Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Chuyên khoa


Sơ lược Khoa Nội Tổng Hợp

Khoa Nội tổng hợp được thành lập Năm 1993. Qua 24 năm hoạt động , khoa Nội đã có nhiều thay đổi, phát triển tích cực về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ góp phần không nhỏ vào sự nghiệp chăm...

GIỚI THIỆU

Tiền thân Khoa HSTC – CĐ là khoa hồi sức cấp cứu tổng hợp.
Ngày 4/9/2012 Khoa HSTC –CĐ được thành lập chính thức với chức năng hồi sức các bệnh nội khoa và chống độc

Giới thiệu

Khoa Nội Thận –Lọc Máu bắt đầu hoạt động độc lập từ tháng 03/10/2016.
Trong quá trình phát triển, Khoa không ngừng nỗ lực tự vươn lên, hợp tác với các Khoa, Phòng trong bệnh viện và các...

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

I. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ : ( Thông tư 18/2009/TT-BYT )
1 Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng (ban) Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc...

GIỚI THIỆU KHOA PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC

Khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức được tách ra từ Khoa Ngoại và thành lập vào tháng 6 năm 2004. Trong suốt thời gian qua, khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức đã phát triển liên tục cả về...

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA SẢN VỀ LỚP TIỀN SẢN

Kiến thức về trước và sau sinh có vai trò rất lớn đối các ông bố bà mẹ tương lai. Vì lý do đó, mỗi tháng khoa Sản Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực....