Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

CHIẾN DỊCH UỐNG NGỪA VITAMIN A TẠI KHOA NHI

Trong hai ngày 2-3 ngày đầu tháng 6 và đầu tháng 12, cùng phối hợp với Trung Tâm Y tế Dự phòng và các Trạm Y tế xã - Thị trấn, Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn ....Trong hai ngày 2-3 ngày đầu tháng 6 và đầu tháng 12, cùng phối hợp với Trung Tâm Y tế Dự phòng và các Trạm Y tế xã - Thị trấn, Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn đã tổ chức cho bệnh nhi đang nằm điều trị được uống ngừa Vitamin A theo tiêu chuẩn bổ sung của Chiến dịch định kỳ hàng năm.

Sơ lược ước tính có 250 trẻ được bổ sung Vitamin A đúng liều, theo lứa tuổi quy định mỗi đợt uống định kỳ.