Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Tổ chức khảo sát thời gian chờ tại Khoa Khám bệnh năm 2017

- Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 07 năm 2013 của Bộ Y Tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

- Theo tinh thần kế hoạch số 485/KH – SYT ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Ban khảo sát hài lòng người dân thuộc Sở Y Tế về việc triển khai thực hiện thí điểm đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn TP.HCM.

 Tổ chức khảo sát thời gian chờ tại Khoa Khám bệnh năm 2017

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 07 năm 2013 của Bộ Y Tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

- Theo tinh thần kế hoạch số 485/KH – SYT ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Ban khảo sát hài lòng người dân thuộc Sở Y Tế về việc triển khai thực hiện thí điểm đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn TP.HCM.

- Theo quyết định số 213/QĐ – BV của Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn về việc thành lập ban chỉ đạo tổ chức thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ ngành Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

- Phòng Kế hoạch tổng hợp, tổ Quản lý chất lượng bệnh viện tiến hành các hoạt động khảo sát thời gian chờ tại khoa khám bệnh để chủ động nắm bắt những bức xúc về thời gian chờ đợi của bệnh nhân, về chuyên môn kỹ thuật và các điều kiện thực hiện công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện.

- Kết quả khảo sát là căn cứ đề ra giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

 • II. MỤC TIÊU

 • Mục tiêu tổng quát:

 • Khảo sát về thời gian chờ đợi của người đến khám tại khoa khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn.

 • Mục tiêu cụ thể:

 • Khảo sát thời gian thực hiện dịch vụ khám ngoại trú bao gồm: thời gian khám tại phòng khám chuyên khoa, thời gian thực hiện cận lâm sàng,thời gian được khám lại và nhận chỉ định xử lý tại phòng khám chuyên khoa, thời gian làm thủ tục thanh toán viện phí và thời gian lãnh thuốc và được hướng dẫn sử dụng.

 • Khảo sát thời gian chờ để được tiếp cận dịch vụ khám ngoại trú bao gồm: thời gian khám tại phòng khám chuyên khoa, thời gian thực hiện cận lâm sàng, thời gian được khám lại và nhận chỉ định xử lý tại phòng khám chuyên khoa, thời gian làm thủ tục thanh toán viện phí và thời gian lãnh thuốc và được hướng dẫn sử dụng.

 • NỘI DUNG KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG

 • Thông tin hành chính

Tuổi

Đối tượng BHYT

Phòng khám

 • Thông tin về thời gian chờ khám bệnh

 • Thời gian chờ của bệnh nhân tại khoa khám bệnh

 • Lấy số thứ tự và mua sổ khám bệnh

 • Đăng ký khám

 • Chờ khám

 • Làm xét nghiệm

 • Chờ trả kết quả xét nghiệm

 • Chẩn đoán hình ảnh

 • Chờ trả kết quả CĐHA

 • Chờ khám lại sau khi có kết quả cận lâm sàng

 • Khám, tư vấn và kê đơn thuốc

 • Đóng viện phí

 • Đăng ký nhận thuốc BHYT

 • Chờ nhận thuốc BHYT

 •  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 • Đối tượng chọn mẫu:

Tiêu chí chọn vào: Người bệnh trên 15 tuổi có khả năng giao tiếp tốt. Đối với người bệnh dưới 15 tuổi, người lớn tuổi và không có khả năng giao tiếp tốt, tiến hành phỏng vấn người nhà (Lưu ý: phải là người thường xuyên bên cạnh, trực tiếp chăm sóc cho người bệnh).

Người được phỏng vấn đồng ý tham gia nghiên cứu.

Tiêu chí loại trừ:

- Đang trong tình trạng nguy kịch hay đã mắc các bệnh nguy hiểm tính mạng hoặc chuyển viện.

 • Phương pháp khảo sát

- Mô tả cắt ngang.

- Chọn mẫu thuận tiện.

- Tổng số mẫu: 400

- Quan sát trực tiếp và ghi nhận thời điểm cụ thể vào mẫu phiếu khảo sát (phụ lục 1)

- Thời gian thu thập số liệu: Trong năm 2017 sẽ  tiến hành khảo sát trong 2 đợt. Đợt 1 trong 6 tháng đầu năm vào các tháng 4-5-6/2017;  đợt 2 vào các tháng 8-9-10/2017.

Số mẫu dự kiến phân cho các phòng khám của khoa Khám bệnh:   

Đợt 1: 200 ca          

- Phòng khám Nội         60

- Phòng khám Ngoại 50

- Phòng khám Nhi         50

- Phòng khám Sản         20

- Phòng khám LCK        20

Đợt 2 :  200 ca        

- Phòng khám Nội  60

- Phòng khám Ngoại 50

- Phòng khám Nhi 50

- Phòng khám Sản  20

- Phòng khám LCK          20

 • Nhân sự:

 • Nhân viên khảo sát

 • - Nhân viên đội bảo vệ tại cổng chính.

 • - Điều dưỡng hành chính tại các phòng khám thuộc khoa Khám bệnh.

 • - Nhân viên các khoa Cận làm sàng.

 • - Nhân viên phòng thu phí ở khu Khám bệnh.

 • - Nhân viên phòng phát thuốc BHYT ở khu Khám bệnh.

 • - Nhân viên nhà thuốc Bệnh viện.

 • Bộ phận tập huấn giám sát thống kê báo cáo:

 • - Tổ quản lý chất lượng: Lập kế hoạch, triển khai tập huấn phương pháp khảo sát, giám sát, thống kê báo cáo.

 • Hoạt động cụ thể

 • Đợt 1: tháng  4- 5-6 năm 2017:

 • - 03/4 – 04/4/2017 : Họp triển khai phân công nhiệm vụ

 • - 05/4 – 05/6/2017: Triển khai khảo sát tại khoa Khám bệnh.

 • - 06/6 – 20/6/2017: Tổng hợp nhập liệu báo cáo.

 • Đợt 2 : tháng  8- 9-10 năm 2017:

 • - 01/8 – 02/8/2017: Họp triển khai phân công nhiệm vụ

 • - 04/8 – 04/10/2017: Triển khai khảo sát tại khoa Khám bệnh.

 • - 05/10 – 20/10/2017: Tổng hợp nhập liệu báo cáo.

 • III. DỰ TRÙ KINH PHÍ

 • Tập huấn triển khai hoạt động

 • Hỗ trợ chi phí báo cáo viên

                             100.000 đ x 2 người x 02 buổi                   =  400.000đ

 • Tiền nước uống cho báo cáo viên

                             15.000 đ x 2 người x 02 buổi            =    60.000đ

 • Phục vụ hội trường

                             50.000đ x 2 người x 02 buổi             =  200.000đ         

Tài liệu tập huấn: Thanh toán theo thực chi.

 • Hỗ trợ bồi dưỡng cho các nhân viên phỏng vấn:

 •                     5.000đ x 400 cas                               = 2.000.000đ

 • Tổng cộng:                                                            2.660.000 đ

 • Trên đây là kế hoạch triển khai khảo sát thời gian chờ của bệnh nhân tại khoa khám bệnh năm 2017 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, đề nghị các khoa, phòng tham gia hoạt động sắp xếp tạo điều kiện cho các nhân viên tham gia khảo sát thực hiện nhiệm vụ theo phân công nêu trên.