Lấy dị vật ống tiêu hoá qua nội soi     1,678,000            1,678,000                     -    TT02.0516  37.8D05.0500
398 Thủ thuật - Phẫu thuật 1713 Lấy dị vật tai ngoài đơn giản           60,000                  60,000          70,000                   -    TT02.0935  37.8D08.0901
399 Thủ thuật - Phẫu thuật 1714 Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê)         150,000                150,000                     -    TT02.0937  37.8D08.0903
400 Thủ thuật - Phẫu thuật 1699 Lấy di vật thanh quản gây mê ống cứng         683,000                683,000                     -    TT02.0938  37.8D08.0904
401 Thủ thuật - Phẫu thuật 1692 Lấy di vật thanh quản gây tê ống cứng         346,000                346,000                     -    TT02.0939  37.8D08.0905
402 Thủ thuật - Phẫu thuật 436 Lấy dị vật tiền phòng     1,060,000            1,060,000                     -    TT02.0814  37.8D07.0783
403 Thủ thuật - Phẫu thuật 1716 Lấy dị vật trong mũi có gây tê         660,000                660,000                     -    TT02.0940  37.8D08.0906
404 Thủ thuật - Phẫu thuật 1715 Lấy dị vật trong mũi không gây mê          187,000                187,000        210,000                   -    TT02.0941  37.8D08.0907
405 Thủ thuật - Phẫu thuật 1196 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn     2,147,000            2,147,000                    -                     -    TT02.0657  37.8D06.0632
406 Thủ thuật - Phẫu thuật 1399 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn     2,147,000            2,147,000                    -                     -    TT02.0657  37.8D06.0632
407 Thủ thuật - Phẫu thuật 459 Lấy nút biểu bì ống tai           60,000                  60,000          70,000                   -    TT02.0942  37.8D08.0908
408 Thủ thuật - Phẫu thuật 163 Lấy sạn vôi kết mạc           33,000                  33,000                     -    TT02.0816  37.8D07.0785
409 Thủ thuật - Phẫu thuật 496 Lấy sỏi ống Wharton     1,000,000            1,000,000                     -    TT02.1078  37.8D09.1043
410 Thủ thuật - Phẫu thuật 1546 Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia β)           53,700                  53,700                     -    TT02.0817  37.8D07.0786
411 Thủ thuật - Phẫu thuật 1723 Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD)         549,000                549,000                     -    TT02.0119  37.8B00.0116
412 Thủ thuật - Phẫu thuật 1722 Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc)         938,000                938,000                     -    TT02.0120  37.8B00.0117
413 Thủ thuật - Phẫu thuật 2054 Mở bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu     2,447,000            2,447,000                    -                     -    TT02.0507  37.8D05.0491
414 Thủ thuật - Phẫu thuật 1453 Mở bụng thám sát và sinh thiết trên bệnh nhân ung thư phụ khoa     2,447,000            2,447,000                     -    TT02.0507  37.8D05.0491
415 Thủ thuật - Phẫu thuật 1708 Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê     1,314,000            1,314,000    1,600,000                   -    TT02.0943  37.8D08.0909
416 Thủ thuật - Phẫu thuật 1695 Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê         819,000                819,000                     -    TT02.0944  37.8D08.0910
417 Thủ thuật - Phẫu thuật 1745 Mở khí quản         704,000                704,000                     -    TT02.0123  37.8B00.0120
418 Thủ thuật - Phẫu thuật 1648 Mổ quặm 1 mi  - gây mê     1,189,000            1,189,000                     -    TT02.0819  37.8D07.0788
419 Thủ thuật - Phẫu thuật 1649 Mổ quặm 2 mi  - gây mê     1,356,000            1,356,000                     -    TT02.0821  37.8D07.0790
420 Thủ thuật - Phẫu thuật 1637 Mổ quặm 2 mi  - gây tê          809,000                809,000                     -    TT02.0822  37.8D07.0791
421 Thủ thuật - Phẫu thuật 1638 Mổ quặm 3 mi  - gây tê     1,020,000            1,020,000                     -    TT02.0823  37.8D07.0792
422 Thủ thuật - Phẫu thuật 1650 Mổ quặm 3 mi - gây mê     1,563,000            1,563,000                     -    TT02.0824  37.8D07.0793
423 Thủ thuật - Phẫu thuật 1651 Mổ quặm 4 mi  - gây mê     1,745,000            1,745,000                     -    TT02.0825  37.8D07.0794
424 Thủ thuật - Phẫu thuật 1639 Mổ quặm 4 mi  - gây tê      1,176,000            1,176,000                     -    TT02.0826  37.8D07.0795
425 Thủ thuật - Phẫu thuật 1636 Mổ quặm bẩm sinh[Mổ quặm 1 mi  - gây tê ]         614,000                614,000        737,000                   -    TT02.0820  37.8D07.0789
426 Thủ thuật - Phẫu thuật 1174 Mở rộng lỗ sáo/Phẫu thuật loại III (Ngoại khoa)     1,136,000            1,136,000                    -                     -    TT02.0600  37.8D05.0584
427 Thủ thuật - Phẫu thuật 1768 Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ)         360,000                360,000                     -    TT02.0124  37.8B00.0121
428 Thủ thuật - Phẫu thuật 1315 Mở thông dạ dày qua nội soi     2,679,000            2,679,000                     -    TT02.0518  37.8D05.0502
429 Thủ thuật - Phẫu thuật 303 Móng quặp                    -                    80,000        120,000         80,000 DV TT03.C1.16
430 Thủ thuật - Phẫu thuật 1609 Nắn trật  khớp gối (bột liền)         250,000                250,000                     -    TT02.0529  37.8D05.0513
431 Thủ thuật - Phẫu thuật 1605 Nắn trật khớp  xương đòn (bột liền)         386,000                386,000                     -    TT02.0531  37.8D05.0515
432 Thủ thuật - Phẫu thuật 1610 Nắn trật khớp cổ chân (bột liền)         250,000                250,000                     -    TT02.0529  37.8D05.0513
433 Thủ thuật - Phẫu thuật 1606 Nắn trật khớp hàm (bột liền)         386,000                386,000                     -    TT02.0531  37.8D05.0515
434 Thủ thuật - Phẫu thuật 1612 Nắn trật khớp háng (bột liền)         635,000                635,000                     -    TT02.0527  37.8D05.0511
435 Thủ thuật - Phẫu thuật 1611 Nắn trật khớp khuỷu chân (bột liền)         250,000                250,000                     -    TT02.0529  37.8D05.0513
436 Thủ thuật - Phẫu thuật 1607 Nắn trật khớp khuỷu tay (bột liền)         386,000                386,000                     -    TT02.0531  37.8D05.0515
437 Thủ thuật - Phẫu thuật 192 Nắn trật khớp thái dương hàm         100,000                100,000        120,000                   -    TT02.1057  37.8D09.1022
438 Thủ thuật - Phẫu thuật 1608 Nắn trật khớp vai (bột liền)         310,000                310,000                     -    TT02.0533  37.8D05.0517
439 Thủ thuật - Phẫu thuật 433 Nặn tuyến bờ mi           33,000                  33,000                     -    TT02.0830  37.8D07.0799
440 Thủ thuật - Phẫu thuật 1620 Nắn, bó bột bàn chân (bột liền)         225,000                225,000                     -    TT02.0535  37.8D05.0519
441 Thủ thuật - Phẫu thuật 1621 Nắn, bó bột bàn tay (bột liền)         225,000                225,000                     -    TT02.0535  37.8D05.0519
442 Thủ thuật - Phẫu thuật 1619 Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền)         320,000                320,000                     -    TT02.0537  37.8D05.0521
443 Thủ thuật - Phẫu thuật 1622 Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền)         701,000                701,000                     -    TT02.0539  37.8D05.0523
444 Thủ thuật - Phẫu thuật 1617 Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền)         320,000                320,000                     -    TT02.0541  37.8D05.0525
445 Thủ thuật - Phẫu thuật 657 Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán)         236,000                236,000                     -    TT02.0542  37.8D05.0526
446 Thủ thuật - Phẫu thuật 1618 Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền)         320,000                320,000                     -    TT02.0543  37.8D05.0527
447 Thủ thuật - Phẫu thuật 1613 Nắn, bó bột xương chậu (bột liền)         611,000                611,000                     -    TT02.0545  37.8D05.0529
448 Thủ thuật - Phẫu thuật 1614 Nắn, bó bột xương cột sống (bột liền)         611,000                611,000                     -    TT02.0545  37.8D05.0529
449 Thủ thuật - Phẫu thuật 1615 Nắn, bó bột xương đùi(bột liền)         611,000                611,000                     -    TT02.0545  37.8D05.0529
450 Thủ thuật - Phẫu thuật 1489 Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ         135,000                135,000                     -    TT02.0549  37.8D05.0533
451 Thủ thuật - Phẫu thuật 637 Nắn, Bột chậu lưng chân có kéo nắn         331,000                331,000                     -    TT02.0546  37.8D05.0530
452 Thủ thuật - Phẫu thuật 629 Nâng xương chính mũi sau chấn thương gây mê     2,620,000            2,620,000                     -    TT02.0946  37.8D08.0912
453 Thủ thuật - Phẫu thuật 407 Nạo hút thai trứng         716,000                716,000                     -    TT02.0660  37.8D06.0634
454 Thủ thuật - Phẫu thuật 406 Nạo phá thai 3 tháng giữa                    -                  500,000        600,000       500,000 DV TT03.C2.2.4
455 Thủ thuật - Phẫu thuật 1681 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ         331,000                331,000        370,000                   -    TT02.0661  37.8D06.0635
456 Thủ thuật - Phẫu thuật 1696 Nạo VA gây mê         765,000                765,000                     -    TT02.0948  37.8D08.0914
457 Thủ thuật - Phẫu thuật 674 Nẹp cổ mềm                    -                    90,000           90,000 DV TT03.C1YHDT.42
458 Thủ thuật - Phẫu thuật 344 Nẹp cổ tay- bàn tay                    -                  300,000        360,000       300,000 DV TT03.C1YHDT.38
459 Thủ thuật - Phẫu thuật 345 Nẹp đỡ cột sống cổ                    -                  450,000        540,000       450,000 DV TT03.C1YHDT.42
460 Thủ thuật - Phẫu thuật 1557 Nhét bấc mũi          107,000                107,000                     -    TT02.0950  37.8D08.0916
