Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

Các thông tin về tổ chức xét tuyển, ứng viên vui lòng truy cập vào link bên dưới

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận hoặc theo đường bưu điện hoặc theo địa chỉ Email

xettuyenbvdkkvhm@gmail.com


Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn thông báo xét tuyển viên chức ngành y tế năm 2021 như sau:

https://drive.google.com/file/d/1jjiVXDh63M-yVP2JDIN2X-D13K0QsVkp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ePWdzrNR6CPyQgtu8b31ZOCjzZ7fUoi2/view?usp=sharing

(Tổng hợp tiêu chí, cơ cấu, điều kiện tuyển dụng viên chức Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn năm 2021)

https://docs.google.com/document/d/11kig90uMrHIRNlXZkIYAoPiYfpAGbv1w/edit?usp=sharing&ouid=112053369801384613137&rtpof=true&sd=true

( Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu được ban hành theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của chính phủ)

https://docs.google.com/document/d/1ID22Pld0ZibXXHkKThP4kJ6De9GDdlQi/edit?usp=sharing&ouid=112053369801384613137&rtpof=true&sd=true