Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

CÔNG BỐ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU ( LOGO ) BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN
CÔNG BỐ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU ( LOGO ) BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN

Image title

Image title