461 Thủ thuật - Phẫu thuật 230 Nhét bấc mũi sau cầm máu         107,000                107,000                     -    TT02.0950  37.8D08.0916
462 Thủ thuật - Phẫu thuật 229 Nhét bấc mũi trước cầm máu         107,000                107,000                     -    TT02.0950  37.8D08.0916
463 Thủ thuật - Phẫu thuật 228 Nhét meche mũi         107,000                107,000                     -    TT02.0950  37.8D08.0916
464 Thủ thuật - Phẫu thuật 1375 Nhổ chân răng khó bằng phẫu thuật         194,000            1,200,000    1,200,000   1,006,000  TT02.1061  37.8D09.1026
465 Thủ thuật - Phẫu thuật 2070 Nhổ chân răng sữa           33,600                  33,600          40,000                   -    TT02.1064  37.8D09.1029
466 Thủ thuật - Phẫu thuật 189 Nhổ chân răng vĩnh viễn         180,000                180,000        220,000                   -    TT02.1059  37.8D09.1024
467 Thủ thuật - Phẫu thuật 186 Nhổ răng khó         194,000                194,000        240,000                   -    TT02.1061  37.8D09.1026
468 Thủ thuật - Phẫu thuật 1376 Nhổ răng khôn hàm dưới mọc lệch 45o         194,000            1,200,000    1,200,000   1,006,000  TT02.1061  37.8D09.1026
469 Thủ thuật - Phẫu thuật 1390 Nhổ răng khôn mọc lệch 90o hoặc ngầm dưới lợi, dưới niêm mạc, phải chụp phim răng để chẩn đoán xã định và chọn phương pháp phẫu thuật         194,000            1,500,000    1,500,000   1,306,000  TT02.1061  37.8D09.1026
470 Thủ thuật - Phẫu thuật 196 Nhổ răng ngầm  dưới xương         194,000            1,200,000    1,200,000   1,006,000  TT02.1061  37.8D09.1026
471 Thủ thuật - Phẫu thuật 1661 Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm.         320,000                320,000        330,000                   -    TT02.1063  37.8D09.1028
472 Thủ thuật - Phẫu thuật 1659 Nhổ răng sữa           33,600                  33,600          40,000                   -    TT02.1064  37.8D09.1029
473 Thủ thuật - Phẫu thuật 185 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay [Nhổ răng đơn giản]           98,600                  98,600        120,000                   -    TT02.1060  37.8D09.1025
474 Thủ thuật - Phẫu thuật 1660 Nhổ răng vĩnh viễnNhổ răng số 8 bình thường]         194,000                204,000        250,000                   -    TT02.1062  37.8D09.1027
475 Thủ thuật - Phẫu thuật 1766 Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp          675,000                675,000                     -    TT02.0154  37.8B00.0151
476 Thủ thuật - Phẫu thuật 474 Nội soi cầm máu mũi có sử dụng Meroxeo (1 bên)         271,000                271,000                     -    TT02.0903  37.8D08.0869
477 Thủ thuật - Phẫu thuật 472 Nội soi cầm máu mũi không sử dụng Meroxeo (1 bên)         201,000                201,000                     -    TT02.0902  37.8D08.0868
478 Thủ thuật - Phẫu thuật 1701 Nội soi cắt polype mũi gây mê         647,000                647,000                     -    TT02.0952  37.8D08.0918
479 Thủ thuật - Phẫu thuật 1694 Nội soi cắt polype mũi gây tê         444,000                444,000                     -    TT02.0953  37.8D08.0919
480 Thủ thuật - Phẫu thuật 1711 Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê)         265,000                265,000                     -    TT02.0954  37.8D08.0920
481 Thủ thuật - Phẫu thuật 1712 Nội soi chọc thông xoang trán/ xoang bướm (gây tê)         265,000                265,000                     -    TT02.0955  37.8D08.0921
482 Thủ thuật - Phẫu thuật 1693 Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê         431,000                431,000                     -    TT02.0956  37.8D08.0922
483 Thủ thuật - Phẫu thuật 1707 Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi gây mê         660,000                660,000                     -    TT02.0957  37.8D08.0923
484 Thủ thuật - Phẫu thuật 307 Nội soi đường mật, tuỵ ngược dòng lấy sỏi, giun hay dị vật     2,663,000            2,663,000                     -    TT02.0144  37.8B00.0141
485 Thủ thuật - Phẫu thuật 476 Nội soi khí phế quản bằng ống mềm có gây mê (kể cả thuốc)         738,000                738,000                     -    TT02.0133  37.8B00.0130
486 Thủ thuật - Phẫu thuật 1697 Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng         683,000                683,000                     -    TT02.0959  37.8D08.0925
487 Thủ thuật - Phẫu thuật 1698 Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm         703,000                703,000                     -    TT02.0960  37.8D08.0926
488 Thủ thuật - Phẫu thuật 1690 Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng         210,000                210,000                     -    TT02.0961  37.8D08.0927
489 Thủ thuật - Phẫu thuật 1691 Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm         305,000                305,000                     -    TT02.0962  37.8D08.0928
490 Thủ thuật - Phẫu thuật 477 Nội soi lồng ngực         937,000                937,000                     -    TT02.0126  37.8B00.0123
491 Thủ thuật - Phẫu thuật 1709 Nội soi nạo VA gây mê sử dụng Hummer     1,541,000            1,541,000                     -    TT02.0963  37.8D08.0929
492 Thủ thuật - Phẫu thuật 2222 Nội soi niệu quản tán sỏi bằng laser hoặc bằng xung hơi[chưa bao gồm sonde JJ]     1,253,000            5,000,000                    -     3,747,000  TT02.0456  37.8D05.0440
493 Thủ thuật - Phẫu thuật 1742 Nội soi phế quản ống mềm gây tê         738,000                738,000                     -    TT02.0133  37.8B00.0130
494 Thủ thuật - Phẫu thuật 1764 Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết     1,105,000            1,105,000                     -    TT02.0134  37.8B00.0131
495 Thủ thuật - Phẫu thuật 1765 Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật     2,547,000            2,547,000                     -    TT02.0135  37.8B00.0132
496 Thủ thuật - Phẫu thuật 478 Nội soi tiết niệu có gây mê         824,000                824,000                     -    TT02.0150  37.8B00.0147
497 Thủ thuật - Phẫu thuật 442 Nối thông lệ mũi (1 mắt, chưa bao gồm ống silicon)     1,004,000            1,004,000                     -    TT02.0833  37.8D07.0802
498 Thủ thuật - Phẫu thuật 1414 Nối vị tràng     2,563,000            2,563,000                    -                     -    TT02.0480  37.8D05.0464
499 Thủ thuật - Phẫu thuật 1718 Nong niệu đạo và đặt thông đái         228,000                228,000                     -    TT02.0159  37.8B00.0156
500 Thủ thuật - Phẫu thuật 458 Nong vòi nhĩ           35,000                  35,000                     -    TT02.0968  37.8D08.0934
501 Thủ thuật - Phẫu thuật 471 Nong vòi nhĩ nội soi         111,000                111,000                     -    TT02.0969  37.8D08.0935
502 Thủ thuật - Phẫu thuật 1679 Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc                  500,000        500,000       500,000  TT02.0671  37.8D06.0645
503 Thủ thuật - Phẫu thuật 759 Phá thai nội khoa                    -                  500,000        500,000       500,000 DV TT04.C3.2.16
504 Thủ thuật - Phẫu thuật 1680 Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc          519,000                519,000        623,000                   -    TT02.0673  37.8D06.0647
505 Thủ thuật - Phẫu thuật 1412 Phẫu thuậ Mở bụng thăm dò     2,447,000            2,447,000                    -                     -    TT02.0507  37.8D05.0491
506 Thủ thuật - Phẫu thuật 1416 Phẫu thuật áp xe ruột thừa ở giữa bụng     2,709,000            2,709,000                    -                     -    TT02.0509  37.8D05.0493
507 Thủ thuật - Phẫu thuật 1175 Phẫu thuật áp xe tuyến tiền liệt     1,684,000            1,684,000                    -                     -    TT02.0452  37.8D05.0436
508 Thủ thuật - Phẫu thuật 1320 Phẫu thuật bắc cầu mạch máu để chạy thận nhân tạo(Phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch AVF)     7,227,000            7,227,000                    -                     -    TT02.0415  37.8D05.0399
509 Thủ thuật - Phẫu thuật 1189 Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang     3,963,000            3,963,000                    -                     -    TT02.0450  37.8D05.0434
510 Thủ thuật - Phẫu thuật 1704 Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê     1,033,000            1,033,000                     -    TT02.0904  37.8D08.0870
511 Thủ thuật - Phẫu thuật 1400 Phẫu thuật cắt cơ vòng trong     2,461,000            2,461,000                    -                     -    TT02.0510  37.8D05.0494
512 Thủ thuật - Phẫu thuật 1221 Phẫu thuật cắt cụt cẳng chân     3,640,000            3,640,000                    -                     -    TT02.0550  37.8D05.0534
513 Thủ thuật - Phẫu thuật 1222 Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay     3,640,000            3,640,000                    -                     -    TT02.0550  37.8D05.0534
514 Thủ thuật - Phẫu thuật 1223 Phẫu thuật cắt cụt cánh tay     3,640,000            3,640,000                    -                     -    TT02.0550  37.8D05.0534
515 Thủ thuật - Phẫu thuật 2009 Phẫu thuật cắt đoạn đại tràng ngang, đại tràng sigma nối ngay     4,282,000            4,282,000                    -                     -    TT02.0470  37.8D05.0454
516 Thủ thuật - Phẫu thuật 2007 Phẫu thuật cắt đoạn đại tràng, đưa 2 đầu đại tràng ra ngoài     4,282,000            4,282,000                    -                     -    TT02.0470  37.8D05.0454
517 Thủ thuật - Phẫu thuật 610 Phẫu thuật cắt lách do chấn thương     4,284,000            4,284,000                    -                     -    TT02.0500  37.8D05.0484
518 Thủ thuật - Phẫu thuật 1647 Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê     1,416,000            1,416,000                     -    TT02.0839  37.8D07.0808
519 Thủ thuật - Phẫu thuật 1635 Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê         915,000                915,000                     -    TT02.0840  37.8D07.0809
520 Thủ thuật - Phẫu thuật 1162 Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính     2,753,000            2,753,000                     -    TT02.0679  37.8D06.0653
