Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/07/2018.

STT Mã số Tên cận lâm sàng  Giá bảo hiểm   Giá dân   Giá dịch vụ   Bệnh nhân thanh toán 
    Loại cận lâm sàng: Công khám bệnh         
1 879 Đo khúc xạ mắt                    -              35,000            50,000          35,000
2 711 Khám chuyên khoa (Mắt - Tai, mũi, họng)             29,600            35,000            50,000                -  
3 762 Khám răng             29,600            35,000            50,000                -  
4 702 Khám sản phụ khoa             29,600            35,000            50,000                -  
5 1991 Chọn bác sĩ khám theo yêu cầu                    -            100,000          100,000        100,000
6 2276 Công khám cấp cứu và điều trị tại nhà                    -            150,000          150,000        150,000
7 761 Khám da liễu             29,600            35,000            50,000                -  
8 764 Khám Đông y             29,600            35,000            50,000                -  
9 1003 Khám Ngoại CTCH             29,600            35,000            50,000                -  
10 1990 Khám Ngoại tổng hợp             29,600            35,000            50,000                -  
11 1002 Khám Nhi             29,600            35,000            50,000                -  
12 2022 Khám Nội tổng quát             29,600            35,000            50,000                -  
13 2023 Khám Nội tim mạch             29,600            35,000            50,000                -  
14 2024 Khám Nội tiết             29,600            35,000            50,000                -  
15 708 Khám tổng quát (KTQ)             29,600            35,000            50,000                -  
    Loại cận lâm sàng: Khám sức khỏe         
16 710 Khám sức khỏe giám định y khoa (GDYK)                    -            120,000          120,000        120,000
17 709 Khám sức khỏe di chúc                    -            120,000          120,000        100,000
18 794 Khám sức khỏe định kỳ                    -            100,000          100,000        100,000
19 789 khám sức khỏe định kỳ công nhân viên                    -            100,000          100,000          50,000
20 784 Khám sức khỏe định kỳ giáo viên                    -            100,000          100,000          50,000
21 783 Khám sức khỏe định kỳ học sinh                    -              30,000            50,000          30,000
22 706 Khám sức khỏe lái xe                    -            100,000          100,000        100,000
23 703 Khám sức khỏe nhà trẻ, mẫu giáo (KSNT)                    -              30,000            50,000          30,000
24 705 Khám sức khỏe xin việc làm                    -              50,000            75,000          50,000
25 2237 Khám sức khỏe xin việc làm ( TT14)                    -            100,000          100,000        100,000
26 2238 Sao y Khám sức khỏe xin việc làm ( TT14)                    -              50,000            50,000          50,000
    Loại cận lâm sàng: Các khoản thu khác         
27 2263 Đo SPO2- mạch                    -              20,000                   -            20,000
28 2265 Thông tiểu ( chưa bao gồm tiền túi nước tiểu)                    -            100,000                   -          100,000
    Loại cận lâm sàng: Chẩn đoán hình ảnh         
    Nhóm cận lâm sàng: Chụp CT         
29 1012 Chụp CT-Scaner đến 32 dãy đánh giá vôi hóa mạch vành.            512,000          536,000          536,000                -  
30 1013 Chụp CT-Scaner đến 32 dãy khớp.            512,000          536,000          536,000                -  
31 1015 Chụp CT-Scaner đến 32 dãy xương chi trên.            512,000          536,000          536,000                -  
32 1016 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy bụng không cản quang            512,000          536,000          536,000                -  
33 1017 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy cột sống cổ.            512,000          536,000          536,000                -  
34 1019 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy cột sống ngực.            512,000          536,000          536,000                -  
35 1020 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy cột sống thắt lưng không cản quang.            512,000          536,000          536,000                -  
36 1021 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy đo loãng xương cổ xương đùi.            512,000          536,000          536,000                -  
37 1022 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy đo loãng xương đốt sống.            512,000          536,000          536,000                -  
38 1023 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy k/s ruột non-đại tràng-trực tràng.            512,000          536,000          536,000                -  
39 1024 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy ngực không cảng quang.            512,000          536,000          536,000                -  
40 1025 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy phổi.            512,000          536,000          536,000                -  
41 1026 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy sọ não không cản quang.            512,000          536,000          536,000                -  
42 1027 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy vùng chậu không cản quang.            512,000          536,000          536,000                -  
43 1028 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy vùng cổ không cản quang.            512,000          536,000          536,000                -  
44 1029 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy vùng hốc mắt không cản quang.            512,000          536,000          536,000                -  
45 1030 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy xoang chũm ống tai trong không cản quang.            512,000          536,000          536,000                -  
46 1031 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy xoang không cản quang.            512,000          536,000          536,000                -  
47 1032 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy xương mặt.            512,000          536,000          536,000                -  
48 2231 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy[có thuốc cản quang] (từ 1-32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
49 1034 Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 1- 32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
50 1035 Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới (từ 1- 32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
51 1036 Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên (từ 1- 32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
52 1037 Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
53 1038 Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
54 1039 Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
55 1041 Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
56 1042 Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ-chậu (từ 1-32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
57 1043 Chụp CLVT mạch máu não (từ 1-32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
58 1044 Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 1- 32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
59 1045 Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
60 1046 Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
61 1047 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 1-32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
62 1048 Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (từ 1- 32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
63 1049 Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion) (từ 1-32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
64 1050 Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
65 1051 Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
66 1052 Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
67 1053 Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
68 1054 Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)(Chưa bao gồm thuốc cản quang)            620,000          620,000          970,000                -  
69 901 In lại phim CT- Scaner                    -            200,000          200,000        200,000
    Nhóm cận lâm sàng: Chụp X quang KTS         
70 685 Chụp Xquang tuyến vú[Mammography] (P)             91,000            91,000          100,000                -  
71 687 Chụp Xquang tuyến vú[Mammography] (T)             91,000            91,000          100,000                -  
73 285 Đo mật độ xương 1 vị trí                    -              79,500            90,000          79,500
74 2131  Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
75 2115  Chụp Xquang Chausse III(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
76 2120  Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
77 2130  Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
78 2112  Chụp Xquang hàm chếch một bên(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
79 2114  Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
80 2127  Chụp Xquang khớp háng nghiêng(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
81 2126  Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
82 2125  Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
83 2118  Chụp Xquang khớp thái dương hàm(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
84 2124  Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
85 2123  Chụp Xquang khớp vai thẳng(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
86 2121  Chụp Xquang khung chậu thẳng(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
87 2108  Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
88 2119  Chụp Xquang mỏm trâm(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
89 2129  Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
90 2128  Chụp Xquang ngực thẳng(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
91 2116  Chụp Xquang Schuller(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
92 2107  Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
93 2109  Chụp Xquang sọ tiếp tuyến(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
94 2117  Chụp Xquang Stenvers             62,000            69,000            80,000                -  
95 2113  Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
96 2122  Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
97 2110 Chụp Xquang Blondeau (số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
98 02312 Chụp Xquang Blondeau- hirtz ( số hóa 2 phim)             62,000            94,000          110,000                -  
99 2137 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
100 2136 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
101 2135 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
102 2143 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
103 2138 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
104 2140 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
105 2142 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
106 2141 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
107 2139 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
108 2134 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
109 2151 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
110 2146 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
111 2158 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
112 2133 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
113 2132 Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
114 2246 Chụp Xquang tại giường[XQ KTS 1 phim]             62,000          200,000                   -          131,000
115 2232 Chụp Xquang tại phòng mổ [XQ KTS 1PHIM]             62,000          200,000                   -          131,000
116 2221 Chụp Xquang tim phổi thẳng(số hóa 01 phim).             62,000            69,000            80,000                -  
117 2144 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
118 2149 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
119 2155 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
120 2152 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
121 2153 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
122 2147 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
123 2145 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
124 2154 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
125 2148 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
126 2150 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
127 2156 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
128 2157 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng(số hóa 01 phim)             62,000            69,000            80,000                -  
129 2160  Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế(số hóa 03 phim)             119,000          119,000          140,000                -  
130 2161  Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên(số hóa 03 phim)             119,000          119,000          140,000                -  
131 2162  Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng(số hóa 03 phim)             119,000          119,000          140,000                -  
132 2228 Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa            594,000          594,000                   -                  -  
133 2097 Chụp X quang cận chóp             12,000            12,000            20,000                -  
134 1128 Chụp X quang ổ răng             12,000            12,000            20,000                -  
135 1107 Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị(số hóa 01 phim)              62,000            69,000            80,000                -  
136 1108 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng, phim  ≤ 24x30 cm (1 tư thế)             98,000            98,000          110,000                -  
137 995 Chụp Xquang đường mật qua Kehr( bao gồm thuốc cản quang)            225,000          600,000          600,000        375,000
    Nhóm cận lâm sàng: Điện cơ         
138 02294 Ghi điện cơ bằng điện cực kim            126,000          126,000                   -                  -  
    Nhóm cận lâm sàng: đo hô hấp ký         
139 999 Test Ventolin Inhaler                    -              30,000            30,000          30,000
    Nhóm cận lâm sàng: Siêu âm         
140 1155 Siêu âm 4D+ dopplermàu mạch máu                    -            211,000          250,000        211,000
141 02285 siêu âm màu tuyến vú.                    -            150,000          150,000        150,000
142 1140 Siêu âm bụng TQ.             38,000            49,000            60,000                -  
143 2096 Siêu âm dương vật             38,000            49,000            60,000                -  
144 2093 Siêu âm hạch vùng cổ             38,000            49,000            60,000                -  
145 2098 Siêu âm hệ tiết niệu             38,000            49,000            60,000                -  
