Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Tác dụng của Viagra

Có một ông già đến cửa hàng bán thuốc và nói với người bán hàng :

- Cô bán cho tui 1 viên Viagra, nhưng làm ơn bẻ thành 4 mảnh

Cô bán hàng nói:

- 4 mảnh 1/4 thì ông uống không có tác dụng gì đâu ạ.

- Tôi không muốn uống Viagra vì cái tác dụng quảng cáo của nó đâu mà tôi chỉ muốn khi đi toilet không bị ướt chân thôi.