521 Thủ thuật - Phẫu thuật 1180 Phẫu thuật cắt nối niệu đạo trước     3,963,000            3,963,000                    -                     -    TT02.0450  37.8D05.0434
522 Thủ thuật - Phẫu thuật 2084 Phẫu thuật cắt nối ruột(Nối tắt ruột non - đại tràng hoặc trực tràng)     4,105,000            4,105,000                    -                     -    TT02.0472  37.8D05.0456
523 Thủ thuật - Phẫu thuật 2067 Phẫu thuật cắt nối ruột(Nối tắt ruột non - ruột non)     4,105,000            4,105,000                    -                     -    TT02.0472  37.8D05.0456
524 Thủ thuật - Phẫu thuật 2066 Phẫu thuật cắt ruột non(Cắt đoạn ruột non, lập lại lưu thông)     4,441,000            4,441,000                    -                     -    TT02.0474  37.8D05.0458
525 Thủ thuật - Phẫu thuật 1403 Phẫu thuật cắt ruột thừa      2,460,000            2,460,000                    -                     -    TT02.0475  37.8D05.0459
526 Thủ thuật - Phẫu thuật 621 Phẩu thuật cắt trĩ (cắt trĩ kinh điển )     2,461,000            2,461,000                    -                     -    TT02.0510  37.8D05.0494
527 Thủ thuật - Phẫu thuật 2008 Phẫu thuật cắt trực tràng đường bụng, tầng sinh môn     6,651,000            6,651,000                    -                     -    TT02.0476  37.8D05.0460
528 Thủ thuật - Phẫu thuật 419 Phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn đường âm đạo     3,564,000            3,564,000                    -                     -    TT02.0683  37.8D06.0657
529 Thủ thuật - Phẫu thuật 1426 Phẫu thuật cắt túi mật      4,335,000            4,335,000                    -                     -    TT02.0488  37.8D05.0472
530 Thủ thuật - Phẫu thuật 1455 Phẫu thuật cắt u nang buồng trứng hoặc cắt phần phụ     2,835,000            2,835,000                     -    TT02.0709  37.8D06.0683
531 Thủ thuật - Phẫu thuật 2251 Phẫu thuật cắt u vùng niêm mạc má         906,000                906,000                     -    TT02.1037  37.8D08.1002
532 Thủ thuật - Phẫu thuật 2079 Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản     2,461,000            2,461,000                    -                     -    TT02.0510  37.8D05.0494
533 Thủ thuật - Phẫu thuật 2163 Phẫu thuật chỉnh trục Cal lệch đầu dưới xương quay     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
534 Thủ thuật - Phẫu thuật 424 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng     2,835,000            2,835,000                     -    TT02.0709  37.8D06.0683
535 Thủ thuật - Phẫu thuật 2061 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang     3,594,000            3,594,000                    -                     -    TT02.0690  37.8D06.0664
536 Thủ thuật - Phẫu thuật 605 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng     3,553,000            3,553,000                     -    TT02.0691  37.8D06.0665
537 Thủ thuật - Phẫu thuật 1176 Phẫu thuật chữa xơ cứng dương vật (Peyronie)     2,950,000            2,950,000                     -    TT02.0439  37.8D05.0423
538 Thủ thuật - Phẫu thuật 2065 Phẫu thuật cố định cột sống bằng DIAM, SILICON, nẹp chữ U, Aparius     6,852,000            6,852,000                    -                     -    TT02.0580  37.8D05.0564
539 Thủ thuật - Phẫu thuật 1237 Phẫu thuật co gân Achille     2,828,000            2,828,000                     -    TT02.0575  37.8D05.0559
540 Thủ thuật - Phẫu thuật 2060 Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng     2,709,000            2,709,000                    -                     -    TT02.0509  37.8D05.0493
541 Thủ thuật - Phẫu thuật 1420 Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng (Dẫn lưu áp xe gan)     2,709,000            2,709,000                    -                     -    TT02.0509  37.8D05.0493
542 Thủ thuật - Phẫu thuật 1406 Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng(Dẫn lưu áp xe ruột thừa)     2,709,000            2,709,000                    -                     -    TT02.0509  37.8D05.0493
543 Thủ thuật - Phẫu thuật 1005 Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng      3,981,000            3,981,000                     -    TT02.0389  37.8D05.0373
544 Thủ thuật - Phẫu thuật 1441 Phẫu thuật đặt catheter trong ổ bụng để lọc màng bụng chu kỳ (CAPD)     7,055,000            7,055,000                    -                     -    TT02.0414  37.8D05.0398
545 Thủ thuật - Phẫu thuật 1240 Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cố định     3,850,000            3,850,000                    -                     -    TT02.0564  37.8D05.0548
546 Thủ thuật - Phẫu thuật 2048 Phẫu thuật điều trị áp xe rò hậu môn     2,461,000            2,461,000                    -                     -    TT02.0510  37.8D05.0494
547 Thủ thuật - Phẫu thuật 1239 Phẫu thuật điều trị cong vẹo cột sống (tính cho 1 lần phẫu thuật )     8,478,000            8,478,000                    -                     -    TT02.0581  37.8D05.0565
548 Thủ thuật - Phẫu thuật 2089 Phẫu thuật điều trị gãy gò má cung tiếp 2 bên ( gây mê/gây tê)     2,843,000            2,843,000                     -    TT02.1102  37.8D09.1066
549 Thủ thuật - Phẫu thuật 2030 Phẫu thuật điều trị gãy gò má cung tiếp 2 bên(hợp kim)     2,843,000            2,843,000                     -    TT02.1102  37.8D09.1066
550 Thủ thuật - Phẫu thuật 2032 Phẫu thuật điều trị gãy lồi cầu     2,643,000            2,643,000                     -    TT02.1103  37.8D09.1067
551 Thủ thuật - Phẫu thuật 2031 Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới     2,543,000            2,543,000                    -                     -    TT02.1104  37.8D09.1068
552 Thủ thuật - Phẫu thuật 2014 Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên     2,943,000            2,943,000                     -    TT02.1105  37.8D09.1069
553 Thủ thuật - Phẫu thuật 2047 Phẫu thuật điều trị nứt kẽ hậu môn     2,461,000            2,461,000                    -                     -    TT02.0510  37.8D05.0494
554 Thủ thuật - Phẫu thuật 608 Phẩu thuật điều trị tắc ruột do dính     4,105,000            4,105,000                    -                     -    TT02.0472  37.8D05.0456
555 Thủ thuật - Phẫu thuật 623 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein     3,157,000            3,157,000                    -                     -    TT02.0508  37.8D05.0492
556 Thủ thuật - Phẫu thuật 878 Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác     3,157,000            3,157,000                    -                     -    TT02.0508  37.8D05.0492
557 Thủ thuật - Phẫu thuật 399 Phẫu thuật điều trị trĩ kỹ thuật cao (phương pháp Longo) (chưa bao gồm máy cắt nối tự động)     2,153,000            2,153,000                    -                     -    TT02.0511  37.8D05.0495
558 Thủ thuật - Phẫu thuật 2242 Phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở nặng có chỉ định mở ngực cấp cứu     6,567,000            6,567,000                    -                     -    TT02.0430  37.8D05.0414
559 Thủ thuật - Phẫu thuật 1238 Phẫu thuật điều trị xơ cứng gân cơ/ xơ cứng khớp     3,429,000            3,429,000                     -    TT02.0566  37.8D05.0550
560 Thủ thuật - Phẫu thuật 2021 Phẫu thuật điều trị xơ cứng gân cơ/ xơ cứng khớp( ngón tay cò súng)     3,429,000            3,429,000                     -    TT02.0566  37.8D05.0550
561 Thủ thuật - Phẫu thuật 713 Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco (01 mắt)     2,615,000            2,615,000                     -    TT02.0847  37.8D07.0815
562 Thủ thuật - Phẫu thuật 2164 Phẫu thuật gãy đốt bàn ngón tay kết hợp xương với Kirschner hoặc nẹp vít     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
563 Thủ thuật - Phẫu thuật 1242 Phẫu thuật gãy mỏm trên ròng rọc xương cánh tay     2,752,000            2,752,000                     -    TT02.0587  37.8D05.0571
564 Thủ thuật - Phẫu thuật 2165 Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
565 Thủ thuật - Phẫu thuật 1461 Phẫu thuật giải áp thần kinh (Phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay)     2,167,000            2,167,000                     -    TT02.0352  37.8D03.0344
566 Thủ thuật - Phẫu thuật 1192 Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ/ cắt bỏ tinh hoàn     2,254,000            2,254,000                     -    TT02.0451  37.8D05.0435
567 Thủ thuật - Phẫu thuật 402 Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít)     3,609,000            3,609,000                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
568 Thủ thuật - Phẫu thuật 1236 Phẫu thuật kết hợp xương gãy 2 xương cẳng tay     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
569 Thủ thuật - Phẫu thuật 2248 Phẫu thuật kết hợp xương gãy bánh chè     3,850,000            3,850,000                    -                     -    TT02.0564  37.8D05.0548
570 Thủ thuật - Phẫu thuật 1229 Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ chân     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
571 Thủ thuật - Phẫu thuật 2166 Phẫu thuật kết hợp xương gãy Monteggia     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
572 Thủ thuật - Phẫu thuật 2167 Phẫu thuật kết hợp xương gãy Pilon     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
573 Thủ thuật - Phẫu thuật 2168 Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cẳng chân     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
574 Thủ thuật - Phẫu thuật 2169 Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương đùi     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
575 Thủ thuật - Phẫu thuật 2170 Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
576 Thủ thuật - Phẫu thuật 401 Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít)     4,981,000            4,981,000                     -    TT02.0573  37.8D05.0557
577 Thủ thuật - Phẫu thuật 2171 Phẫu thuật KHX gãy bán phần chỏm xương đùi     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
578 Thủ thuật - Phẫu thuật 2172 Phẫu thuật KHX gãy cánh chậu     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