146 2100 Siêu âm khối u             38,000            49,000            60,000                -  
147 2250 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay)             38,000            49,000            60,000                -  
148 570 Siêu âm nhãn cầu             38,000            49,000            60,000                -  
149 2095 Siêu âm phần mềm bìu bẹn             38,000            49,000            60,000                -  
150 2094 Siêu âm phần mềm vùng cổ             38,000            49,000            60,000                -  
151 02303 Siêu âm tại giường             38,000          100,000                   -            51,000
152 1141 Siêu âm thai ( đo độ mờ da gáy.)             38,000            49,000            60,000                -  
153 1144 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối)             38,000            49,000            60,000                -  
154 872 Siêu âm thai + Doppler mạch máu rốn             38,000          211,000          250,000        162,000
155 1143 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng             38,000            49,000            60,000                -  
156 2092 Siêu âm tuyến giáp             38,000            49,000            60,000                -  
157 1145 Siêu âm tuyến vú hai bên             38,000            49,000            60,000                -  
158 1142 Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng            176,000          176,000          176,000                -  
159 81 Siêu âm Doppler mạch máu            211,000          211,000          220,000                -  
160 82 Siêu âm Doppler màu tim            211,000          211,000          220,000                -  
    Loại cận lâm sàng: Nội soi - Thăm dò         
    Nhóm cận lâm sàng: Điện tâm đồ ECG         
161 1969 Điện tâm đồ             30,000            45,900            60,000                -  
162 2020 Điện tâm đồ gắng sức            187,000          187,000                   -                  -  
163 1970 Điện não đồ              60,000            69,600            80,000                -  
164 1972 Đo chức năng hô hấp            120,000          142,000          160,000                -  
165 896 Helicobacter pylori Ag test nhanh(Clotest )             57,500            57,500            90,000                -  
166 1971 Lưu huyết não             40,600            40,600            50,000                -  
167 2071 Nội soi bàng quang            906,000          906,000                   -                  -  
168 1738 Nội soi bàng quang không sinh thiết            506,000          506,000          570,000                -  
169 1741 Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục…            870,000          870,000                   -                  -  
170 1735 Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết            385,000          385,000          400,000                -  
171 1747 Nội soi niệu quản chẩn đoán            906,000          906,000                   -                  -  
172 1731 Nội soi ổ bụng có sinh thiết            937,000          937,000                   -                  -  
173 1730 Nội soi ổ bụng để thăm dò, chẩn đoán            793,000          793,000                   -                  -  
174 248 Nội soi tai mũi họng.                    -            202,000          230,000        202,000
175 02283 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết            410,000          410,000          410,000                -  
176 1732 Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết            231,000          231,000          300,000                -  
177 1737 Nội soi trực tràng có sinh thiết            278,000          278,000          300,000                -  
178 1736 Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết            179,000          179,000          190,000                -  
179 416 Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng         5,352,000       5,352,000                   -                  -  
180 130 Soi bàng quang + chụp thận ngược dòng            626,000          626,000          751,000                -  
181 1975 Test thanh thải Creatinine                    -              58,800            70,000          58,800
182 1974 Thử nghiệm dung nạp Cabonhydrate (glucoza, fructoza, galactoza, lactoza)                    -              32,100            40,000          32,100
183 1973 Thử nghiệm ngấm Bromsulphtalein trong thăm dò chức năng gan                     -              32,100            40,000          32,100
    Loại cận lâm sàng: Thủ thuật - Phẫu thuật         
    Nhóm cận lâm sàng: Đông y         
184 269 Giác hơi             31,800            31,800                   -                  -  
185 270 Laser chiếu ngoài             33,000            33,000                   -                  -  
186 1479 Áp P32 điều trị bướu mạch máu và sẹo lồi            200,000          200,000                   -                  -  
187 2253 Bơm rửa khoang màng phổi                    -            203,000          203,000        203,000
188 2279 Bóp bóng ambu qua mặt nạ            203,000          203,000                   -                  -  
189 659 Bóp bóng ambu, thổi ngạt            458,000          458,000                   -                  -  
190 651 Cấp cứu ngừng tuần hoàn            458,000          458,000                   -                  -  
191 1178 Cấp cứu nối niệu đạo do vỡ xương chậu         3,963,000       3,963,000                   -                  -  
192 1269 Cắt bỏ các nốt ruồi, hạt cơm, u gai                    -              80,000          200,000          80,000
193 302 Cắt đường rò mông                    -            120,000          180,000        120,000
194 1179 Cắt dương vật không vét hạch, cắt một nửa dương vật/Phẫu thuật loại II (Ngoại khoa)         1,793,000       1,793,000                   -                  -  
195 1165 Cắt hẹp bao quy đầu/Phẫu thuật loại III (Ngoại khoa)         1,136,000       1,136,000       1,600,000                -  
196 1259 Cắt hoại tử tiếp tuyến dưới 3% diện tích cơ thể         3,156,000       3,156,000                   -                  -  
197 1261 Cắt hoại tử tiếp tuyến từ 3- 8% diện tích cơ thể         3,837,000       3,837,000                   -                  -  
198 1262 Cắt lọc da, cơ, cân trên 3% diện tích cơ thể         2,752,000       2,752,000                   -                  -  
199 1312 Cắt Polyp trực tràng qua nội soi         1,010,000       1,010,000                   -                  -  
200 1167 Cắt u dương vật lành/Phẫu thuật loại II (Ngoại khoa)         1,793,000       1,793,000                   -                  -  
201 1160 Cắt u lành phần mềm lớn phức tạp/Phẫu thuật loại II (Ung bướu)         1,642,000       1,642,000                   -                  -  
202 1313 Cắt u nang hạ họng thanh quản qua nội soi         2,867,000       2,867,000                   -                  -  
203 1169 Cắt u sùi đầu miệng sáo/Phẫu thuật loại III (Ung bướu)         1,107,000       1,107,000       1,600,000                -  
204 1774 Châm (các phương pháp châm)             68,000            81,800                   -                  -  
205 633 Chích áp xe phần mềm lớn            173,000          173,000                   -                  -  
206 1170 Chích áp xe tầng sinh môn            781,000          781,000                   -                  -  
207 668 Chọc dò cùng đồ Douglas            267,000          267,000                   -                  -  
208 1761 Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi             131,000          131,000                   -                  -  
209 2104 Chọc dò màng tim            234,000          234,000                   -                  -  
210 1571 Chọc dò túi cùng Douglas            267,000          267,000                   -                  -  
211 295 Chọc dò tuỷ sống            100,000          100,000                   -                  -  
212 1739 Chọc hút hạch hoặc u                    -            104,000          150,000        104,000
213 1782 Chọc hút khí màng phổi            136,000          136,000                   -                  -  
214 1750 Chọc hút tế bào tuyến giáp             104,000          104,000                   -                  -  
215 1758 Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm            144,000          144,000                   -                  -  
216 1772 Chọc rửa màng phổi            198,000          198,000                   -                  -  
217 2241 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị            131,000          131,000                   -                  -  
218 1773 Chôn chỉ (cấy chỉ)             138,000          174,000                   -                  -  
219 1575 Dẫn lưu bàng quang bằng chọc Trôca/Thủ thuật đặc biệt (Ngoại khoa)            932,000          932,000                   -                  -  
220 1744 Dẫn lưu màng phổi tối thiểu            583,000          583,000                   -                  -  
221 1182 Dẫn lưu nước tiểu bàng quang         1,684,000       1,684,000                   -                  -  
222 1183 Dẫn lưu thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm            904,000          904,000                   -                  -  
223 1184 Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu         1,684,000       1,684,000                   -                  -  
224 1172 Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận         2,563,000       2,563,000                   -                  -  
225 1505 Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục         1,354,000       1,354,000                   -                  -  
226 1506 Đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm            203,000          203,000                   -                  -  
227 1751 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng         1,113,000       1,113,000                   -                  -  
228 1753 Đặt nội khí quản            555,000       1,113,000                   -                  -  
229 2280 Đặt nội khí quản (ngoại viện)                    -            555,000                   -          555,000
230 1589 Đặt nội khí quản sơ sinh + thở máy            555,000       1,113,000                   -                  -  
231 2271 Đặt ống thông dạ dày ( có túi nuôi ăn)                    -            100,000                   -          100,000
232 1749 Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng          1,113,000       1,113,000                   -                  -  
233 293 Đặt sonde dạ dày              85,400            85,400                   -                  -  
234 1576 Đặt sonde JJ niệu quản[chưa bao gồm sonde JJ]            904,000          904,000                   -                  -  
235 1778 Điện phân             44,000            44,000                   -                  -  
236 312 Điều trị hạ kali/ canxi máu                    -            180,000          270,000        180,000
237 1719 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn)            600,000          600,000                   -                  -  
238 1743 Điều trị tia xạ Cobalt /Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị)            100,000          100,000                   -                  -  
239 1480 Đổ khuôn đúc chì che chắn các cơ quan quí trong trường chiếu xạ         1,042,000       1,042,000                   -                  -  
240 1536 Đốt họng bằng khí Nitơ lỏng            146,000          146,000                   -                  -  
241 301 Đốt mắt cá chân nhỏ                    -              70,000          100,000          70,000
242 134 Đốt mụn cóc                    -              30,000            45,000          30,000
243 300 Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư                    -            130,000          200,000        130,000
244 1173 Đưa một đầu niệu đạo ra ngoài da         1,684,000       1,684,000                   -                  -  
245 1255 Ghép da dị loại độc lập(Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2)         2,689,000       2,689,000                   -                  -  
246 1256 Ghép da tự thân dưới 5% diện tích bỏng cơ thể         2,719,000       2,719,000                   -                  -  
247 316 Giải độc nhiễm độc cấp ma tuý                    -            550,000          660,000        550,000
248 1987 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca)                    -            200,000                   -          200,000
249 2261 Hút đàm nhớt                    -              50,000                   -            50,000
250 2081 Hút đờm             10,000            10,000                   -                  -  
251 2083 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút)Thủ thuật loại III (HSCC - CĐ)            295,000          295,000                   -                  -  
252 2082 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút)             10,000            10,000                   -                  -  
253 1789 Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp             41,500            50,500                   -                  -  
254 1481 Làm mặt nạ cố định đầu bệnh nhân         1,053,000       1,053,000                   -                  -  
255 1780 Laser châm             45,500            78,500                   -                  -  
256 1723 Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD)            549,000          549,000                   -                  -  
257 1722 Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc)            938,000          938,000                   -                  -  
258 1745 Mở khí quản            704,000          704,000                   -                  -  
259 1174 Mở rộng lỗ sáo/Phẫu thuật loại III (Ngoại khoa)         1,136,000       1,136,000                   -                  -  
260 1768 Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ)            360,000          360,000                   -                  -  
261 1315 Mở thông dạ dày qua nội soi         2,679,000       2,679,000                   -                  -  
262 303 Móng quặp                    -              80,000          120,000          80,000
263 657 Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán)            236,000          236,000          300,000                -  
264 637 Nắn, Bột chậu lưng chân có kéo nắn            331,000          331,000          430,000                -  
265 1592 Nạo, hút thai dưới 12 tuần                    -            675,000          900,000                -  
266 1766 Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp             675,000          675,000                   -                  -  
267 1742 Nội soi phế quản ống mềm gây tê            738,000          738,000                   -                  -  
268 1764 Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết         1,105,000       1,105,000                   -                  -  
