Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

TIÊM NHẮC LẠI LẦN 2 VẮC XIN PHÒNG COVID-19 (6/2022)

Lợi ích của tiêm nhắc lại

Tăng cường hoặc khôi phục khả năng bảo vệ có thể đã giảm theo thời gian

Đối tượng tiêm

- Người từ 50 tuổi trở lên;

- Người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch;

- Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao;

- Mở rộng đối tượng tuyến đầu chống dịch bao gồm: giáo viên, công chức, viên

chức, người lao động

Người đủ điều kiện tiêm nhắc lại

- Khoảng cách với mũi tiêm nhắc lần 1 ít nhất là 4 tháng

- Đã mắc COVID-19 ít nhất 3 tháng sau mũi tiêm nhắc lần 1

Image title

TỔ CHỨC THÁNG CAO ĐIỂM TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19
THÁNG 6/2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN
Thời gian, địa điểm và hình thức triển khai
Từ ngày 15/6/2022 đến 30/6/2022
Tại khoa Y học Cổ truyền – bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn
Hình thức tiêm chủng chiến dịch
Đối tượng
Người dân đủ điều kiện tiêm liều cơ bản, liều bổ sung và các liều nhắc lại trên địa
bàn huyện Hóc Môn
Loại vắc xin
COVID-19 Vaccine Comirnaty (Pfizer)

Image title