579 Thủ thuật - Phẫu thuật 2173 Phẫu thuật KHX gãy cổ mấu chuyển xương đùi     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
580 Thủ thuật - Phẫu thuật 2174 Phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
581 Thủ thuật - Phẫu thuật 2175 Phẫu thuật KHX gãy đài quay     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
582 Thủ thuật - Phẫu thuật 2176 Phẫu thuật KHX gãy đài quay phức tạp     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
583 Thủ thuật - Phẫu thuật 1235 Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
584 Thủ thuật - Phẫu thuật 2177 Phẫu thuật KHX gãy hở độ I hai xương cẳng chân     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
585 Thủ thuật - Phẫu thuật 2178 Phẫu thuật KHX gãy hở độ I thân xương cánh tay     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
586 Thủ thuật - Phẫu thuật 2179 Phẫu thuật KHX gãy hở độ II hai xương cẳng chân     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
587 Thủ thuật - Phẫu thuật 2180 Phẫu thuật KHX gãy hở độ II thân xương cánh tay     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
588 Thủ thuật - Phẫu thuật 2181 Phẫu thuật KHX gãy hở độ III hai xương cẳng chân     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
589 Thủ thuật - Phẫu thuật 2182 Phẫu thuật KHX gãy hở độ III thân xương cánh tay     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
590 Thủ thuật - Phẫu thuật 2183 Phẫu thuật KHX gãy hở I thân hai xương cẳng tay     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
591 Thủ thuật - Phẫu thuật 2184 Phẫu thuật KHX gãy hở II thân hai xương cẳng tay     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
592 Thủ thuật - Phẫu thuật 2185 Phẫu thuật KHX gãy hở III thân hai xương cẳng tay     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
593 Thủ thuật - Phẫu thuật 2186 Phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
594 Thủ thuật - Phẫu thuật 2187 Phẫu thuật KHX gãy liên mấu chuyển xương đùi     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
595 Thủ thuật - Phẫu thuật 1241 Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
596 Thủ thuật - Phẫu thuật 2188 Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương đùi     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
597 Thủ thuật - Phẫu thuật 2189 Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
598 Thủ thuật - Phẫu thuật 2190 Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương khớp ngón tay     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
599 Thủ thuật - Phẫu thuật 2191 Phẫu thuật KHX gãy mâm chày + thân xương chày     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
600 Thủ thuật - Phẫu thuật 2192 Phẫu thuật KHX gãy mâm chày ngoài     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
601 Thủ thuật - Phẫu thuật 2193 Phẫu thuật KHX gãy mâm chày trong     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
602 Thủ thuật - Phẫu thuật 2194 Phẫu thuật KHX gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
603 Thủ thuật - Phẫu thuật 2195 Phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
604 Thủ thuật - Phẫu thuật 2196 Phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
605 Thủ thuật - Phẫu thuật 2197 Phẫu thuật KHX gãy Monteggia     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
606 Thủ thuật - Phẫu thuật 2198 Phẫu thuật KHX gãy nội khớp đầu dưới xương quay     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
607 Thủ thuật - Phẫu thuật 2199 Phẫu thuật KHX gãy nội khớp xương khớp ngón tay     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
608 Thủ thuật - Phẫu thuật 2200 Phẫu thuật KHX gãy phức tạp khớp khuỷu     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
609 Thủ thuật - Phẫu thuật 2201 Phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh tay     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
610 Thủ thuật - Phẫu thuật 2202 Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
611 Thủ thuật - Phẫu thuật 2205 Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay cánh tay có liệt TK quay     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
612 Thủ thuật - Phẫu thuật 2206 Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay phức tạp     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
613 Thủ thuật - Phẫu thuật 2207 Phẫu thuật KHX gãy thân xương chày     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
614 Thủ thuật - Phẫu thuật 2208 Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
615 Thủ thuật - Phẫu thuật 2209 Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi phức tạp     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
616 Thủ thuật - Phẫu thuật 2210 Phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương đùi     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
617 Thủ thuật - Phẫu thuật 2211 Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
618 Thủ thuật - Phẫu thuật 2212 Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương đùi     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
619 Thủ thuật - Phẫu thuật 2213 Phẫu thuật KHX gãy trên và liên lồi cầu xương đùi     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
620 Thủ thuật - Phẫu thuật 2214 Phẫu thuật KHX gãy xương đòn     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
621 Thủ thuật - Phẫu thuật 2215 Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
622 Thủ thuật - Phẫu thuật 2216 Phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
623 Thủ thuật - Phẫu thuật 2217 Phẫu thuật KHX gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
624 Thủ thuật - Phẫu thuật 2224 Phẫu thuật KHX khớp giả xương cánh tay     4,446,000            4,446,000                    -                     -    TT02.0569  37.8D05.0553
625 Thủ thuật - Phẫu thuật 2218 Phẫu thuật KHX khớp giả xương đòn     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
626 Thủ thuật - Phẫu thuật 2219 Phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
627 Thủ thuật - Phẫu thuật 2220 Phẫu thuật KHX trật khớp ức đòn     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0572  37.8D05.0556
628 Thủ thuật - Phẫu thuật 1343 Phẫu thuật lác (1 mắt)         704,000                704,000                     -    TT02.0850  37.8D07.0818
629 Thủ thuật - Phẫu thuật 1231 Phẫu thuật làm cứng khớp     3,508,000            3,508,000                     -    TT02.0565  37.8D05.0549
630 Thủ thuật - Phẫu thuật 1411 Phẩu thuật làm hậu môn nhân tạo     2,447,000            2,447,000                    -                     -    TT02.0507  37.8D05.0491
631 Thủ thuật - Phẫu thuật 2056 Phẩu thuật làm hậu môn nhân tạo.     2,447,000            2,447,000                    -                     -    TT02.0507  37.8D05.0491
632 Thủ thuật - Phẫu thuật 1205 Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp     2,735,000            2,735,000                    -                     -    TT02.0695  37.8D06.0669
633 Thủ thuật - Phẫu thuật 1220 Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón     2,752,000            2,752,000                     -    TT02.0587  37.8D05.0571
634 Thủ thuật - Phẫu thuật 1377 Phẫu thuật lật vạt điều trị viêm quanh răng, nhóm 1 sextant         768,000                768,000                     -    TT02.1073  37.8D09.1038
635 Thủ thuật - Phẫu thuật 2090 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 1 bên, 2 bên     2,973,000            2,973,000                    -                     -    TT02.0989  37.8D08.0954
636 Thủ thuật - Phẫu thuật 1185 Phẫu thuật lấy sỏi bàng quang     3,910,000            3,910,000                    -                     -    TT02.0437  37.8D05.0421
637 Thủ thuật - Phẫu thuật 1186 Phẫu thuật lấy sỏi bể thận ngoài xoang     3,910,000            3,910,000                    -                     -    TT02.0437  37.8D05.0421
638 Thủ thuật - Phẫu thuật 1187 Phẫu thuật lấy sỏi thận/ sỏi niệu quản/ sỏi bàng quang     3,910,000            3,910,000                    -                     -    TT02.0437  37.8D05.0421
639 Thủ thuật - Phẫu thuật 1422 Phẫu thuật lấy sỏi, dẫn lưu túi mật     3,910,000            3,910,000                    -                     -    TT02.0437  37.8D05.0421
640 Thủ thuật - Phẫu thuật 1676 Phẫu thuật lấy thai lần đầu     2,223,000            2,223,000                     -    TT02.0697  37.8D06.0671
641 Thủ thuật - Phẫu thuật 1207 Phẫu thuật lấy thai lần đầu và triệt sản     2,223,000            2,223,000                     -    TT02.0697  37.8D06.0671
642 Thủ thuật - Phẫu thuật 1677 Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên     2,773,000            2,773,000                     -    TT02.0698  37.8D06.0672
643 Thủ thuật - Phẫu thuật 2042 Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp     3,881,000            3,881,000                    -                     -    TT02.0700  37.8D06.0674
644 Thủ thuật - Phẫu thuật 2043 Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược     7,637,000            7,637,000                    -                     -    TT02.0702  37.8D06.0676
645 Thủ thuật - Phẫu thuật 1394 Phẫu thuật lấy xương chết, nạo rò trong viêm xương hàm trên, hàm dưới     2,752,000            2,752,000                     -    TT02.0587  37.8D05.0571
646 Thủ thuật - Phẫu thuật 1210 Phẫu thuật Lefort h     2,674,000            2,674,000                     -    TT02.0703  37.8D06.0677
647 Thủ thuật - Phẫu thuật 1436 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung     3,246,000            3,246,000                    -                     -    TT02.0705  37.8D06.0679
648 Thủ thuật - Phẫu thuật 604 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung     3,704,000            3,704,000                    -                     -    TT02.0707  37.8D06.0681
649 Thủ thuật - Phẫu thuật 2046 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồn trứng hoặc cắt phần phụ     2,835,000            2,835,000                     -    TT02.0709  37.8D06.0683
650 Thủ thuật - Phẫu thuật 1201 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ     2,835,000            2,835,000                     -    TT02.0709  37.8D06.0683