269 1765 Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật         2,547,000       2,547,000                   -                  -  
270 1718 Nong niệu đạo và đặt thông đái            228,000          228,000                   -                  -  
271 1175 Phẫu thuật áp xe tuyến tiền liệt         1,684,000       1,684,000                   -                  -  
272 1320 Phẫu thuật bắc cầu mạch máu để chạy thận nhân tạo(Phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch AVF)         3,627,000       7,227,000                   -                  -  
273 1189 Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang         3,963,000       3,963,000                   -                  -  
274 1180 Phẫu thuật cắt nối niệu đạo trước         3,963,000       3,963,000                   -                  -  
275 1176 Phẫu thuật chữa xơ cứng dương vật (Peyronie)         2,950,000       2,950,000                   -                  -  
276 1192 Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ/ cắt bỏ tinh hoàn         2,254,000       2,254,000                   -                  -  
277 1185 Phẫu thuật lấy sỏi bàng quang         3,910,000       3,910,000                   -                  -  
278 1186 Phẫu thuật lấy sỏi bể thận ngoài xoang         3,910,000       3,910,000                   -                  -  
279 1316 Phẫu thuật phục hồi thành ngực (do chấn thương/ vết thương)         6,567,000       6,567,000                   -                  -  
280 1177 Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn/Phẫu thuật loại III (Ngoại khoa)         1,136,000       1,136,000                   -                  -  
281 1190 Phẫu thuật treo thận         2,750,000       2,750,000                   -                  -  
282 1191 Phẫu thuật vỡ vật hang do gãy dương vật/Phẫu thuật loại III (Ngoại khoa)         1,136,000       1,136,000                   -                  -  
283 1791 Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất)            185,000          185,000                   -                  -  
284 298 Rửa dạ dày            106,000          106,000                   -                  -  
285 2266 Rửa dạ dày CC115                    -            773,500                   -          773,500
286 310 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín            576,000          576,000                   -                  -  
287 1482 Sinh thiết cổ tử cung, âm đạo            369,000          369,000                   -                  -  
288 1724 Sinh thiết da             121,000          121,000                   -                  -  
289 1725 Sinh thiết hạch, u            249,000          249,000                   -                  -  
290 1757 Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm         1,078,000       1,078,000                   -                  -  
291 1727 Sinh thiết màng phổi             418,000          418,000                   -                  -  
292 1729 Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng            589,000          589,000                   -                  -  
293 2260 Sốc điện cấp cứu có kết quả                    -            200,000                   -          200,000
294 2259 Sốc điện phá rung nhĩ, cơn nhịp tim nhanh                    -            200,000                   -          200,000
295 305 Soi dạ dày + tiêm hoặc kẹp cầm máu(Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng cụ cầm máu)            700,000       2,191,000                   -                  -  
296 128 Soi đại tràng + Kim kẹp cầm máu            544,000          544,000                   -                  -  
297 304 Soi thực quản dạ dày gắp giun            396,000          396,000                   -                  -  
298 306 Soi trực tràng + tiêm/ thắt trĩ            228,000          228,000                   -                  -  
299 311 Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực            968,000          968,000                   -                  -  
300 2076 Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực[Sốc điện phá rung nhĩ, cơn tim đập nhanh]            968,000          968,000                   -                  -  
301 136 Tẩy tàn nhang, nốt ruồi                    -              65,000          100,000          65,000
302 1754 Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON - LINE)         1,478,000       1,478,000                   -                  -  
303 1771 Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần)         1,515,000       1,515,000                   -                  -  
304 1720 Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần)            543,000          543,000                   -                  -  
305 1593 Tháo dụng cụ tử cung khó                    -            600,000          600,000        600,000
306 1193 Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng/Phẫu thuật loại III (Ngoại khoa)         1,136,000       1,136,000                   -                  -  
307 512 Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể            235,000          235,000                   -                  -  
308 1492 Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 20% đến 39% diện tích cơ thể            519,000          519,000                   -                  -  
309 1493 Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 40% đến 60% diện tích cơ thể            825,000          825,000                   -                  -  
310 1790 Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi             89,500            89,500                   -                  -  
311 670 Theo dõi bằng monitor                    -              50,000            70,000          50,000
312 1752 Thở máy (01 ngày điều trị).            533,000          533,000                   -                  -  
313 2223 Thở máy (1 giờ )             22,208            22,208                   -                  -  
314 2254 thở máy dưới 6 giờ                    -            200,000                   -          200,000
315 2102 Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP)            533,000          533,000                   -                  -  
316 2256 Thở máy từ 12 giờ trở lên                    -            600,000                   -          600,000
317 2255 Thở máy từ 6 giờ đến dưới 12 giờ                    -            350,000                   -          350,000
318 1717 Thông đái              85,400            85,400                   -                  -  
319 1760 Thủ thuật sinh thiết tủy xương          1,359,000       1,359,000                   -                  -  
320 1726 Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết)            229,000          229,000                   -                  -  
321 1728 Thụt tháo phân             78,000            78,000                   -                  -  
322 1776 Thuỷ châm(không kể tiền thuốc)             61,800            61,800                   -                  -  
323 2033 Tiêm ( bắp/dưới da/tĩnh mạch) áp dụng bn ngoại trú             10,000            10,000                   -                  -  
324 2268 tiêm bắp                    -              20,000                   -            20,000
325 2269 tiêm dưới da                    -              20,000                   -            20,000
326 02300 Tiêm gân gấp ngón tay             86,400            86,400                   -                  -  
327 02301 Tiêm gân nhị đầu khớp vai             86,400            86,400                   -                  -  
328 02298 Tiêm hội chứng DeQuervain             86,400            86,400                   -                  -  
329 02299 Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay             86,400            86,400                   -                  -  
330 1495 Tiêm khớp (Tiêm khớp gối             86,400            86,400          150,000                -  
331 02296 Tiêm khớp bàn ngón tay             86,400            86,400                   -                  -  
332 02297 Tiêm khớp vai             86,400            86,400                   -                  -  
333 2270 tiêm tĩnh mạch                    -              30,000                   -            30,000
334 2277 Truyền tĩnh mạch                    -              30,000                   -            30,000
335 2034 Truyền tĩnh mạch (áp dụng BN ngoại trú)             20,000            20,000            50,000                -  
336 1781 Tử ngoại             31,800            38,000                   -                  -  
337 1545 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng phương pháp cắt lạnh            493,000          493,000                   -                  -  
338 1777 Xoa bóp bấm huyệt              61,300            61,300                   -                  -  
339 635 Xuyên đinh kéo tạ (Thủ thuật L1)                    -         1,400,000                   -       1,400,000
340 922 Chênh lệch dịch vụ ngoại khoa                    -                    -              50,000          50,000
341 923 Chênh lệch dịch vụ TMH                    -                    -              50,000          50,000
    Nhóm cận lâm sàng: Mắt         
342 440 Cắt bỏ túi lệ            804,000          804,000                   -                  -  
343 446 Cắt chỉ giác mạc             30,000            30,000                   -                  -  
344 1330 Cắt mộng có vá niêm mạc            804,000          804,000                   -                  -  
345 1331 Cắt mống mắt chu biên (cả laser)khoan rìa, đốt nóng, đốt lạnh vùng thể mi, tách thê mi            300,000          300,000                   -                  -  
346 1332 Cắt mống mắt quang học            300,000          300,000                   -                  -  
347 444 Cắt u kết mạc không             750,000          750,000                   -                  -  
348 1333 Cắt u mi kết mạc không vá, kể cả chắp toả lan            750,000          750,000                   -                  -  
349 225 Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc             75,600            75,600          100,000                -  
350 1631 Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc             75,600            75,600          100,000                -  
351 1334 Chích máu, mủ tiền phòng            704,000          704,000          845,000                -  
352 1335 Chích mủ hốc mắt            429,000          429,000          460,000                -  
353 1341 Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng         1,060,000       1,060,000                   -                  -  
354 1336 Điện đông thể mi                    -            439,000                   -          439,000
355 1641 Đo Javal              34,000            34,000                   -                  -  
356 1630 Đo nhãn áp                     -              23,700                   -            23,700
357 162 Đo thị lực khách quan                    -              65,500            65,500          65,500
358 1652 Đo thị trường, ám điểm             28,000            28,000                   -                  -  
359 1547 Đốt lông siêu             45,700            45,700                   -                  -  
360 1337 Hút dịch kính đơn thuần chẩn đoán hay điều trị         1,200,000       1,200,000                   -                  -  
361 443 Khâu cò mi            380,000          380,000          400,000                -  
362 1338 Khâu da mi do sang chấn- gây tê            774,000          774,000                   -                  -  
363 1644 Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê         1,379,000       1,379,000                   -                  -  
364 1643 Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê            774,000          774,000                   -                  -  
365 1339 Khâu giác mạc, củng mạc đơn thuần            750,000          750,000                   -                  -  
366 1340 Khâu kết mạc do sang chấn - gây mê         1,379,000       1,379,000                   -                  -  
367 438 Khấu vết thương phần mềm, tổn thương  vùng mắt            879,000          879,000                   -                  -  
368 1329 Khoét bỏ nhãn cầu            704,000          704,000                   -                  -  
369 1645 Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê)            640,000          640,000          768,000                -  
370 1633 Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê)             75,300            75,300          200,000                -  
371 1646 Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê)            829,000          829,000                   -                  -  
372 1634 Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê)            314,000          314,000          350,000                -  
373 437 Lấy dị vật hốc mắt            845,000          845,000                   -                  -  
374 1632 Lấy dị vật kết mạc nông một mắt             61,600            61,600          180,000                -  
375 436 Lấy dị vật tiền phòng         1,060,000       1,060,000                   -                  -  
376 163 Lấy sạn vôi kết mạc             33,000            33,000            70,000                -  
377 1546 Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia β)             53,700            53,700                   -                  -  
378 1648 Mổ quặm 1 mi  - gây mê         1,189,000       1,189,000                   -                  -  
379 1649 Mổ quặm 2 mi  - gây mê         1,356,000       1,356,000                   -                  -  
380 1637 Mổ quặm 2 mi  - gây tê             809,000          809,000                   -                  -  
381 1638 Mổ quặm 3 mi  - gây tê         1,020,000       1,020,000                   -                  -  
382 1650 Mổ quặm 3 mi - gây mê         1,563,000       1,563,000                   -                  -  
383 1651 Mổ quặm 4 mi  - gây mê         1,745,000       1,745,000                   -                  -  
384 1639 Mổ quặm 4 mi  - gây tê          1,176,000       1,176,000                   -                  -  
385 1636 Mổ quặm bẩm sinh[Mổ quặm 1 mi  - gây tê ]            614,000          614,000          737,000                -  
386 433 Nặn tuyến bờ mi             33,000            33,000                   -                  -  
387 442 Nối thông lệ mũi (1 mắt, chưa bao gồm ống silicon)         1,004,000       1,004,000                   -                  -  
388 1647 Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê         1,416,000       1,416,000                   -                  -  
389 1635 Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê            915,000          915,000                   -                  -  
390 713 Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco (01 mắt)         2,615,000       2,615,000                   -                  -  
