Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

I. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ : ( Thông tư 18/2009/TT-BYT )

1 Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng (ban) Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc (thủ trưởng) phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2 Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc (thủ trưởng) đơn vị phê duyệt và tổ chức thực hiện.......................

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

I. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ : ( Thông tư 18/2009/TT-BYT )

1 Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng (ban) Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc (thủ trưởng) phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2 Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc (thủ trưởng) đơn vị phê duyệt và tổ chức thực hiện.

3 Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:

- Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

- Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa Vi sinh (xét nghiệm) và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.

- Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc. 

4 Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.

5 Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.

6 Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.

7 Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế. 

8 Tham gia cùng Khoa vi sinh, Khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

9 Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Chế độ quản lý:

Mỗi nhân viên chịu trách nhiệm 1 khâu ( nhận DC, rửa DC, lau khô – đóng gói, hấp DC, cấp phát dụng cụ, làm gòn gạc, xếp đồ vải).

Điều dưỡng hành chánh quản lý vật tư, hóa chất, văn phòng phẩm và các vật liệu khác phân cho các bộ phận sử dụng, có sổ ký giao nhận và báo cáo xuất nhập hàng tháng.

Điều dưỡng trưởng theo dõi chấm công, lập kế hoạch mua y dụng cụ vật tư tiêu hao, lập kế hoạch phân công công việc cho điều dưỡng, nhân viên khac, hộ lý trong khoa.
họp khoa mỗi cuối tháng.

Vệ sinh mỗi sáng và cuối ngày nơi làm việc.

Thực hành tiết kiệm điện, nước, hóa chất, vật tư tiêu hao.

2. Chế độ giao ban:

Thời gian: từ 7g00 – 7g 10.

Nghỉ phép, đổi trực phải báo trước ( trừ trường hợp đặc biệt ).

3. Chế độ làm việc:

Người có con nhỏ nghế độ 1 giờ/ 1 ngày ( báo điều dưỡng trưởng).

Bệnh đột xuất báo điều dưỡng trưởng , có giấy nghỉ ốm của khoa khám bệnh hoặc nghỉ phép.

Nghỉ bận việc riêng phải báo điều dưỡng trưởng và phải được sự đồng ý, ngược lại coi như nghỉ không lý do.

4. Chế độ trực thứ 7, chủ nhật:

Đảm bảo giờ trực, bàn giao kho đúng quy định.

5.  Quy chế chấm điểm A, B, C:

Họp khoa vào cuối tháng để chấm điểm, lấy ý kiến bằng cách biểu quyết. Sau đó, bảng chấm được công bố cho khoa, nếu không thắc mắc gì thêm xem như là kết quả chính thức.

6. Quy chế dân chủ:

Đoàn kết nội bộ, có tinh thần đấu tranh xây dựng, chống hiện tượng tiêu cực, phát biểu đúng nơi, đúng chỗ, không gây chia rẽ nội bộ.

7. Ứng xử:

Đoàn kết, hòa nhã, tôn trọng đồng nghiệp, thương yêu, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

8. Khen thưởng kỷ luật:

Căn cứ trên bảng điểm và quy chế mà có hình thức kỷ luật thích hợp.

Căn cứ vào bảng điểm xét khen thưởng cuối năm.

9. Thủ quỹ:

Điều dưỡng trưởng và tổ trưởng Công đoàn khoa phối hợp lãnh và quản lý tiền quỹ khoa.

Trình trưởng khoa khi có thu chi tiền quỹ. Chi tiền quỹ theo quyết định chi cua khoa (Trường hợp đặc biệt chi theo y kiến của trưởng khoa)