Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Tin xấu tin tốt

Bệnh nhân: Tôi đang ở trong bệnh viện! Tại sao tôi lại ở đây?

Bác sĩ: Anh bị một tai nạn liên quan đến xe buýt.

Bệnh nhân: Điều gì đã xảy ra?

Bác sĩ: Vâng, tôi có một số tin tốt và một tin xấu. Mà anh muốn nghe tin nào trước?

Bệnh nhân: Hãy cho tôi nghe những tin xấu trước xem nào?.

Bác sĩ: Hai chân bị thương rất nặng nên chúng tôi đã phải cắt bỏ cả hai.

Bệnh nhân: ôi trời quá khủng khiếp! thế tin tốt là gì?

Bác sĩ: Anh đã trúng thưởng 1 đôi dày trong trong trò bốc thăm may mắn tuần trước tại 1 siêu thị ...!