391 1343 Phẫu thuật lác (1 mắt)            704,000          704,000                   -                  -  
392 1642 Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê         1,376,000       1,376,000                   -                  -  
393 1640 Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê            834,000          834,000                   -                  -  
394 445 Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân            804,000          804,000                   -                  -  
395 1328 Phẫu thuật quặm (Panas, Guenod, Nataf, Trabut)         1,189,000       1,189,000                   -                  -  
396 1345 Phủ giác mạc bằng kết mạc            614,000          614,000          737,000                -  
397 432 Rửa cùng đồ 1 mắt             39,000            39,000                   -                  -  
398 336 Siêu âm điều trị (1 ngày)             60,000            60,000            70,000                -  
399 1654 Soi đáy mắt.                    -              49,600            50,000          49,600
400 1658 Thông lệ đạo hai mắt              89,900            89,900          100,000                -  
401 1657 Thông lệ đạo một mắt              57,200            57,200            70,000                -  
402 1550 Thông rửa lệ đạo             89,900            89,900          100,000                -  
403 1656 Tiêm dưới kết mạc một mắt              44,600            44,600                   -                  -  
404 1655 Tiêm hậu nhãn cầu một mắt              44,600            44,600                   -                  -  
    Nhóm cận lâm sàng: Ngoại khoa         
405 1599 Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ  chức dưới da                    -            105,000          400,000        105,000
406 391 Cắt bỏ u da lành tính dười 5cm[Phẫu thuật cắt bỏ u phần mềm]            180,000          600,000          600,000        420,000
407 1164 Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai hoặc dưới hàm trên 5 cm         3,043,000       3,043,000                   -                  -  
408 1594 Cắt chỉ .             30,000            30,000            50,000                -  
409 2275 cắt chỉ cc115                    -              50,000                   -            50,000
410 398 Cắt polyp ống tiêu hoá (thực quản/ dạ dầy/ đại tràng/ trực tràng)         1,010,000       1,010,000                   -                  -  
411 1224 Cắt u bao gân/Phẫu thuật loại II (Ung bướu)         1,642,000       1,642,000                   -                  -  
412 1322 Cắt u da đầu lành tính đường kính dưới 5 cm            679,000          679,000                   -                  -  
413 1324 Cắt u da đầu lành, đường kính trên 5 cm         1,094,000       1,094,000                   -                  -  
414 1225 Cắt u máu khu trú đường kính dưới 5cm/Phẫu thuật loại II (Ung bướu)         1,642,000       1,642,000                   -                  -  
415 1226 Cắt u nang bao hoạt dịch/Phẫu thuật loại III (Ung bướu)         1,107,000       1,107,000       1,600,000                -  
416 921 Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi[Cắt đốt nội soi u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu]         3,809,000       3,809,000                   -                  -  
417 2249 Chăm sóc lỗ mở khí quản ( BN Ngoại trú)             55,000            55,000                   -                  -  
418 1600 Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu .            173,000          173,000          400,000                -  
419 387 Cố định gãy xương sườn             46,500          120,000          150,000          73,500
420 363 Đai Desau                    -            400,000          400,000        400,000
421 382 Đai lưng                    -            400,000          400,000        400,000
422 1995 Dẫn lưu khí màng phổi (máy/ngày)                    -            200,000                   -          200,000
423 1421 Dẫn lưu túi mật         2,563,000       2,563,000                   -                  -  
424 936 Đặt sonde hậu môn             78,000            78,000                   -                  -  
425 1624 Đặt và thăm dò huyết động         4,532,000       4,532,000                   -                  -  
426 2058 Điều trị Basedow/ bướu tuyến giáp đơn thuần/ nhân độc tuyến giáp bằng I¹³¹            700,000          700,000                   -                  -  
427 1408 Đóng hậu môn nhân tạo ngoài phúc mạc         4,105,000       4,105,000                   -                  -  
428 1999 Đóng hậu môn nhân tạo trong phúc mạc         4,105,000       4,105,000                   -                  -  
429 1491 Gãy nền x­ương bàn 1 và Bennet            150,000          150,000                   -                  -  
430 2085 Hút dịch khớp ( khớp gối)            109,000          109,000          400,000                -  
431 1230 Kết hợp xương bằng nẹp vít trong gãy xương mác         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
432 1398 Khâu lại da vết phẫu thuật, sau nhiễm khuẩn chiều dài < l0 cm            244,000          244,000                   -                  -  
433 1410 Khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng đơn thuần         3,414,000       3,414,000                   -                  -  
434 2106 Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non         3,414,000       3,414,000                   -                  -  
435 2272 Khâu vết thương phần mềm nông dưới 5cm                    -            200,000          300,000        200,000
436 2273 khâu vết thương phần mềm nông từ 5cm trở lên                    -            300,000          400,000        300,000
437 2274 Khâu vết thương phần mềm sâu dưới 5cm                    -            300,000          400,000        300,000
438 2278 khâu vết thương phần mềm sâu từ 5cm trở lên                    -            400,000          500,000        400,000
439 2001 Khâu vỡ gan do chấn thương, vết thương gan         4,511,000       4,511,000                   -                  -  
440 1595 Khâu VT phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm            172,000          172,000          200,000                -  
441 1596 Khâu VT phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm            224,000          224,000          300,000                -  
442 1597 Khâu vt phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm            244,000          244,000          300,000                -  
443 1598 Khâu VT phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm            286,000          286,000          400,000                -  
444 1993 Kiểm tra trên màn hình tăng sáng                    -            500,000                   -          500,000
445 396 Lấy dị vật ống tiêu hoá qua nội soi         1,678,000       1,678,000                   -                  -  
446 1399 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn         2,147,000       2,147,000                   -                  -  
447 2054 Mở bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu         2,447,000       2,447,000                   -                  -  
448 1609 Nắn trật  khớp gối (bột liền)            250,000          250,000          400,000                -  
449 1605 Nắn trật khớp  xương đòn (bột liền)            386,000          386,000          440,000                -  
450 1610 Nắn trật khớp cổ chân (bột liền)            250,000          250,000          280,000                -  
451 1606 Nắn trật khớp hàm (bột liền)            386,000          386,000                   -                  -  
452 1612 Nắn trật khớp háng (bột liền)            635,000          635,000          790,000                -  
453 1611 Nắn trật khớp khuỷu chân (bột liền)            250,000          250,000                   -                  -  
454 1607 Nắn trật khớp khuỷu tay (bột liền)            386,000          386,000                   -                  -  
455 1608 Nắn trật khớp vai (bột liền)            310,000          310,000                   -                  -  
456 1620 Nắn, bó bột bàn chân (bột liền)            225,000          225,000          400,000                -  
457 1621 Nắn, bó bột bàn tay (bột liền)            225,000          225,000          400,000                -  
458 1619 Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền)            320,000          320,000          400,000                -  
459 1622 Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền)            701,000          701,000          900,000                -  
460 1617 Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền)            320,000          320,000          400,000                -  
461 1618 Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền)            320,000          320,000          400,000                -  
462 1613 Nắn, bó bột xương chậu (bột liền)            611,000          611,000                   -                  -  
463 1614 Nắn, bó bột xương cột sống (bột liền)            611,000          611,000          730,000                -  
464 1615 Nắn, bó bột xương đùi(bột liền)            611,000          611,000          730,000                -  
465 1489 Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ            135,000          135,000          150,000                -  
466 385 Nẹp bongeri cẳng bàn chân                    -            200,000          300,000        200,000
467 383 Nẹp bongeri cánh bàn tay                    -            250,000          375,000        170,000
468 376 Nẹp bột  cẳng bàn chân                    -            400,000          400,000        400,000
469 667 Nẹp bột các loại không nắn                    -            400,000          400,000        400,000
470 362 Nẹp bột cánh bàn tay ôm vai                    -            400,000          400,000        400,000
471 381 Nẹp cổ cứng                    -            135,000          203,000        135,000
472 674 Nẹp cổ mềm                    -              90,000                   -            90,000
473 366 Nẹp ngón tay                    -            400,000          400,000        400,000
474 364 Nẹp vải cẳng tay                    -            400,000          400,000        400,000
475 377 Nẹp vải đùi bàn chân                    -            400,000          400,000        400,000
476 380 Nẹp vải gối                    -            400,000          400,000        400,000
477 307 Nội soi đường mật, tuỵ ngược dòng lấy sỏi, giun hay dị vật         2,663,000       2,663,000                   -                  -  
478 2222 Nội soi niệu quản tán sỏi bằng laser hoặc bằng xung hơi[chưa bao gồm sonde JJ]         1,253,000       5,000,000                   -       3,747,000
479 1414 Nối vị tràng         2,563,000       2,563,000                   -                  -  
480 1412 Phẫu thuậ Mở bụng thăm dò         2,447,000       2,447,000                   -                  -  
481 1416 Phẫu thuật áp xe ruột thừa ở giữa bụng         2,709,000       2,709,000                   -                  -  
482 1400 Phẫu thuật cắt cơ vòng trong         2,461,000       2,461,000                   -                  -  
483 1221 Phẫu thuật cắt cụt cẳng chân         3,640,000       3,640,000                   -                  -  
484 1222 Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay         3,640,000       3,640,000                   -                  -  
485 1223 Phẫu thuật cắt cụt cánh tay         3,640,000       3,640,000                   -                  -  
486 2009 Phẫu thuật cắt đoạn đại tràng ngang, đại tràng sigma nối ngay         4,282,000       4,282,000                   -                  -  
487 2007 Phẫu thuật cắt đoạn đại tràng, đưa 2 đầu đại tràng ra ngoài         4,282,000       4,282,000                   -                  -  
488 610 Phẫu thuật cắt lách do chấn thương         4,284,000       4,284,000                   -                  -  
489 2084 Phẫu thuật cắt nối ruột(Nối tắt ruột non - đại tràng hoặc trực tràng)         4,105,000       4,105,000                   -                  -  
490 2067 Phẫu thuật cắt nối ruột(Nối tắt ruột non - ruột non)         4,105,000       4,105,000                   -                  -  
491 2066 Phẫu thuật cắt ruột non(Cắt đoạn ruột non, lập lại lưu thông)         4,441,000       4,441,000                   -                  -  
492 1403 Phẫu thuật cắt ruột thừa          2,460,000       2,460,000                   -                  -  
493 621 Phẩu thuật cắt trĩ (cắt trĩ kinh điển )         2,461,000       2,461,000                   -                  -  
494 2008 Phẫu thuật cắt trực tràng đường bụng, tầng sinh môn         6,651,000       6,651,000                   -                  -  
495 1426 Phẫu thuật cắt túi mật          4,335,000       4,335,000                   -                  -  
496 2079 Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản         2,461,000       2,461,000                   -                  -  
497 2163 Phẫu thuật chỉnh trục Cal lệch đầu dưới xương quay         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
498 2065 Phẫu thuật cố định cột sống bằng DIAM, SILICON, nẹp chữ U, Aparius         6,852,000       6,852,000                   -                  -  
499 1237 Phẫu thuật co gân Achille         2,828,000       2,828,000                   -                  -  
500 2060 Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng         2,709,000       2,709,000                   -                  -  
501 1420 Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng (Dẫn lưu áp xe gan)         2,709,000       2,709,000                   -                  -  
502 1406 Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng(Dẫn lưu áp xe ruột thừa)         2,709,000       2,709,000                   -                  -  
503 1005 Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng          3,981,000       3,981,000                   -                  -  
504 1441 Phẫu thuật đặt catheter trong ổ bụng để lọc màng bụng chu kỳ (CAPD)         7,055,000       7,055,000                   -                  -  
505 1240 Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cố định         3,850,000       3,850,000                   -                  -  
506 2048 Phẫu thuật điều trị áp xe rò hậu môn         2,461,000       2,461,000                   -                  -  
507 1239 Phẫu thuật điều trị cong vẹo cột sống (tính cho 1 lần phẫu thuật )         8,478,000       8,478,000                   -                  -  
508 2047 Phẫu thuật điều trị nứt kẽ hậu môn         2,461,000       2,461,000                   -                  -  
509 608 Phẩu thuật điều trị tắc ruột do dính         4,105,000       4,105,000                   -                  -  
510 623 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein         3,157,000       3,157,000                   -                  -  
511 878 Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác         3,157,000       3,157,000                   -                  -  