651 Thủ thuật - Phẫu thuật 1418 Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng     4,117,000            4,117,000                    -                     -    TT02.0712  37.8D06.0686
652 Thủ thuật - Phẫu thuật 1413 Phẫu thuật mở thông dạ dày     2,447,000            2,447,000                    -                     -    TT02.0507  37.8D05.0491
653 Thủ thuật - Phẫu thuật 2055 Phẫu thuật mở thông hổng tràng     2,447,000            2,447,000                    -                     -    TT02.0507  37.8D05.0491
654 Thủ thuật - Phẫu thuật 511 Phẫu thuật mở xoang lấy răng ngầm     2,657,000            2,657,000                     -    TT02.1117  37.8D09.1081
655 Thủ thuật - Phẫu thuật 1642 Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê     1,376,000            1,376,000                     -    TT02.0854  37.8D07.0822
656 Thủ thuật - Phẫu thuật 1640 Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê         834,000                834,000                     -    TT02.0855  37.8D07.0823
657 Thủ thuật - Phẫu thuật 445 Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân         804,000                804,000                     -    TT02.0856  37.8D07.0824
658 Thủ thuật - Phẫu thuật 2035 Phẫu thuật nẹp vít cột sống cổ (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít)     5,039,000            5,039,000                    -                     -    TT02.0582  37.8D05.0566
659 Thủ thuật - Phẫu thuật 1994 Phẩu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng ( chưa bao gồm đinh xương,nẹp vit)     5,140,000            5,140,000                     -    TT02.0583  37.8D05.0567
660 Thủ thuật - Phẫu thuật 497 Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ         324,000            1,200,000    1,200,000       876,000  TT02.1071  37.8D09.1036
661 Thủ thuật - Phẫu thuật 2057 Phẫu thuật nối dây thần kinh (tính 1 dây)     2,801,000            2,801,000                     -    TT02.0588  37.8D05.0572
662 Thủ thuật - Phẫu thuật 607 Phẫu thuật nối gân/ kéo dài gân (tính 1 gân ).     2,828,000            2,828,000                     -    TT02.0575  37.8D05.0559
663 Thủ thuật - Phẫu thuật 882 Phẫu thuật nội soi  lấy  sỏi niệu quản     3,839,000            3,839,000                    -                     -    TT02.0434  37.8D05.0418
664 Thủ thuật - Phẫu thuật 2072 Phẫu thuật nội soi  lấy sỏi thận/ sỏi niệu quản/ sỏi bàng quang  (Phẫu thuật nội soi lấy sỏi bể thận qua nội soi sau phúc mạc)     3,839,000            3,839,000                    -                     -    TT02.0434  37.8D05.0418
665 Thủ thuật - Phẫu thuật 417 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ ( u nang buồng trứng)     4,899,000            4,899,000                    -                     -    TT02.0715  37.8D06.0689
666 Thủ thuật - Phẫu thuật 797 Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa     1,793,000            1,793,000                    -                     -    TT02.0599  37.8D05.0583
667 Thủ thuật - Phẫu thuật 860 Phẫu thuật nội soi cắt túi mật      2,958,000            2,958,000                    -                     -    TT02.0489  37.8D05.0473
668 Thủ thuật - Phẫu thuật 865 Phẩu thuật noi soi cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy soi     3,630,000            3,630,000                    -                     -    TT02.0492  37.8D05.0476
669 Thủ thuật - Phẫu thuật 1467 Phẫu thuật nội soi cuốn dưới      3,738,000            3,738,000                    -                     -    TT02.1004  37.8D08.0969
670 Thủ thuật - Phẫu thuật 1560 Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ 1 bên, 2 bên     2,973,000            2,973,000                    -                     -    TT02.1006  37.8D08.0971
671 Thủ thuật - Phẫu thuật 2045 Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung     4,917,000            4,917,000                    -                     -    TT02.0720  37.8D06.0694
672 Thủ thuật - Phẫu thuật 2012 Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày       4,037,000            4,037,000                    -                     -    TT02.0467  37.8D05.0451
673 Thủ thuật - Phẫu thuật 2091 Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non     2,563,000            2,563,000                    -                     -    TT02.0480  37.8D05.0464
674 Thủ thuật - Phẫu thuật 400 Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật     3,130,000            3,130,000                    -                     -    TT02.0494  37.8D05.0478
675 Thủ thuật - Phẫu thuật 2247 Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa     2,460,000            2,460,000                    -                     -    TT02.0475  37.8D05.0459
676 Thủ thuật - Phẫu thuật 1996 Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng     6,294,000            6,294,000                    -                     -    TT02.0728  37.8D06.0702
677 Thủ thuật - Phẫu thuật 1316 Phẫu thuật phục hồi thành ngực (do chấn thương/ vết thương)     6,567,000            6,567,000                    -                     -    TT02.0430  37.8D05.0414
678 Thủ thuật - Phẫu thuật 1328 Phẫu thuật quặm (Panas, Guenod, Nataf, Trabut)     1,189,000            1,189,000                     -    TT02.0819  37.8D07.0788
679 Thủ thuật - Phẫu thuật 622 Phẫu thuật rò hậu môn thể đơn giản     2,461,000            2,461,000                    -                     -    TT02.0510  37.8D05.0494
680 Thủ thuật - Phẫu thuật 1458 Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền(Đục nạo xương viêm và chuyển vạt che phủ)     3,167,000            3,167,000                    -                     -    TT02.0589  37.8D05.0573
681 Thủ thuật - Phẫu thuật 2105 Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng bàn chân bằng ghép da lân cận              3,167,000                    -     3,167,000  TT02.0589  37.8D05.0573
682 Thủ thuật - Phẫu thuật 1250 Phẫu thuật tháo khớp cổ tay     3,640,000            3,640,000                    -                     -    TT02.0550  37.8D05.0534
683 Thủ thuật - Phẫu thuật 1251 Phẫu thuật tháo khớp gối     3,640,000            3,640,000                    -                     -    TT02.0550  37.8D05.0534
684 Thủ thuật - Phẫu thuật 1252 Phẫu thuật tháo khớp khuỷu     3,640,000            3,640,000                    -                     -    TT02.0550  37.8D05.0534
685 Thủ thuật - Phẫu thuật 1253 Phẫu thuật tháo khớp kiểu Pirogoff     3,640,000            3,640,000                    -                     -    TT02.0550  37.8D05.0534
686 Thủ thuật - Phẫu thuật 1254 Phẫu thuật tháo một nửa bàn chân trước     3,640,000            3,640,000                    -                     -    TT02.0550  37.8D05.0534
687 Thủ thuật - Phẫu thuật 2068 Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương một bên     2,528,000            2,528,000                    -                     -   TT02.1127 37.8D09.1091
688 Thủ thuật - Phẫu thuật 2037 Phẫu thuật thay đốt sống (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít và xương bảo quản/ đốt sống nhân tạo)     5,360,000            5,360,000                    -                     -    TT02.0585  37.8D05.0569
689 Thủ thuật - Phẫu thuật 2063 Phẩu thuật thay khớp háng bán phần     3,609,000            3,609,000                    -                     -    TT02.0561  37.8D05.0545
690 Thủ thuật - Phẫu thuật 2064 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối( chưa bao gồm khớp nhân tạo)     4,981,000            4,981,000                    -      TT02.0562  37.8D05.0546
691 Thủ thuật - Phẫu thuật 2059 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng( chưa bao gồm khớp nhân tạo)     4,981,000            4,981,000                    -                     -    TT02.0563  37.8D05.0547
692 Thủ thuật - Phẫu thuật 2036 Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng     4,837,000            4,837,000                    -                     -    TT02.0586  37.8D05.0570
693 Thủ thuật - Phẫu thuật 1355 Phẫu thuật tịt cửa mũi sau ở trẻ em     3,738,000            3,738,000                    -                     -    TT02.1004  37.8D08.0969
694 Thủ thuật - Phẫu thuật 1177 Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn/Phẫu thuật loại III (Ngoại khoa)     1,136,000            1,136,000                    -                     -    TT02.0600  37.8D05.0584
695 Thủ thuật - Phẫu thuật 1190 Phẫu thuật treo thận     2,750,000            2,750,000                     -    TT02.0736  37.8D06.0710
696 Thủ thuật - Phẫu thuật 1211 Phẫu thuật treo tử cung     2,750,000            2,750,000                    -                     -    TT02.0736  37.8D06.0710
697 Thủ thuật - Phẫu thuật 418 Phẫu thuật u nang buồng trứng     2,835,000            2,835,000                     -    TT02.0709  37.8D06.0683
698 Thủ thuật - Phẫu thuật 1404 Phẫu thuật u trong ổ bụng(Cắt u mạc treo không cắt ruột)     4,482,000            4,482,000                    -                     -    TT02.0505  37.8D05.0489
699 Thủ thuật - Phẫu thuật 2026 Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2     2,689,000            2,689,000                     -    TT02.0591  37.8D05.0575
700 Thủ thuật - Phẫu thuật 2087 Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2(DT:1-4cm²)     2,689,000            2,689,000                     -    TT02.0591  37.8D05.0575
701 Thủ thuật - Phẫu thuật 2086 Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2(DT:5-10cm²)     2,689,000            2,689,000                     -    TT02.0591  37.8D05.0575
702 Thủ thuật - Phẫu thuật 2230 Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu     2,531,000            2,531,000                     -    TT02.0592  37.8D05.0576
703 Thủ thuật - Phẫu thuật 2013 Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp     4,381,000            4,381,000                    -                     -    TT02.0593  37.8D05.0577
704 Thủ thuật - Phẫu thuật 2053 Phẫu thuật vết thương sọ não hở     5,151,000            5,151,000                    -                     -    TT02.0402  37.8D05.0386
