Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

LỊCH TẬP HUẤN KỸ NĂNG GIAO TIẾP

            THÔNG BÁO

LỊCH TẬP HUẤN LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP 2017

LỚP 1: 04/10/2017

LỚP 2: 20/10/2017

LỚP 3: 27/10/2017

LỚP 4: 31/10/2017

THỜI GIAN:13H30-16H

ĐỊA ĐIỂM: HỘI TRƯỜNG

BÁO CÁO VIÊN: HỘI ĐIỀU DƯỠNG TP.HCM