512 399 Phẫu thuật điều trị trĩ kỹ thuật cao (phương pháp Longo) (chưa bao gồm máy cắt nối tự động)         2,153,000       2,153,000                   -                  -  
513 02308 Phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bằng các vạt da lân cận                    -         3,167,000                   -       3,167,000
514 2242 Phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở nặng có chỉ định mở ngực cấp cứu         6,567,000       6,567,000                   -                  -  
515 02284 Phẫu thuật điều trị vết thương tim       13,460,000     13,460,000                   -                  -  
516 1238 Phẫu thuật điều trị xơ cứng gân cơ/ xơ cứng khớp         3,429,000       3,429,000                   -                  -  
517 2021 Phẫu thuật điều trị xơ cứng gân cơ/ xơ cứng khớp( ngón tay cò súng)         3,429,000       3,429,000       3,500,000                -  
518 2164 Phẫu thuật gãy đốt bàn ngón tay kết hợp xương với Kirschner hoặc nẹp vít         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
519 1242 Phẫu thuật gãy mỏm trên ròng rọc xương cánh tay         2,752,000       2,752,000                   -                  -  
520 2165 Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
521 1461 Phẫu thuật giải áp thần kinh (Phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay)         2,167,000       2,167,000       2,167,000                -  
522 402 Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít)         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
523 1236 Phẫu thuật kết hợp xương gãy 2 xương cẳng tay         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
524 2248 Phẫu thuật kết hợp xương gãy bánh chè         3,850,000       3,850,000                   -                  -  
525 1229 Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ chân         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
526 2166 Phẫu thuật kết hợp xương gãy Monteggia         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
527 2167 Phẫu thuật kết hợp xương gãy Pilon         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
528 2168 Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cẳng chân         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
529 2169 Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương đùi         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
530 2170 Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
531 401 Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít)         4,981,000       4,981,000                   -                  -  
532 2171 Phẫu thuật KHX gãy bán phần chỏm xương đùi         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
533 2172 Phẫu thuật KHX gãy cánh chậu         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
534 2173 Phẫu thuật KHX gãy cổ mấu chuyển xương đùi         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
535 2174 Phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
536 2175 Phẫu thuật KHX gãy đài quay         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
537 2176 Phẫu thuật KHX gãy đài quay phức tạp         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
538 1235 Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
539 2177 Phẫu thuật KHX gãy hở độ I hai xương cẳng chân         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
540 2178 Phẫu thuật KHX gãy hở độ I thân xương cánh tay         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
541 2179 Phẫu thuật KHX gãy hở độ II hai xương cẳng chân         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
542 2180 Phẫu thuật KHX gãy hở độ II thân xương cánh tay         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
543 2181 Phẫu thuật KHX gãy hở độ III hai xương cẳng chân         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
544 2182 Phẫu thuật KHX gãy hở độ III thân xương cánh tay         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
545 2183 Phẫu thuật KHX gãy hở I thân hai xương cẳng tay         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
546 2184 Phẫu thuật KHX gãy hở II thân hai xương cẳng tay         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
547 2185 Phẫu thuật KHX gãy hở III thân hai xương cẳng tay         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
548 2186 Phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
549 2187 Phẫu thuật KHX gãy liên mấu chuyển xương đùi         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
550 1241 Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
551 2188 Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương đùi         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
552 2189 Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
553 2190 Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương khớp ngón tay         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
554 2191 Phẫu thuật KHX gãy mâm chày + thân xương chày         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
555 2192 Phẫu thuật KHX gãy mâm chày ngoài         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
556 2193 Phẫu thuật KHX gãy mâm chày trong         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
557 2194 Phẫu thuật KHX gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
558 2195 Phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
559 2196 Phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
560 2197 Phẫu thuật KHX gãy Monteggia         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
561 2198 Phẫu thuật KHX gãy nội khớp đầu dưới xương quay         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
562 2199 Phẫu thuật KHX gãy nội khớp xương khớp ngón tay         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
563 2200 Phẫu thuật KHX gãy phức tạp khớp khuỷu         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
564 2201 Phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh tay         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
565 2202 Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
566 2205 Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay cánh tay có liệt TK quay         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
567 2206 Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay phức tạp         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
568 2207 Phẫu thuật KHX gãy thân xương chày         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
569 2208 Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
570 2209 Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi phức tạp         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
571 2210 Phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương đùi         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
572 2211 Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
573 2212 Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương đùi         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
574 2213 Phẫu thuật KHX gãy trên và liên lồi cầu xương đùi         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
575 2214 Phẫu thuật KHX gãy xương đòn         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
576 2215 Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
577 2216 Phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
578 2217 Phẫu thuật KHX gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
579 2224 Phẫu thuật KHX khớp giả xương cánh tay         4,446,000       4,446,000                   -                  -  
580 2218 Phẫu thuật KHX khớp giả xương đòn         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
581 2219 Phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
582 2220 Phẫu thuật KHX trật khớp ức đòn         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
583 1231 Phẫu thuật làm cứng khớp         3,508,000       3,508,000                   -                  -  
584 1411 Phẩu thuật làm hậu môn nhân tạo         2,447,000       2,447,000                   -                  -  
585 2056 Phẩu thuật làm hậu môn nhân tạo.         2,447,000       2,447,000                   -                  -  
586 1220 Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón         2,752,000       2,752,000                   -                  -  
587 1187 Phẫu thuật lấy sỏi thận/ sỏi niệu quản/ sỏi bàng quang         3,910,000       3,910,000                   -                  -  
588 1422 Phẫu thuật lấy sỏi, dẫn lưu túi mật         3,910,000       3,910,000                   -                  -  
589 1436 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung         3,246,000       3,246,000                   -                  -  
590 2046 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồn trứng hoặc cắt phần phụ         2,835,000       2,835,000                   -                  -  
591 1418 Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng         4,117,000       4,117,000                   -                  -  
592 1413 Phẫu thuật mở thông dạ dày         2,447,000       2,447,000                   -                  -  
593 2055 Phẫu thuật mở thông hổng tràng         2,447,000       2,447,000                   -                  -  
594 2035 Phẫu thuật nẹp vít cột sống cổ (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít)         5,039,000       5,039,000                   -                  -  
595 1994 Phẩu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng ( chưa bao gồm đinh xương,nẹp vit)         5,140,000       5,140,000                   -                  -  
596 2057 Phẫu thuật nối dây thần kinh (tính 1 dây)         2,801,000       2,801,000                   -                  -  
597 607 Phẫu thuật nối gân/ kéo dài gân (tính 1 gân ).         2,828,000       2,828,000                   -                  -  
598 882 Phẫu thuật nội soi  lấy  sỏi niệu quản         3,839,000       3,839,000                   -                  -  
599 2072 Phẫu thuật nội soi  lấy sỏi thận/ sỏi niệu quản/ sỏi bàng quang  (Phẫu thuật nội soi lấy sỏi bể thận qua nội soi sau phúc mạc)         3,839,000       3,839,000                   -                  -  
600 797 Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa         2,463,000       1,793,000                   -                  -  
601 860 Phẫu thuật nội soi cắt túi mật          2,958,000       2,958,000                   -                  -  
602 865 Phẩu thuật noi soi cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy soi         3,630,000       3,630,000                   -                  -  
603 02288 Phẫu thuật nội soi cố định dạ dày         2,061,000       2,061,000                   -                  -  
604 02293 Phẫu thuật nội soi khâu sụn chêm                    -         3,109,000                   -                  -  
605 2012 Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày           2,800,000       4,037,000                   -                  -  
606 2091 Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non         2,563,000       2,563,000                   -                  -  
607 400 Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật         3,130,000       3,130,000                   -                  -  
608 02289 Phẫu thuật nội soi tái tạo lại dây chằng chéo trước                    -         4,101,000                   -                  -  
609 2247 Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa         2,460,000       2,460,000                   -                  -  
610 622 Phẫu thuật rò hậu môn thể đơn giản         2,461,000       2,461,000                   -                  -  
611 2281 Phẫu thuật rò, nang ống rốn tràng, niệu rốn         1,793,000       1,793,000                   -                  -  
612 1458 Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền(Đục nạo xương viêm và chuyển vạt che phủ)         3,167,000       3,167,000                   -                  -  
613 2105 Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng bàn chân bằng ghép da lân cận                    -         3,167,000                   -       3,167,000
614 1250 Phẫu thuật tháo khớp cổ tay         3,640,000       3,640,000                   -                  -  
615 1251 Phẫu thuật tháo khớp gối         3,640,000       3,640,000                   -                  -  
616 1252 Phẫu thuật tháo khớp khuỷu         3,640,000       3,640,000                   -                  -  
617 1253 Phẫu thuật tháo khớp kiểu Pirogoff         3,640,000       3,640,000                   -                  -  
618 1254 Phẫu thuật tháo một nửa bàn chân trước         3,640,000       3,640,000                   -                  -  
619 2068 Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương một bên         2,528,000       2,528,000                   -                  -  
620 2037 Phẫu thuật thay đốt sống (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít và xương bảo quản/ đốt sống nhân tạo)         5,360,000       5,360,000                   -                  -  
621 2063 Phẩu thuật thay khớp háng bán phần         3,609,000       3,609,000                   -                  -  
622 2064 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối( chưa bao gồm khớp nhân tạo)         4,981,000       4,981,000                   -                  -  
623 2059 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng( chưa bao gồm khớp nhân tạo)         4,981,000       4,981,000                   -                  -  
624 2036 Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng         4,837,000       4,837,000                   -                  -  
625 1404 Phẫu thuật u trong ổ bụng(Cắt u mạc treo không cắt ruột)         4,482,000       4,482,000                   -                  -  
626 2026 Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2         2,689,000       2,689,000                   -                  -  
627 2087 Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2(DT:1-4cm²)         2,689,000       2,689,000                   -                  -  
628 2086 Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2(DT:5-10cm²)         2,689,000       2,689,000                   -                  -  
629 2282 Phẫu thuật vết thương khớp         2,657,000       2,657,000                   -                  -  
630 2230 Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu         2,531,000       2,531,000                   -                  -  
631 2013 Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp         4,381,000       4,381,000                   -                  -  
632 2053 Phẫu thuật vết thương sọ não hở         5,151,000       5,151,000                   -                  -  
633 2078 Rút đinh bàn chân                    -         1,000,000       1,000,000     1,000,000
634 2077 Rút đinh bàn tay                    -            500,000          500,000        500,000
635 403 Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương         1,681,000       1,681,000       1,960,000                -  
