Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

NHỮNG THAY ĐỔI CẢI TIẾN TẠI KHOA KHÁM BỆNH NĂM 2017

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh, cải tiến quy trình khám bệnh rút ngắn thời gian chờ khám. Một số biện pháp dự kiến đã thực hiện trong 2017 tại khoa khám bệnh như sau:

NHỮNG THAY ĐỔI CẢI TIẾN TẠI KHOA KHÁM BỆNH NĂM 2017

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh, cải tiến quy trình khám bệnh rút ngắn thời gian chờ khám. Một số biện pháp dự kiến đã thực hiện trong 2017 tại khoa khám bệnh như sau:

             Làm lại các biển hiệu, bảng thông báo rõ ràng dễ đọc

             Tăng thêm 1 ô cửa nhận bệnh ( tách riêng ô cửa ưu tiên và bệnh nhân thường )

             Tăng thêm 1 máy vi tính đăng nhập

             Tăng thêm 2 bàn khám: bàn kh��m viêm gan siêu vi và 1 bàn khám nội TQ

             Các phòng khám đông bệnh sẽ có 1 bàn điều dưỡng trước cửa phòng đ huyết áp,

xếp thứ tự, ghi giấy nghỉ ốm (BHXH ), hướng dẫn người bệnh

             Đưa vào hệ thống cấp thuốc điện tử rút ngăn thời gian chờ đợi khi cấp phát thuốc

             Mở thêm phòng phát thuốc dịch vụ

             Xây thêm khu nhà vệ sinh mơi đưa vào hoạt động

             Thiết lập điểm khảo sát không hài long người bệnh. Từ đó đánh giá những tồn tại, hạn chế đề ra những hướng khắc phục

             Trang bị 1 máy photo copy đặt tại vị trí thuận tiện phục vụ miễn phí cho người bệnh khi có nhu cầu

             Xây dựng mái che nối liền giữa khoa khám bệnh với khu vực nội trú và khu vực cận lâm sàng