Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Lễ ra mắt trạm vệ tinh tại Bệnh viên ĐKKV Hóc Môn

Lễ ra mắt trạm vệ tinh tại Bệnh viên ĐKKV Hóc Môn

Lễ ra mắt trạm vệ tinh tại Bệnh viên ĐKKV Hóc Môn

Chương trình :

1.Thời gian : 7 giờ 30 phút đến 11h00 phút , ngày 6/10/2017

2.Địa điểm : Hội trường B , BV ĐKKV Hóc Môn

3.Nội dung chương trình:

        a) Đón khách

        b) Khai mạc

                Văn nghệ

                Giới thiệu đại biểu

        c)Giới thiệu tổng quan bệnh viện

        d)Phát biểu lãnh đạo bệnh viện

        e)Phát biểu lãnh đạo TTCC115

        f)Phát biểu lãnh đạo Sở Y tế

        g)Ký hợp đồng hai bên

        h)Cắt băng khánh thành