636 939 Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương trên màn hình tăng sáng         1,681,000       1,681,000       2,100,000                -  
637 1473 Soi rút sonde JJ do nơi khác đặt hoặc thay sonde JJ không kể sonde tại PC                    -            400,000          400,000        400,000
638 1986 Thám sát nội soi                    -         1,000,000       1,000,000     1,000,000
639 906 Tháo bột                    -              49,500            70,000          49,500
640 1629 Tháo bột khác             49,500            49,500            60,000                -  
641 1628 Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu             59,400            59,400            70,000                -  
642 1601 Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte            124,000          124,000          130,000                -  
643 1603 Thắt các búi trĩ hậu môn                     -            264,000          290,000        264,000
644 905 Thay băng                    -              60,000            70,000          60,000
645 2029 Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính(bn tiểu đường)            233,000          233,000                   -                  -  
646 02307 Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở người lớn            392,000          392,000                   -                  -  
647 2005 Thay băng vết thương nhiễm trùng / mổ chiều dài≤ 15cm             55,000            55,000            70,000                -  
648 1625 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng            129,000          129,000                   -                  -  
649 1627 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng            227,000          227,000                   -                  -  
650 1616 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm             79,600            79,600                   -                  -  
651 1626 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng            174,000          174,000                   -                  -  
652 1623 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm            109,000          109,000                   -                  -  
653 2101 Thay canuyn mở khí quản            241,000          241,000                   -                  -  
654 1976 Thủ thuật cắt mắt cá, mụn cóc                    -            500,000          600,000        500,000
655 940 Treo tay                    -              20,000            20,000          20,000
    Nhóm cận lâm sàng: Răng, hàm, mặt         
656 1362 Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng            509,000          509,000                   -                  -  
657 510 Cắt bỏ nang sàn miệng         2,657,000       2,657,000                   -                  -  
658 1380 Cắt bỏ nang xương hàm từ 2-5cm         2,807,000       2,807,000                   -                  -  
659 1382 Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai hoặc dưới hàm từ 2-5cm         3,043,000       3,043,000                   -                  -  
660 1385 Cắt dây thần kinh V ngoại biên         2,709,000       2,709,000                   -                  -  
661 187 Cắt lợi trùm             151,000          151,000                   -                  -  
662 1359 Cắt nang răng đường kính dưới 2cm            429,000          429,000                   -                  -  
663 193 Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm            679,000          679,000                   -                  -  
664 195 Cắt u lợi đườmg kính từ 2cm trở lên            429,000          429,000                   -                  -  
665 498 Cắt, tạo hình phanh môi, phanh má hoặc lưỡi (không gây mê)            276,000          276,000                   -                  -  
666 188 Chích rạch áp xe nhỏ[Chích áp xe lợi]             35,000          173,000          190,000                -  
667 494 Cố định tạm thời gẫy xương hàm (buộc chỉ thép, băng cố định)            343,000          343,000          360,000                -  
668 501 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam            234,000          234,000          250,000                -  
669 02292 Điều trị tuỷ răng 1 lần                    -            100,000          100,000                -  
670 504 Điều trị tuỷ răng số  4, 5            539,000          539,000          647,000                -  
671 206 Điều trị tuỷ răng số  6,7 hàm dưới            769,000          769,000          923,000                -  
672 503 Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3            409,000          409,000          490,800                -  
673 207 Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên            899,000          899,000       1,078,800                -  
674 499 Điều trị tuỷ răng sữa một chân            261,000          261,000          313,200                -  
675 500 Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân            369,000          369,000          442,800                -  
676 1387 Dùng laser, đốt lạnh, sóng cao tần cắt sẹo trên 2cm                    -         1,300,000                   -       1,300,000
677 2069 Hàn composite cổ răng            324,000          324,000          388,800                -  
678 198 Hàn răng sữa sâu ngà              90,900            90,900          109,080                -  
679 208 Hàn thẩm mỹ composite (veneer)                    -            324,000          389,000        324,000
680 1669 Khâu VT phần mềm đầu cổ tổn thương nông chiều dài < l0 cm            172,000          172,000          200,000                -  
681 1670 Khâu VT phần mềm đầu cổ tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm            224,000          224,000          230,000                -  
682 1671 Khâu vt phần mềm đầu cổ tổn thương sâu chiều dài < l0 cm            244,000          244,000          300,000                -  
683 1672 Khâu VT phần mềm đầu cổ tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm            286,000          286,000          350,000                -  
684 1663 Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm            124,000          124,000          150,000                -  
685 1662 Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm              70,900            70,900          120,000                -  
686 496 Lấy sỏi ống Wharton         1,000,000       1,000,000                   -                  -  
687 192 Nắn trật khớp thái dương hàm            100,000          100,000          120,000                -  
688 1375 Nhổ chân răng khó bằng phẫu thuật            194,000       1,200,000       1,200,000     1,006,000
689 2070 Nhổ chân răng sữa             33,600            33,600            40,000                -  
690 189 Nhổ chân răng vĩnh viễn            180,000          180,000          220,000                -  
691 186 Nhổ răng khó            194,000          194,000          240,000                -  
692 1376 Nhổ răng khôn hàm dưới mọc lệch 45o            194,000       1,200,000       1,200,000     1,006,000
693 1390 Nhổ răng khôn mọc lệch 90o hoặc ngầm dưới lợi, dưới niêm mạc, phải chụp phim răng để chẩn đoán xã định và chọn phương pháp phẫu thuật            194,000       1,500,000       1,500,000     1,306,000
694 196 Nhổ răng ngầm  dưới xương            194,000       1,200,000       1,200,000     1,006,000
695 1661 Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm.            320,000          320,000          330,000                -  
696 1659 Nhổ răng sữa             33,600            33,600            40,000                -  
697 185 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay [Nhổ răng đơn giản]             98,600            98,600          120,000                -  
698 1660 Nhổ răng vĩnh viễnNhổ răng số 8 bình thường]            194,000          204,000          250,000                -  
699 02295 PHẪU THUẬT CẮT CUỐN RĂNG                    -         2,000,000                   -                  -  
700 2251 Phẫu thuật cắt u vùng niêm mạc má            906,000          906,000                   -                  -  
701 2089 Phẫu thuật điều trị gãy gò má cung tiếp 2 bên ( gây mê/gây tê)         2,843,000       2,843,000                   -                  -  
702 2030 Phẫu thuật điều trị gãy gò má cung tiếp 2 bên(hợp kim)         2,843,000       2,843,000                   -                  -  
703 2032 Phẫu thuật điều trị gãy lồi cầu         2,643,000       2,643,000                   -                  -  
704 2031 Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới         2,543,000       2,543,000                   -                  -  
705 2014 Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên         2,943,000       2,943,000                   -                  -  
706 1393 Phẫu thuật điều trị xương ổ răng và nhổ nhiều răng hàng loạt, từ 4 răng trở lên                    -         2,000,000       2,000,000     2,000,000
707 1377 Phẫu thuật lật vạt điều trị viêm quanh răng, nhóm 1 sextant            768,000          768,000                   -                  -  
708 1394 Phẫu thuật lấy xương chết, nạo rò trong viêm xương hàm trên, hàm dưới         2,752,000       2,752,000                   -                  -  
709 511 Phẫu thuật mở xoang lấy răng ngầm         2,657,000       2,657,000                   -                  -  
710 497 Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ            324,000       1,200,000       1,200,000        876,000
711 502 Răng viêm tuỷ hồi phục            248,000          248,000          300,000                -  
712 1664 Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần)              30,700            30,700            50,000                -  
713 508 Tẩy trắng răng 1 hàm (có máng) (đã bao gồm thuốc tẩy trắng)                    -            500,000          600,000        500,000
714 509 Tẩy trắng răng 2 hàm (có máng) (đã bao gồm thuốc tẩy trắng)                    -            900,000       1,080,000        900,000
715 199 Trám bít hố rãnh            199,000          199,000          250,000                -  
    Nhóm cận lâm sàng: Sản - Phụ khoa         
716 413 Bóc nang tuyến Bartholin         1,237,000       1,237,000                   -                  -  
717 411 Bóc nhân xơ vú            947,000          947,000                   -                  -  
718 1198 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần         2,677,000       2,677,000                   -                  -  
719 2038 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung                    -            109,000          120,000        109,000
720 1199 Cắt cụt cổ tử cung         2,638,000       2,638,000                   -                  -  
721 2088 Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…)         1,136,000       1,136,000                   -                  -  
722 1200 Cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản         2,835,000       2,835,000                   -                  -  
723 1161 Cắt u thành âm đạo         1,960,000       1,960,000                   -                  -  
724 412 Chích áp xe tuyến Bartholin            783,000          783,000                   -                  -  
725 1674 Chích áp xe tuyến vú             206,000          206,000                   -                  -  
726 146 Đặt/ tháo dụng cụ tử cung                    -            100,000          150,000        100,000
727 1688 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser              146,000          146,000          160,000                -  
728 1683 Đỡ đẻ ngôi ngược            927,000          927,000                   -                  -  
729 1682 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm            675,000          675,000                   -                  -  
730 1684 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên         1,114,000       1,114,000                   -                  -  
731 1685 Forceps hoặc Giác hút sản khoa            877,000          877,000                   -                  -  
732 1673 Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết            191,000          191,000          200,000                -  
733 2039 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo         1,525,000       1,525,000                   -                  -  
734 148 Khâu rách cùng đồ         1,810,000       1,810,000                   -                  -  
735 2040 Khâu rách cùng đồ âm đạo         1,810,000       1,810,000                   -                  -  
736 1204 Khâu tử cung do nạo thủng         2,673,000       2,673,000                   -                  -  
737 409 Khâu vòng cổ tử cung            536,000       1,600,000       1,600,000     1,064,000
738 2075 Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung (Khoét chóp cổ tử cung)         2,638,000       2,638,000                   -                  -  
739 2044 Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa         2,524,000       2,524,000                   -                  -  
740 2041 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn             82,100            82,100                   -                  -  
741 1196 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn         2,147,000       2,147,000                   -                  -  
742 1453 Mở bụng thám sát và sinh thiết trên bệnh nhân ung thư phụ khoa         2,447,000       2,447,000                   -                  -  
743 407 Nạo hút thai trứng            716,000          716,000                   -                  -  
744 406 Nạo phá thai 3 tháng giữa                    -            500,000          600,000        500,000
745 1681 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ            331,000          331,000          370,000                -  
746 759 Phá thai nội khoa                    -            500,000          500,000        500,000
747 1162 Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính         2,753,000       2,753,000                   -                  -  
748 419 Phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn đường âm đạo         3,564,000       3,564,000                   -                  -  
749 1455 Phẫu thuật cắt u nang buồng trứng hoặc cắt phần phụ         2,835,000       2,835,000                   -                  -  
750 424 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng         2,835,000       2,835,000                   -                  -  
751 2061 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang         3,594,000       3,594,000                   -                  -  
752 605 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng         3,553,000       3,553,000                   -                  -  
753 1205 Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp         2,735,000       2,735,000                   -                  -  
754 1676 Phẫu thuật lấy thai lần đầu         2,223,000       2,223,000                   -                  -  