705 Thủ thuật - Phẫu thuật 1191 Phẫu thuật vỡ vật hang do gãy dương vật/Phẫu thuật loại III (Ngoại khoa)     1,136,000            1,136,000                    -                     -    TT02.0600  37.8D05.0584
706 Thủ thuật - Phẫu thuật 1345 Phủ giác mạc bằng kết mạc         614,000                614,000        737,000                   -    TT02.0871  37.8D07.0839
707 Thủ thuật - Phẫu thuật 502 Răng viêm tuỷ hồi phục         248,000                248,000        300,000                   -    TT02.1067  37.8D09.1032
708 Thủ thuật - Phẫu thuật 1791 Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất)         185,000                185,000                     -    TT02.0161  37.8B00.0158
709 Thủ thuật - Phẫu thuật 1664 Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần)            30,700                  30,700          50,000                   -    TT02.1068  37.8D09.1033
710 Thủ thuật - Phẫu thuật 432 Rửa cùng đồ 1 mắt           39,000                  39,000                     -    TT02.0876  37.8D07.0842
711 Thủ thuật - Phẫu thuật 298 Rửa dạ dày         106,000                106,000                     -    TT02.0162  37.8B00.0159
712 Thủ thuật - Phẫu thuật 310 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín         576,000                576,000                     -    TT02.0163  37.8B00.0160
713 Thủ thuật - Phẫu thuật 172 Rửa tai, rửa mũi, xông họng           24,600                  24,600                     -    TT02.1024  37.8D08.0989
714 Thủ thuật - Phẫu thuật 2078 Rút đinh bàn chân                    -              1,000,000    1,000,000   1,000,000 DV  
715 Thủ thuật - Phẫu thuật 2077 Rút đinh bàn tay                    -                  500,000        500,000       500,000 DV  
716 Thủ thuật - Phẫu thuật 403 Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương     1,681,000            1,681,000    1,960,000                   -    TT02.0579  37.8D05.0563
717 Thủ thuật - Phẫu thuật 939 Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương trên màn hình tăng sáng     1,681,000            1,681,000    2,100,000                   -    TT02.0579  37.8D05.0563
718 Thủ thuật - Phẫu thuật 1786 Siêu âm điều trị           44,400                  44,400                     -    TT02.0257  37.8C00.0253
719 Thủ thuật - Phẫu thuật 336 Siêu âm điều trị (1 ngày)           60,000                  60,000          70,000                   -    TT02.0880  37.8D07.0846
720 Thủ thuật - Phẫu thuật 1482 Sinh thiết cổ tử cung, âm đạo         369,000                369,000                     -    TT02.0738  37.8D06.0712
721 Thủ thuật - Phẫu thuật 1724 Sinh thiết da          121,000                121,000                     -    TT02.0171  37.8B00.0168
722 Thủ thuật - Phẫu thuật 1725 Sinh thiết hạch, u         249,000                249,000                     -    TT02.0176  37.8B00.0173
723 Thủ thuật - Phẫu thuật 1757 Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm     1,078,000            1,078,000                     -    TT02.0177  37.8B00.0174
724 Thủ thuật - Phẫu thuật 1727 Sinh thiết màng phổi          418,000                418,000                     -    TT02.0178  37.8B00.0175
725 Thủ thuật - Phẫu thuật 1729 Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng         589,000                589,000                     -    TT02.0180  37.8B00.0177
726 Thủ thuật - Phẫu thuật 305 Soi dạ dày + tiêm hoặc kẹp cầm máu     2,191,000            2,191,000                    -                     -    TT02.0143  37.8B00.0140
727 Thủ thuật - Phẫu thuật 128 Soi đại tràng + Kim kẹp cầm máu         544,000                544,000                     -    TT02.0187  37.8B00.0184
728 Thủ thuật - Phẫu thuật 1654 Soi đáy mắt.                    -                    49,600          50,000         49,600  TT02.0883  37.8D07.0849
729 Thủ thuật - Phẫu thuật 1687 Soi ối           45,900            1,260,000                     -    TT02.0745  37.8D06.0716
730 Thủ thuật - Phẫu thuật 469 Soi thực quản bằng ống mềm         200,000                200,000                     -    TT02.1026  37.8D08.0991
731 Thủ thuật - Phẫu thuật 304 Soi thực quản dạ dày gắp giun         396,000                396,000                     -    TT02.0193  37.8B00.0190
732 Thủ thuật - Phẫu thuật 306 Soi trực tràng + tiêm/ thắt trĩ         228,000                228,000                     -    TT02.0194  37.8B00.0191
733 Thủ thuật - Phẫu thuật 1779 Sóng ngắn           40,700                  40,700                     -    TT02.0258  37.8C00.0254
734 Thủ thuật - Phẫu thuật 265 Sóng xung kích điều trị           58,000                  58,000                     -    TT02.0259  37.8C00.0255
735 Thủ thuật - Phẫu thuật 311 Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực         968,000                968,000                     -    TT02.0195  37.8B00.0192
736 Thủ thuật - Phẫu thuật 2076 Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực[Sốc điện phá rung nhĩ, cơn tim đập nhanh]         968,000                968,000                     -    TT02.0195  37.8B00.0192
737 Thủ thuật - Phẫu thuật 253 Tập do cứng khớp           41,500                  41,500                     -    TT02.0260  37.8C00.0256
738 Thủ thuật - Phẫu thuật 254 Tập do liệt ngoại biên           24,300                  24,300                     -    TT02.0261  37.8C00.0257
739 Thủ thuật - Phẫu thuật 252 Tập do liệt thần kinh trung ương           38,000                  38,000                     -    TT02.0262  37.8C00.0258
740 Thủ thuật - Phẫu thuật 256 Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi             9,800                     9,800                     -    TT02.0265  37.8C00.0261
741 Thủ thuật - Phẫu thuật 280 tập vận động đoạn chi           44,500                  44,500                     -    TT02.0270  37.8C00.0266
742 Thủ thuật - Phẫu thuật 1784 Tập vận động toàn thân           44,500                  44,500                     -    TT02.0271  37.8C00.0267
743 Thủ thuật - Phẫu thuật 2051 Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp           27,300                  27,300                     -    TT02.0272  37.8C00.0268
744 Thủ thuật - Phẫu thuật 258 Tập với hệ thống ròng rọc             9,800                     9,800                     -    TT02.0273  37.8C00.0269
745 Thủ thuật - Phẫu thuật 257 Tập với xe đạp tập             9,800                     9,800                     -    TT02.0274  37.8C00.0270
746 Thủ thuật - Phẫu thuật 136 Tẩy tàn nhang, nốt ruồi                    -                    65,000        100,000         65,000 DV TT03.C1.10
747 Thủ thuật - Phẫu thuật 508 Tẩy trắng răng 1 hàm (có máng) (đã bao gồm thuốc tẩy trắng)                    -                  500,000        600,000       500,000 DV TT03.C2.5.2.17
748 Thủ thuật - Phẫu thuật 509 Tẩy trắng răng 2 hàm (có máng) (đã bao gồm thuốc tẩy trắng)                    -                  900,000    1,080,000       900,000 DV TT03.C2.5.2.18
749 Thủ thuật - Phẫu thuật 1986 Thám sát nội soi                    -              1,000,000    1,000,000   1,000,000 DV DV
750 Thủ thuật - Phẫu thuật 1754 Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON - LINE)     1,478,000            1,478,000                     -    TT02.0197  37.8B00.0194
751 Thủ thuật - Phẫu thuật 1771 Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần)     1,515,000            1,515,000                     -    TT02.0198  37.8B00.0195
752 Thủ thuật - Phẫu thuật 1720 Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần)         543,000                543,000                     -    TT02.0199  37.8B00.0196
753 Thủ thuật - Phẫu thuật 906 Tháo bột                    -                    49,500          70,000         49,500  TT02.0201  TT04.C3.1.2
754 Thủ thuật - Phẫu thuật 1629 Tháo bột khác           49,500                  49,500          60,000                   -    TT02.0201  37.8B00.0198
755 Thủ thuật - Phẫu thuật 1628 Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu           59,400                  59,400          70,000                   -    TT02.0200  37.8B00.0197
756 Thủ thuật - Phẫu thuật 1601 Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte         124,000                124,000        130,000                   -    TT02.0522  37.8D05.0506
757 Thủ thuật - Phẫu thuật 1603 Thắt các búi trĩ hậu môn                     -                  264,000        290,000       264,000  TT02.0523  37.8D05.0507
758 Thủ thuật - Phẫu thuật 1193 Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng/Phẫu thuật loại III (Ngoại khoa)     1,136,000            1,136,000                    -                     -    TT02.0600  37.8D05.0584
759 Thủ thuật - Phẫu thuật 905 Thay băng                    -                    60,000          70,000         60,000 DV TT04.C3.1.141
760 Thủ thuật - Phẫu thuật 512 Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể         235,000                235,000                     -    TT02.1185  37.8D10.1148
761 Thủ thuật - Phẫu thuật 1492 Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 20% đến 39% diện tích cơ thể         519,000                519,000                     -    TT02.1187  37.8D10.1150
762 Thủ thuật - Phẫu thuật 1493 Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 40% đến 60% diện tích cơ thể         825,000                825,000                     -    TT02.1188  37.8D10.1151
763 Thủ thuật - Phẫu thuật 2029 Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính(bn tiểu đường)         233,000                233,000                     -    TT02.0202  37.8B00.0199
764 Thủ thuật - Phẫu thuật 2005 Thay băng vết thương nhiễm trùng / mổ chiều dài≤ 15cm           55,000                  55,000          70,000                   -    TT02.0203  37.8B00.0200
765 Thủ thuật - Phẫu thuật 1625 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng         129,000                129,000                     -    TT02.0207  37.8B00.0203
