Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Chuyên khoa


LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO VỆ SINH TAY

Hưởng ứng lời kêu gọi hàng năm của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới về việc tăng cườngVệ sinh tay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn đã tổ chức “LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO...

Nhân sự Khoa Nội tim mạch lão học

Khoa Nội Tim mạch-Lão học chịu trách nhiệm điều hành và giám sát công tác là tiếp
nhận điều trị và chăm sóc tại khoa năm 2022 nhằm đạt chỉ tiêu 60 giường nội trú (thựckê là 53 giường)...