755 1207 Phẫu thuật lấy thai lần đầu và triệt sản         2,223,000       2,223,000                   -                  -  
756 1677 Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên         2,773,000       2,773,000                   -                  -  
757 2042 Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp         3,881,000       3,881,000                   -                  -  
758 2043 Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược         7,637,000       7,637,000                   -                  -  
759 1210 Phẫu thuật Lefort h         2,674,000       2,674,000                   -                  -  
760 604 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung         3,704,000       3,704,000                   -                  -  
761 1201 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ         2,835,000       2,835,000                   -                  -  
762 02302 Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung ở bệnh nhân GEU                    -         5,742,000                   -                  -  
763 417 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ ( u nang buồng trứng)         4,899,000       4,899,000                   -                  -  
764 2045 Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung         4,917,000       4,917,000                   -                  -  
765 02286 Phẫu thuật nội soi viêm phần phụ         6,294,000       6,294,000                   -                  -  
766 1211 Phẫu thuật treo tử cung         2,750,000       2,750,000                   -                  -  
767 418 Phẫu thuật u nang buồng trứng         2,835,000       2,835,000                   -                  -  
768 1687 Soi ối             45,900       1,260,000                   -                  -  
769 426 Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitoring             70,000            70,000            70,000                -  
770 1675 Xoắn hoặc  cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung            370,000          370,000          400,000                -  
    Nhóm cận lâm sàng: Tai, mũi, họng         
771 463 Bẻ cuốn mũi            120,000          120,000                   -                  -  
772 1705 Cắt Amiđan dùng Comblator (gây mê)         2,303,000       2,303,000                   -                  -  
773 464 Cắt bỏ đường rò luân nhĩ            449,000          449,000                   -                  -  
774 468 Cắt polyp ống tai            589,000          589,000                   -                  -  
775 237 Chích , Rạch nhọt ống tai ngoài            173,000          173,000          400,000                -  
776 1700 Chích áp xe sàn miệng            250,000          250,000          400,000                -  
777 1552 Chích rạch apxe Amiđan (gây tê)            250,000          250,000          400,000                -  
778 1553 Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê)            250,000          250,000          400,000                -  
779 169 Chọc hút dịch vành tai             47,900            47,900            60,000                -  
780 467 Chọc hút u nang sàn mũi(Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm)             25,000          104,000          150,000                -  
781 1581 Đo ABR gây mê (gồm thuốc, vật tư)            176,000          176,000                   -                  -  
782 1561 Đốt cuốn mũi            431,000          431,000                   -                  -  
783 466 Đốt họng hạt             75,000            75,000            90,000                -  
784 461 Khí dung ( chưa bao gồm thuốc)             17,600            17,600            30,000                -  
785 167 Làm thuốc tai (không kể tiền thuốc)             20,000            20,000            30,000                -  
786 455 Làm thuốc thanh quản (không kể tiền thuốc)             20,000            20,000            30,000                -  
787 168 Lấy dị vật họng             40,000            40,000          150,000                -  
788 1713 Lấy dị vật tai ngoài đơn giản             60,000            60,000            70,000                -  
789 1714 Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê)            150,000          150,000                   -                  -  
790 1699 Lấy di vật thanh quản gây mê ống cứng            683,000          683,000                   -                  -  
791 1692 Lấy di vật thanh quản gây tê ống cứng            346,000          346,000                   -                  -  
792 1716 Lấy dị vật trong mũi có gây tê            660,000          660,000                   -                  -  
793 1715 Lấy dị vật trong mũi không gây mê             187,000          187,000          210,000                -  
794 459 Lấy nút biểu bì ống tai             60,000            60,000            70,000                -  
795 1708 Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê         1,314,000       1,314,000       1,600,000                -  
796 1695 Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê            819,000          819,000       1,000,000                -  
797 629 Nâng xương chính mũi sau chấn thương gây mê         2,620,000       2,620,000                   -                  -  
798 1696 Nạo VA gây mê            765,000          765,000                   -                  -  
799 1557 Nhét bấc mũi             107,000          107,000                   -                  -  
800 230 Nhét bấc mũi sau cầm máu            107,000          107,000                   -                  -  
801 229 Nhét bấc mũi trước cầm máu            107,000          107,000                   -                  -  
802 228 Nhét meche mũi            107,000          107,000                   -                  -  
803 474 Nội soi cầm máu mũi có sử dụng Meroxeo (1 bên)            271,000          271,000                   -                  -  
804 472 Nội soi cầm máu mũi không sử dụng Meroxeo (1 bên)            201,000          201,000                   -                  -  
805 1701 Nội soi cắt polype mũi gây mê            647,000          647,000                   -                  -  
806 1694 Nội soi cắt polype mũi gây tê            444,000          444,000                   -                  -  
807 1711 Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê)            265,000          265,000                   -                  -  
808 1712 Nội soi chọc thông xoang trán/ xoang bướm (gây tê)            265,000          265,000                   -                  -  
809 1693 Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê            431,000          431,000                   -                  -  
810 1707 Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi gây mê            660,000          660,000                   -                  -  
811 476 Nội soi khí phế quản bằng ống mềm có gây mê (kể cả thuốc)            738,000          738,000                   -                  -  
812 1697 Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng            683,000          683,000                   -                  -  
813 1698 Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm            703,000          703,000                   -                  -  
814 1690 Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng            210,000          210,000                   -                  -  
815 1691 Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm            305,000          305,000                   -                  -  
816 477 Nội soi lồng ngực            937,000          937,000                   -                  -  
817 1709 Nội soi nạo VA gây mê sử dụng Hummer         1,541,000       1,541,000                   -                  -  
818 478 Nội soi tiết niệu có gây mê            824,000          824,000                   -                  -  
819 458 Nong vòi nhĩ             35,000            35,000                   -                  -  
820 471 Nong vòi nhĩ nội soi            111,000          111,000                   -                  -  
821 1704 Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê         1,033,000       1,033,000                   -                  -  
822 2090 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 1 bên, 2 bên         2,973,000       2,973,000                   -                  -  
823 1467 Phẫu thuật nội soi cuốn dưới          3,738,000       3,738,000                   -                  -  
824 1560 Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ 1 bên, 2 bên         2,973,000       2,973,000                   -                  -  
825 1355 Phẫu thuật tịt cửa mũi sau ở trẻ em         3,738,000       3,738,000                   -                  -  
826 172 Rửa tai, rửa mũi, xông họng             24,600            24,600            40,000                -  
827 469 Soi thực quản bằng ống mềm            200,000          200,000                   -                  -  
828 457 Thông vòi nhĩ             81,900            81,900                   -                  -  
829 470 Thông vòi nhĩ nội soi            111,000          111,000                   -                  -  
830 456 Trích màng nhĩ             58,000            58,000                   -                  -  
831 1702 Trích rạch apxe Amiđan (gây mê)            713,000          713,000                   -                  -  
832 1689 Trích rạch apxe Amiđan (gây tê)            250,000          250,000                   -                  -  
833 1703 Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê)            713,000          713,000                   -                  -  
834 1356 Vá nhĩ đơn thuần         3,585,000       3,585,000                   -                  -  
835 1468 Vá nhĩ đơn thuần tại phòng soi (gồm thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao)         3,585,000       3,585,000                   -                  -  
    Nhóm cận lâm sàng: Vật lý trị liệu         
836 2050 Bàn kéo             43,800            43,800                   -                  -  
837 284 Bó paraphin             50,000            50,000                   -                  -  
838 1775 Điện châm.             70,000            75,800                   -                  -  
839 1787 Điện từ trường             37,000            37,000                   -                  -  
840 335 Điện vi dòng giảm đau             28,000            28,000                   -                  -  
841 1783 Điện xung             40,000            40,000                   -                  -  
842 250 Giao thoa             28,000            28,000                   -                  -  
843 283 Hồng ngoại             33,000            41,100                   -                  -  
844 344 Nẹp cổ tay- bàn tay                    -            300,000          360,000        300,000
845 345 Nẹp đỡ cột sống cổ                    -            450,000          540,000        450,000
846 1786 Siêu âm điều trị             44,400            44,400                   -                  -  
847 1779 Sóng ngắn             32,500            40,700                   -                  -  
848 265 Sóng xung kích điều trị             58,000            58,000                   -                  -  
849 253 Tập do cứng khớp             41,500            41,500                   -                  -  
850 254 Tập do liệt ngoại biên             24,300            24,300                   -                  -  
851 252 Tập do liệt thần kinh trung ương             38,000            38,000                   -                  -  
852 256 Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi               9,800             9,800                   -                  -  
853 280 tập vận động đoạn chi             38,500            44,500                   -                  -  
854 1784 Tập vận động toàn thân             42,000            44,500                   -                  -  
855 2051 Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp             27,300            27,300                   -                  -  
856 258 Tập với hệ thống ròng rọc               9,800             9,800                   -                  -  
857 257 Tập với xe đạp tập               9,800             9,800                   -                  -  
858 259 Vật lý trị liệu hô hấp             29,000            29,000                   -                  -  
859 263 Xoa bóp bằng máy             24,300            24,300                   -                  -  
860 339 Xoa bóp cục bộ bằng tay              38,000            59,500                   -                  -  
861 276 Xoa bóp toàn thân             45,000            87,000                   -                  -  
    Loại cận lâm sàng: Xét nghiệm         
    Nhóm cận lâm sàng: Giải phẫu bệnh         
862 899 Mẫu giải phẩu bệnh lý ( mẫu thử< 10cm)                    -            300,000          300,000        300,000
863 2229 Mẫu giải phẩu bệnh lý ( mẫu thử> 10cm)                    -            600,000                   -          600,000
864 02287 Sàng lọc trước sinh                    -            350,000          385,000                -  
865 1952 Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp nhuộm Papanicolaou (PAP)                    -            322,000          350,000        322,000
866 1958 Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA)                    -            238,000          250,000        238,000
867 2226 Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật Scangel/Gelcard)( BVTMHH)                    -            201,000                   -          201,000
868 02309 Gói XN SLSS 2 bệnh (G6PD-CH)                    -            250,000          250,000                -  
869 02310 Gói XN SLSS 3 bệnh (G6PD-CH-CAH)                    -            350,000          350,000        350,000
870 02311 Gói XN SLSS 5 bệnh (G6PD-CH-CAH-PKU-GAL)                    -            500,000          500,000        500,000
871 02313 Gói XN SLSS 57 bệnh                    -         4,500,000       4,500,000     4,500,000
872 2227 Phản ứng hòa hợp ( BVTMHH)                    -              67,000                   -            67,000
    Nhóm cận lâm sàng: Xét nghiệm máu         
873 533 Anti - HBe  (nhanh)                    -              92,000          100,000          92,000
874 535 Anti- HBs (nhanh)                    -              69,000            80,000          69,000
875 6 Anti- HIV (nhanh)             51,700            51,700            70,000                -  
876 534 Anti-HBc (nhanh)                    -              69,000            80,000          69,000
877 7 Anti-HCV (nhanh)                    -              51,700            70,000          51,700
878 224 Anti-HIV ( tầm soát)                    -              51,700            70,000          51,700
879 8 ASLO             40,200            40,200            50,000                -  
880 9 Beta - HCG             84,800            84,800          100,000                -  