766 Thủ thuật - Phẫu thuật 1627 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng         227,000                227,000                     -    TT02.0209  37.8B00.0205
767 Thủ thuật - Phẫu thuật 1616 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm           79,600                  79,600                     -    TT02.0204  37.8B00.0201
768 Thủ thuật - Phẫu thuật 1626 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng         174,000                174,000                     -    TT02.0208  37.8B00.0204
769 Thủ thuật - Phẫu thuật 1623 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm         109,000                109,000                     -    TT02.0206  37.8B00.0202
770 Thủ thuật - Phẫu thuật 2101 Thay canuyn mở khí quản         241,000                241,000                     -    TT02.0210  37.8B00.0206
771 Thủ thuật - Phẫu thuật 1790 Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi           89,500                  89,500                     -    TT02.0211  37.8B00.0207
772 Thủ thuật - Phẫu thuật 670 Theo dõi bằng monitor                    -                    70,000        100,000         70,000  TT02.0639  TT03.C2.2.42
773 Thủ thuật - Phẫu thuật 426 Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitoring           70,000                  70,000          70,000                   -    TT02.0639  TT03.C2.2.42
774 Thủ thuật - Phẫu thuật 1752 Thở máy (01 ngày điều trị).         533,000                533,000                     -    TT02.0213  37.8B00.0209
775 Thủ thuật - Phẫu thuật 2223 Thở máy (1 giờ )           22,208                  22,208                     -    TT02.0213  37.8B00.0209
776 Thủ thuật - Phẫu thuật 2102 Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP)         533,000                533,000                     -    TT02.0213  37.8B00.0209
777 Thủ thuật - Phẫu thuật 1717 Thông đái            85,400                  85,400                     -    TT02.0214  37.8B00.0210
778 Thủ thuật - Phẫu thuật 1658 Thông lệ đạo hai mắt            89,900                  89,900        100,000                   -    TT02.0888  37.8D07.0854
779 Thủ thuật - Phẫu thuật 1657 Thông lệ đạo một mắt            57,200                  57,200          70,000                   -    TT02.0889  37.8D07.0855
780 Thủ thuật - Phẫu thuật 1550 Thông rửa lệ đạo           89,900                  89,900        100,000                   -    TT02.0888  37.8D07.0854
781 Thủ thuật - Phẫu thuật 457 Thông vòi nhĩ           81,900                  81,900                     -    TT02.1027  37.8D08.0992
782 Thủ thuật - Phẫu thuật 470 Thông vòi nhĩ nội soi         111,000                111,000                     -    TT02.1028  37.8D08.0993
783 Thủ thuật - Phẫu thuật 1976 Thủ thuật cắt mắt cá, mụn cóc                    -                  500,000        600,000       500,000 DV DV
784 Thủ thuật - Phẫu thuật 1760 Thủ thuật sinh thiết tủy xương      1,359,000            1,359,000                     -    TT02.0182  37.8B00.0179
785 Thủ thuật - Phẫu thuật 1726 Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết)         229,000                229,000                     -    TT02.0181  37.8B00.0178
786 Thủ thuật - Phẫu thuật 1728 Thụt tháo phân           78,000                  78,000                     -    TT02.0215  37.8B00.0211
787 Thủ thuật - Phẫu thuật 1776 Thuỷ châm(không kể tiền thuốc)           61,800                  61,800                     -    TT02.0275  37.8C00.0271
788 Thủ thuật - Phẫu thuật 2033 Tiêm ( bắp/dưới da/tĩnh mạch) áp dụng bn ngoại trú           10,000                  10,000                     -    TT02.0216  37.8B00.0212
789 Thủ thuật - Phẫu thuật 1656 Tiêm dưới kết mạc một mắt            44,600                  44,600                     -    TT02.0890  37.8D07.0856
790 Thủ thuật - Phẫu thuật 1655 Tiêm hậu nhãn cầu một mắt            44,600                  44,600                     -    TT02.0891  37.8D07.0857
791 Thủ thuật - Phẫu thuật 1495 Tiêm khớp           86,400                  86,400        150,000                   -    TT02.0217  37.8B00.0213
792 Thủ thuật - Phẫu thuật 199 Trám bít hố rãnh         199,000                199,000        250,000                   -    TT02.1070  37.8D09.1035
793 Thủ thuật - Phẫu thuật 456 Trích màng nhĩ           58,000                  58,000                     -    TT02.1029  37.8D08.0994
794 Thủ thuật - Phẫu thuật 1702 Trích rạch apxe Amiđan (gây mê)         713,000                713,000                     -    TT02.1030  37.8D08.0995
795 Thủ thuật - Phẫu thuật 1689 Trích rạch apxe Amiđan (gây tê)         250,000                250,000                     -    TT02.0912  37.8D08.0878
796 Thủ thuật - Phẫu thuật 1703 Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê)         713,000                713,000                     -    TT02.1031  37.8D08.0996
797 Thủ thuật - Phẫu thuật 2034 Truyền tĩnh mạch (áp dụng BN ngoại trú)           20,000                  20,000          50,000                   -    TT02.0219  37.8B00.0215
798 Thủ thuật - Phẫu thuật 1781 Tử ngoại           38,000                  38,000                     -    TT02.0279  37.8C00.0275
799 Thủ thuật - Phẫu thuật 1356 Vá nhĩ đơn thuần     3,585,000            3,585,000                    -                     -    TT02.1032  37.8D08.0997
800 Thủ thuật - Phẫu thuật 1468 Vá nhĩ đơn thuần tại phòng soi (gồm thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao)     3,585,000            3,585,000                    -                     -    TT02.1032  37.8D08.0997
801 Thủ thuật - Phẫu thuật 260 Vật lý trị liệu chỉnh hình           29,000                  29,000                     -    TT02.0280  37.8C00.0276
802 Thủ thuật - Phẫu thuật 259 Vật lý trị liệu hô hấp           29,000                  29,000                     -    TT02.0281  37.8C00.0277
803 Thủ thuật - Phẫu thuật 1545 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng phương pháp cắt lạnh         493,000                493,000                     -    TT02.1787  37.1E05.1757
804 Thủ thuật - Phẫu thuật 1777 Xoa bóp bấm huyệt            61,300                  61,300                     -    TT02.0284  37.8C00.0280
805 Thủ thuật - Phẫu thuật 263 Xoa bóp bằng máy           24,300                  24,300                     -    TT02.0285  37.8C00.0281
806 Thủ thuật - Phẫu thuật 339 Xoa bóp cục bộ bằng tay            59,500                  59,500                     -    TT02.0286  37.8C00.0282
807 Thủ thuật - Phẫu thuật 276 Xoa bóp toàn thân           87,000                  87,000                     -    TT02.0287  37.8C00.0283
808 Thủ thuật - Phẫu thuật 1675 Xoắn hoặc  cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung         370,000                370,000        400,000                   -    TT02.0752  37.8D06.0721
809 Thủ thuật - Phẫu thuật 635 Xuyên đinh kéo tạ (Thủ thuật L1)                    -              1,400,000     1,400,000 DV  
810 Xét nghiệm 1904 Amylase niệu           37,100                  37,100          50,000                   -    TT02.1605  37.1E03.1576
811 Xét nghiệm 533 Anti - HBe  (nhanh)                    -                    92,000        100,000         92,000  TT02.1644  37.1E04.1615
812 Xét nghiệm 535 Anti- HBs (nhanh)                    -                    69,000          80,000         69,000  TT02.1649  37.1E04.1620
813 Xét nghiệm 6 Anti- HIV (nhanh)           51,700                  51,700          70,000                   -    TT02.1645  37.1E04.1616
814 Xét nghiệm 534 Anti-HBc (nhanh)                    -                    69,000          80,000         69,000  TT02.1647  37.1E04.1618
815 Xét nghiệm 7 Anti-HCV (nhanh)                    -                    51,700          70,000         51,700  TT02.1650  37.1E04.1621
816 Xét nghiệm 224 Anti-HIV ( tầm soát)                    -                    51,700          70,000         51,700  TT02.1645  TT03.C3.1HH.75
817 Xét nghiệm 8 ASLO           40,200                  40,200          50,000                   -    TT02.1652  37.1E04.1623
818 Xét nghiệm 9 Beta - HCG           84,800                  84,800        100,000                   -    TT02.1493  37.1E03.1464
819 Xét nghiệm 1840 BILTRUBIN toàn phần           21,200                  21,200          30,000                   -    TT02.1522  37.1E03.1493
820 Xét nghiệm 1841 BILTRUBIN trực tiếp           21,200                  21,200          30,000                   -    TT02.1522  37.1E03.1493
821 Xét nghiệm 1977 Cấy phân                    -                    30,000          30,000         30,000 DV DV
822 Xét nghiệm 1848 Cholestrol toàn phần           26,500                  26,500          40,000                   -    TT02.1535  37.1E03.1506
823 Xét nghiệm 13 CK-MB           37,100                  37,100          50,000                   -    TT02.1507  37.1E03.1478
824 Xét nghiệm 16 CRP định lượng           53,000                  53,000          60,000                   -    TT02.1512  37.1E03.1483
825 Xét nghiệm 181 Dengue virus IgM/IgG test nhanh[ test nhanh SXH]         126,000                126,000        140,000                   -    TT02.1666  37.1E04.1637
826 Xét nghiệm 1825 Điện giải đồ (Na+, K+, CL +)           28,600                  28,600          50,000                   -    TT02.1516  37.1E03.1487
827 Xét nghiệm 1837 Định lượng  Amylase           21,200                  21,200          30,000                   -    TT02.1523  37.1E03.1494
828 Xét nghiệm 1827 Định lượng ALBUMINE           21,200                  21,200          30,000                   -    TT02.1523  37.1E03.1494
829 Xét nghiệm 1836 Định lượng AXIT URIC           21,200                  21,200          30,000                   -    TT02.1523  37.1E03.1494
830 Xét nghiệm 1826 Định lượng Ca++ máu                    -                    15,900          20,000         15,900  TT02.1501  37.1E03.1472
831 Xét nghiệm 1828 Định lượng CREATININ           21,200                  21,200          30,000                   -    TT02.1523  37.1E03.1494
832 Xét nghiệm 542 Định lượng Ethanol (cồn)[Nồng độ rượu trong máu]           31,800                100,000        100,000         68,200  TT02.1525  37.1E03.1496
