Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Giới thiệu

Khoa Nội Thận –Lọc Máu bắt đầu hoạt động độc lập từ tháng 03/10/2016.

Trong quá trình phát triển, Khoa không ngừng nỗ lực tự vươn lên, hợp tác với các Khoa, Phòng trong bệnh viện  và các bệnh viện bạn.


Khoa Nội Thận –Lọc Máu bắt đầu hoạt động độc lập từ tháng 03/10/2016.

Trong quá trình phát triển, Khoa không ngừng nỗ lực tự vươn lên, hợp tác với các Khoa, Phòng trong bệnh viện  và các bệnh viện bạn.

Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

Tổng số viên chức và người lao động tại khoa Nội Thận gồm 10 cán bộ, trong đó:

- Trưởng khoa: Bác sĩ Chuyên khoa 1:  Trầm Việt Hòa

- Điều dưỡng Trưởng: Cử nhân Điều dưỡng :Trương Thị Liễu

- 2 Bác sĩ:+BSCK1 Nguyễn Thanh Hoàng

                 + BSCK1 Đỗ Duy Khánh

- 7 Điều dưỡng, trong đó:

  + 2Cử nhân Điều dưỡng

  + 5 Điều Dưỡng trung cấp

- 1 Hộ lý

Cơ sở vật chất:

- Các phòng chức năng tại khoa Nội Thận –Lọc Máu :

+ 01 Phòng bác sĩ Trưởng khoa

+ 01 Phòng giao ban

+ 01 Phòng trực điều dưỡng

+ 01 phòng chạy thận nhân tạo

+ 01 Phòng kỹ thuật

- Trang thiết bị kỹ thuật:

+ 10 máy chạy thận nhân tạo

+ 2 máy vi tính

+ 2 máy in

Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:

Chức năng, nhiệm vụ:

Điều trị cho tất cả các bệnh thận mạn tính gồm:

+ Điều trị nội khoa

+ Chạy thận nhân tạo

Các hoạt động:

Image title

                                                Bệnh nhân chạy thận tại khoa

Image title

                                            Tập thể khoa Nội thận lọc máu

- Tham gia sinh hoạt, tư vấn và phổ biến kiến thức,giúp cho người bệnh hiểu biết hơn về cách phát hiện sớm, phòng ngừa và điều trị bệnh.

- Công tác điều trị bệnh nhân bằng chạy thận nhân tạo

- Điều trị nội trú các loại bệnh: Lupus, hội chứng thận hư, viêm cầu thận cấp, mãn, suy thận cấp, suy thận mãn, tiểu đường biến chứng thận. …

T/GIAN:
Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần: Từ 07h sáng đến 16h30 chiều
Thứ bảy - chủ nhật - ngoài giờ: Có ekip trực