Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Thông báo từ bệnh viện


Thông báo mua sắm hóa chất xét nghiệm khẳng định virus SARS CoV-2 (lần 2)

Cập nhật: 17-08-2021
https://drive.google.com/file/d/1cywS7n-2VDzQSeLRq2QkQxuEARfR0bEE/view?usp=sharing

Thông báo mua sắm hóa chất xét nghiệm máy tách chiết

Cập nhật: 04-08-2021
https://drive.google.com/file/d/1HAfqpmZJLwM8FTxalSp4AtEOqVRqZkbL/view?usp=sharing

Thông báo mua sắm hóa chất xét nghiệm máy Real Time PCR

Cập nhật: 04-08-2021
https://drive.google.com/file/d/1OhEU42krYioRVL9z_7AP2WBnAw_53jMx/view?usp=sharing

Thông báo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Cập nhật: 04-08-2021
https://drive.google.com/file/d/1SzED-PGxTV3ZCh_a-yGUEWxfRQ1pPYkr/view?usp=sharing

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÍ 3 / 2022

Cập nhật: 28-06-2022
https://drive.google.com/file/d/19bk2e9PFGDjZM1vpwDMYGywFl_CwioDi/view?usp=sharing

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7 / 2022

Cập nhật: 28-06-2022
https://drive.google.com/file/d/1WqC0njOrTvcaDwLyfjoO5IKnf_kzcS1R/view?usp=sharing

Thông báo về việc tiêm vắc xin covid 19 trong dịp Tết nguyên đán năm 2022

Cập nhật: 28-01-2022
https://drive.google.com/file/d/139eAfXOaMDwFLgbpLCm_rTkHJtFFGDQC/view?usp=sharing

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ 4/2020

Cập nhật: 07-01-2021
https://drive.google.com/file/d/1Jed8ENQWEugMoKq61009fba6uO21NoaI/view?usp=sharing