833 Xét nghiệm 1814 Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy tự động           54,800                  54,800          72,000                   -   37.1E01.1254 37.1E01.1254
834 Xét nghiệm 1829 Định lượng GLOBULINE.           21,200                  21,200          30,000                   -    TT02.1523  37.1E03.1494
835 Xét nghiệm 1831 Định lượng Glucose           21,200                  21,200          30,000                   -    TT02.1523  37.1E03.1494
836 Xét nghiệm 1843 Định lượng GOT(Đo hoạt độ AST )           21,200                  21,200          30,000                   -    TT02.1522  37.1E03.1493
837 Xét nghiệm 1844 Định lượng GPT(Đo hoạt độ ALT)           21,200                  21,200          30,000                   -    TT02.1522  37.1E03.1493
838 Xét nghiệm 1979 Đinh lượng Mg ++ huyết thanh           31,800                  31,800          40,000                   -    TT02.1532  37.1E03.1503
839 Xét nghiệm 1838 Đinh lượng Sắt huyết thanh           31,800                  31,800          40,000                   -    TT02.1532  37.1E03.1503
840 Xét nghiệm 1845 Định lượng TRYGLYCERIDES           26,500                  26,500          40,000                   -    TT02.1535  37.1E03.1506
841 Xét nghiệm 1800 Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy           38,000                  38,000          50,000                   -    TT02.1302  37.1E01.1269
842 Xét nghiệm 1806 Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá           30,200                  30,200          40,000                   -    TT02.1313  37.1E01.1280
843 Xét nghiệm 2226 Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật Scangel/Gelcard)( BVTMHH)                    -                  201,000                    -         201,000  TT02.1314  37.1E01.1281
844 Xét nghiệm 2243 Định nhóm máu tại giường (Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy           38,000                  38,000          50,000                   -    TT02.1302  37.1E01.1269
845 Xét nghiệm 2245 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu (Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương           20,100                  20,100                     -    TT02.1301  37.1E01.1268
846 Xét nghiệm 2244 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu (Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu           22,400                  22,400          50,000                   -    TT02.1300  37.1E01.1267
847 Xét nghiệm 947 Đo khí máu động mạch         212,000                250,000        262,000         38,000  TT02.1560  37.1E03.1531
848 Xét nghiệm 1883 Đường máu mao mạch           23,300                  23,300          30,000                   -    TT02.1539  37.1E03.1510
849 Xét nghiệm 33 Ferritin           79,500                  79,500        100,000                   -    TT02.1543  37.1E03.1514
850 Xét nghiệm 545 Gama GT           19,000                  19,000          30,000                   -    TT02.1547  37.1E03.1518
851 Xét nghiệm 1888 HbA1C           99,600                  99,600        120,000                   -    TT02.1552  37.1E03.1523
852 Xét nghiệm 2017 HBeAg (test nhanh)           57,500                  57,500          90,000                   -    TT02.1674  37.1E04.1645
853 Xét nghiệm 36 HBsAg (tầm soát)                    -                    51,700          70,000         51,700  TT02.1675  TT03.C3.1HH.66
854 Xét nghiệm 844 HBsAg (test nhanh)           51,700                  51,700          60,000                   -    TT02.1675  37.1E04.1646
855 Xét nghiệm 1849 HDL-Cholestrol           26,500                  26,500          40,000                   -    TT02.1535  37.1E03.1506
856 Xét nghiệm 1919 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi trực tiếp           36,800                  36,800          50,000                   -    TT02.1695  37.1E04.1665
857 Xét nghiệm 1924 Kháng sinh đồ          189,000                189,000        210,000                   -    TT02.1753  37.1E04.1723
858 Xét nghiệm 1850 LDL-Cholestrol           26,500                  26,500          40,000                   -    TT02.1535  37.1E03.1506
859 Xét nghiệm 899 Mẫu giải phẩu bệnh lý ( mẫu thử< 10cm)                    -                  300,000        300,000       300,000 DV DV
860 Xét nghiệm 2229 Mẫu giải phẩu bệnh lý ( mẫu thử> 10cm)                    -                  600,000         600,000 DV  
861 Xét nghiệm 527 Máu lắng (bằng máy tự động)           33,600                  33,600          40,000                   -    TT02.1335  37.1E01.1303
862 Xét nghiệm 916 Micro Albumin niệu           42,400                  42,400          50,000                   -    TT02.1616  37.1E03.1587
863 Xét nghiệm 2049 Nghiệm pháp đường huyết 75g                    -                    70,000          90,000         70,000 DV DV
864 Xét nghiệm 559 Nước tiểu 10 thông số (máy)           37,100                  37,100          50,000                   -    TT02.1625  37.1E03.1596
865 Xét nghiệm 562 Opiate định tính           42,400                  42,400          50,000                   -    TT02.1618  37.1E03.1589
866 Xét nghiệm 551 Phản ứng CRP           21,200                  21,200          40,000                   -   TT02.1573 TT03.C3.1VS.7
867 Xét nghiệm 2227 Phản ứng hòa hợp ( BVTMHH)                    -                    67,000           67,000 DV  
868 Xét nghiệm 2240 Phản ứng hỗn hợp trong môi trường nước muối ở 22oC (kỹ thuật ống nghiệm)                    -                    67,000          70,000         67,000 DV  
869 Xét nghiệm 1834 PROTEIN toàn phần           21,200                  21,200          30,000                   -    TT02.1523  37.1E03.1494
870 Xét nghiệm 44 RF (Rheumatoid Factor)           37,100                  37,100          50,000                   -    TT02.1586  37.1E03.1557
871 Xét nghiệm 1921 Soi tươi tìm ký sinh trùng (đường ruột, ngoài đường ruột)           40,200                  40,200          50,000                   -    TT02.1704  37.1E04.1674
872 Xét nghiệm 1978 Soi tươi tìm ký sinh trùng (huyết trắng)           40,200                  40,200          50,000                   -    TT02.1704  37.1E04.1674
873 Xét nghiệm 546 T3/FT3           63,600                  63,600          80,000                   -    TT02.1590  37.1E03.1561
874 Xét nghiệm 547 T4/FT4           63,600                  63,600          80,000                   -    TT02.1590  37.1E03.1561
875 Xét nghiệm 915 Test  MET/ nước tiểu                    -                    60,000          70,000         60,000 DV TT03.C3.1HH.68
876 Xét nghiệm 2025 Test dung nạp glucose trong thai kỳ                    -                    60,000          70,000         60,000 DV  
877 Xét nghiệm 754 Test heroin trong nước tiểu                    -                    60,000          70,000         60,000 DV TT03.C3.1HH.68
878 Xét nghiệm 1992 Test nhanh tìm kháng nguyên NS1                    -                  150,000        170,000       150,000 TT02.1666 TT37.1637
879 Xét nghiệm 531 Test TroponinT           74,200                  74,200          90,000                   -    TT02.1598  37.1E03.1569
880 Xét nghiệm 1796 Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit)           16,800                  16,800          30,000                   -    TT02.1377  37.1E01.1345
881 Xét nghiệm 1809 Thời gian máu chảy (phương pháp Duke)           12,300                  12,300          20,000                   -    TT02.1380  37.1E01.1348
882 Xét nghiệm 52 Thời gian máu đông ( TC)           12,300                  12,300          20,000                   -    TT02.1381  37.1E01.1349
883 Xét nghiệm 1816 Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động(INR)           61,600                  61,600          70,000                   -    TT02.1383  37.1E01.1352
884 Xét nghiệm 530 Thời gian Throboplastin hoạt hóa từng phần (APTT)           39,200                  39,200          50,000                   -    TT02.1385  37.1E01.1354
885 Xét nghiệm 1853 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công           35,800                  35,800          50,000                   -    TT02.1393  37.1E01.1362
886 Xét nghiệm 54 Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm lasez           44,800                  44,800          50,000                   -    TT02.1400  37.1E01.1369
887 Xét nghiệm 56 Transferin                    -                    63,600          70,000         63,600  TT02.1596  37.1E03.1567
888 Xét nghiệm 548 TSH           58,300                  58,300          70,000                   -    TT02.1599  37.1E03.1570
889 Xét nghiệm 1835 URE TRONG MÁU           21,200                  21,200          30,000                   -    TT02.1523  37.1E03.1494
890 Xét nghiệm 60 Vi khuẩn nhuộm soi (XN đờm)           65,500                  65,500          80,000                   -    TT02.1744  37.1E04.1714
891 Xét nghiệm 1925 Vi khuẩn nuôi cấy định danh phương pháp thông thường         230,000                230,000        260,000                   -    TT02.1745  37.1E04.1715
892 Xét nghiệm 2052 Vi khuẩn/vi nấm kháng thuốc định lượng (MIC - cho 1 loại kháng sinh)         178,000                178,000        190,000                   -    TT02.1752  37.1E04.1722
893 Xét nghiệm 1952 Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp nhuộm Papanicolaou (PAP)                    -                  322,000        350,000       322,000  TT02.1766  37.1E05.1736
894 Xét nghiệm 528 Xét nghiệm hòa hợp ( Coss-Match)(phản ứng chéo)           28,000                  28,000          40,000                   -    TT02.1362  37.1E01.1330
895 Xét nghiệm 1958 Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA)                    -                  238,000        250,000       238,000  TT02.1788  37.1E05.1758
896 Các khoản thu khác 2236 Chênh lệch khác                    -              50,000         50,000 DV  


Hóc Môn, ngày  26 tháng 09 năm 2017


Giám đốc


( đã ký tên)Đỗ Kim Hoàng