881 1840 BILTRUBIN toàn phần             21,200            21,200            30,000                -  
882 1841 BILTRUBIN trực tiếp             21,200            21,200            30,000                -  
883 526 Các phản ứng cố định bổ thể chẩn đoán Syphilis( Kahn,kline,VDRL)                    -              24,000            36,000                -  
884 1848 Cholestrol toàn phần             26,500            26,500            40,000                -  
885 13 CK-MB             37,100            37,100            50,000                -  
886 16 CRP định lượng                    -              53,000            60,000                -  
887 181 Dengue virus IgM/IgG test nhanh[ test nhanh SXH]            126,000          126,000          140,000                -  
888 1825 Điện giải đồ (Na+, K+, CL +)             28,600            28,600            50,000                -  
889 1837 Định lượng  Amylase             21,200            21,200            30,000                -  
890 1827 Định lượng ALBUMINE             21,200            21,200            30,000                -  
891 1836 Định lượng AXIT URIC             21,200            21,200            30,000                -  
892 1826 Định lượng Ca++ máu                    -              20,000            20,000                -  
893 1828 Định lượng CREATININ.             21,200            21,200            30,000                -  
894 02304 Định lượng D-Dimer [Máu]            246,000          246,000                   -                  -  
895 1814 Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy tự động             54,800            54,800            72,000                -  
896 1829 Định lượng GLOBULINE.             21,200            21,200            30,000                -  
897 1831 Định lượng Glucose             21,200            21,200            30,000                -  
898 1843 Định lượng GOT(Đo hoạt độ AST )             21,200            21,200            30,000                -  
899 1844 Định lượng GPT(Đo hoạt độ ALT)             21,200            21,200            30,000                -  
900 1979 Đinh lượng Mg ++ huyết thanh             31,800            31,800            40,000                -  
901 02305 Định lượng proBNP (NT-proBNP) [Máu]            402,000          402,000                   -                  -  
902 1838 Đinh lượng Sắt huyết thanh             31,800            31,800            40,000                -  
903 02306 Định lượng Troponin I [Máu]             74,200          150,000                   -            75,800
904 1845 Định lượng TRYGLYCERIDES.             26,500            26,500            40,000                -  
905 2244 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồ ng cầu, khố i bạch cầu             22,400            22,400            50,000                -  
906 1800 Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy             38,000            38,000            50,000                -  
907 1806 Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá             30,200            30,200            40,000                -  
908 2243 Định nhóm máu tại giường (Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy             38,000            38,000            50,000                -  
909 2245 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu (Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương             20,100            20,100            50,000                -  
910 2267 Đo đường huyết                    -              30,000                   -            30,000
911 947 Đo khí máu động mạch            212,000          250,000          262,000          38,000
912 1883 Đường máu mao mạch             15,000            23,300            30,000                -  
913 33 Ferritin             79,500            79,500          100,000                -  
914 2017 HBeAg (test nhanh)             57,500            57,500            90,000                -  
915 36 HBsAg (tầm soát)                    -              51,700            70,000          51,700
916 844 HBsAg (test nhanh)             51,700            51,700            60,000                -  
917 1849 HDL-Cholestrol             26,500            26,500            40,000                -  
918 1850 LDL-Cholestrol                    -              26,500            40,000                -  
919 527 Máu lắng (bằng máy tự động)             33,600            33,600            40,000                -  
920 2049 Nghiệm pháp đường huyết 75g                    -              70,000            90,000          70,000
921 2240 Phản ứng hỗn hợp trong môi trường nước muối ở 22oC (kỹ thuật ống nghiệm)                    -              67,000            70,000          67,000
922 1834 PROTEIN toàn phần             21,200            21,200            30,000                -  
923 44 RF (Rheumatoid Factor)             37,100            37,100            50,000                -  
924 2025 Test dung nạp glucose trong thai kỳ                    -              60,000            70,000          60,000
925 1992 Test nhanh tìm kháng nguyên NS1                    -            150,000          170,000        150,000
926 531 Test TroponinT             74,200            74,200            90,000                -  
927 1796 Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit)             16,800            16,800            30,000                -  
928 1809 Thời gian máu chảy (phương pháp Duke)             12,300            12,300            20,000                -  
929 52 Thời gian máu đông ( TC)             12,300            12,300            20,000                -  
930 1816 Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động(INR)             61,600            61,600            70,000                -  
931 530 Thời gian Throboplastin hoạt hóa từng phần (APTT)             39,200            39,200            50,000                -  
932 1853 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công             35,800            35,800            50,000                -  
933 54 Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm lasez             44,800            44,800            50,000                -  
934 56 Transferin                    -              63,600            70,000          63,600
935 1835 URE TRONG MÁU.             21,200            21,200            30,000                -  
936 2052 Vi khuẩn/vi nấm kháng thuốc định lượng (MIC - cho 1 loại kháng sinh)            178,000          178,000          190,000                -  
937 528 Xét nghiệm hòa hợp ( Coss-Match)(phản ứng chéo)             28,000            28,000            40,000                -  
938 916 Micro Albumin niệu             42,400            42,400            50,000                -  
939 559 Nước tiểu 10 thông số (máy)             27,000            37,100            50,000                -  
940 562 Opiate định tính             42,400            42,400            50,000                -  
941 915 Test  MET/ nước tiểu                    -              60,000            70,000          60,000
942 754 Test heroin trong nước tiểu                    -              60,000            70,000          60,000
943 1904 Amylase niệu             37,100            37,100            50,000                -  
944 542 Định lượng Ethanol (cồn)[Nồng độ rượu trong máu]             31,800          100,000          100,000          68,200
945 545 Gama GT             19,000            19,000            30,000                -  
946 1888 HbA1C             99,600            99,600          120,000                -  
947 546 T3/FT3             63,600            63,600            80,000                -  
948 547 T4/FT4             63,600            63,600            80,000                -  
949 548 TSH             58,300            58,300            70,000                -  
950 1922 Soi trực tiếp nhuộm soi (nhuộm Gram, nhuộm xanh Methylen)             65,500            65,500            80,000                -  
951 1921 Soi tươi tìm ký sinh trùng (đường ruột, ngoài đường ruột)             40,200            40,200            50,000                -  
952 1978 Soi tươi tìm ký sinh trùng (huyết trắng)             40,200            40,200            50,000                -  
953 2252 Test nhanh Syphilis                    -              30,000            36,000          30,000
954 1925 Vi khuẩn nuôi cấy định danh phương pháp thông thường            230,000          230,000          260,000                -  
955 1924 Vi khuẩn/ vi nấm kháng thuốc định tính hoặc vi khuẩn/ vi nấm kháng thuốc trên máy tự động            189,000          189,000          210,000                -  
956 1977 Cấy phân                    -              30,000            30,000          30,000
957 1919 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi trực tiếp             36,800            36,800            50,000                -  
958 551 Phản ứng CRP             21,200            21,200            40,000                -  
959 60 Vi khuẩn nhuộm soi ( BK đờm)             65,500            65,500            80,000                -  
  Nhóm giường: Khung giá ngày giường bệnh           
960 G084 Giường khoa nội thần kinh            159,100          178,500                  -  
961 G083 Gường nội thần kinh            159,100                  -                    -  
962 G064 Giường khoa nội tim mạch            159,100          178,500                  -  
963 G026 Giường khoa nội tiêu hóa            159,100          178,500                  -  
964 G065 Giường khoa nội tiết            159,100          178,500                  -  
965 G078 Giường khoa nội truyền nhiễm            159,100          178,500                  -  
966 G033 Giường khoa Nhi            159,100          178,500                  -  
967 G011 Giường dịch vụ nội tim mạch            159,100          250,000          250,000          90,900
968 G076 Giường dịch vụ nội tiêu hóa            159,100          250,000          250,000          90,900
969 G077 Giường dịch vụ nội tiết            159,100          250,000          250,000          90,900
970 G027 Giường dịch vụ HSTCCĐ            159,100          300,000          300,000        140,900
971 G063 Giường bệnh sau PT loại 3 ( mắt)            147,400          152,500                  -  
972 G060 Giường bệnh sau PT loại 3 ( Ngoại CTCH)            147,400          152,500                  -  
973 G037 Giường bệnh sau PT loại 3 ( Ngoại tổng hợp)            147,400          152,500                  -  
974 G061 Giường bệnh sau PT loại 3 ( Phụ-sản)            147,400          152,500                  -  
975 G062 Giường bệnh sau PT loại 3 ( TMH)            147,400          152,500                  -  
976 G070 Giường khoa mắt            135,100          152,500                  -  
977 G066 Giường khoa ngoại CTCH            135,100          152,500                  -  
978 G034 Giường khoa ngoại tổng hợp            135,100          152,500                  -  
979 G015 Giường khoa tai mũi họng            135,100          152,500                  -  
980 G021 Giường phụ sản không mổ            135,100          152,500                  -  
981 G079 Giường khoa nội hô hấp            159,100          178,500                  -  
982 G036 Giường bệnh sau PT loại 2 ( Ngoại tổng hợp)            171,200          188,500                  -  
983 G055 Giường bệnh sau PT loại 2 ( Ngoại CTCH)            171,200          188,500                  -  
984 G056 Giường bệnh sau PT loại 2 ( Phụ -sản)            171,200          188,500                  -  
985 G057 Giường bệnh sau PT loại 2 ( TMH)            171,200          188,500                  -  
986 G058 Giường bệnh sau PT loại 2 ( RHM)            171,200          188,500                  -  
987 G059 Giường bệnh sau PT loại 2 ( Mắt)            171,200          188,500                  -  
988 G035 Giường bệnh sau PT loại 1 ( Ngoại tổng hợp)            192,700          204,400                  -  
989 G050 Giường bệnh sau PT loại 1 ( Ngoại CTCH)            192,700          204,400                  -  
990 G051 Giường bệnh sau PT loại 1 ( Phụ-sản)            192,700          204,400                  -  
991 G052 Giường bệnh sau PT loại 1 ( TMH)            192,700          204,400                  -  
992 G053 Giường bệnh sau PT loại 1 ( RHM)            192,700          204,400                  -  
993 G054 Giường bệnh sau PT loại 1 ( khoa mắt)            192,700          204,400                  -  
994 G080 Giường phụ sản không mổ (DV2)            135,100          250,000          250,000        114,900
995 G041 Giường bệnh sau PT đặc biệt (ngoại tổng hợp)            222,100          255,400                  -  
996 G047 Giường bệnh sau PT đặc biệt (ngoại CTCH)            222,100          255,400                  -  
997 G048 Giường bệnh sau PT đặc biệt (phụ sản)            222,100          255,400                  -  
998 G049 Giường bệnh sau PT đặc biệt (khoa mắt)            222,100          255,400                  -  
999 G017 Giường bệnh hồi sức Cấp cứu            287,800          279,100                  -  
1015 G046 Giường phụ sản lưu lại (DV1)            300,000          300,000        300,000
1016 G081 Giường phụ sản lưu lại (DV2)            400,000          400,000        400,000
1017 G045 Giường phụ sản lưu lại [DV3]            100,000          100,000        100,000
1018 G082 Giường phụ sản lưu lại [DV4]            200,000          200,000        200,000
1000 G074 Giường bệnh DV sau PT loại 3 (ngoại CTCH)            147,400          300,000          300,000        152,600
1001 G040 Giường bệnh DV sau PT loại 3 (ngoại TH)            147,400          300,000          300,000        152,600
1002 G075 Giường dịch vụ ngoại CTCH            135,100          300,000          300,000        164,900
1003 G032 Giường dịch vụ ngoại tổng hợp            135,100          300,000          300,000        164,900
1004 G028 Giường phụ sản không mổ (DV)            135,100          300,000          300,000        164,900
1005 G039 Giường bệnh DV sau PT loại 2 (ngoại TH)            171,200          300,000          300,000        128,800
1006 G068 Giường bệnh DV sau PT loại 2 (ngoại CTCH)            171,200          300,000          300,000        128,800
1007 G073 Giường bệnh DV sau PT loại 2 (Phụ sản)            171,200          300,000          300,000        128,800
1008 G038 Giường bệnh DV sau PT loại 1 (Ngoại TH)            192,700          300,000          300,000        107,300
1009 G071 Giường bệnh DV sau PT loại 1 (Ngoại CTCH)            192,700          300,000          300,000        107,300
1010 G072 Giường bệnh DV sau PT loại 1 ( Phụ-sản)            192,700          300,000          300,000        107,300
1011 G085 Giường phụ sản không mổ (CP)            135,100          450,000          450,000        314,900
1012 G001 Giường bệnh hồi sức tích cực ( ICU)            522,600          568,900    
1013 G024 Giường dịch vụ ICU( giường nội khoa )            159,100          600,000          600,000        440,900
1014 G086 Giường bệnh DV sau PT loại 2 (Phụ sản) 2P            171,200          600,000          600,000        428,800