Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Tin tức & sự kiện


THÔNG BÁO

Cập nhật: 13-12-2022
Về việc mời báo giá cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường không sử dụng để tái chế năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 02-12-2022
THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Về việc báo giá mua Bộ đón bé chào đời, Áo Kanga

QUYẾT ĐỊNH SỐ 6406/QĐ-SYT

Cập nhật: 24-11-2022
QUYẾT ĐỊNH
Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cũa Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn trực thuộc Sở Y tế

Kế hoạch mua sắm thuốc

Cập nhật: 21-10-2022
https://drive.google.com/file/d/15olzIwOwQA5mSXSaW6nStPzby4FDghZe/view?usp=sharing

Thông báo mời chào giá thi công xây lắp Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa phòng chế biến thức ăn

Cập nhật: 14-10-2022
https://drive.google.com/file/d/1ag2ko8R03gV5riII8xKHd_3ltyrEVc9M/view?usp=sharing