Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017

           Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn có nhu cầu tuyển dụng và  xét tuyển viên chức :

 • + Bác sĩ : 20  người

 • + Điều dưỡng hạng III : 02 người

 • + Điều dưỡng hạng IV : 16 người

 • + Dược sĩ  hạng III: 03 người

 • + Hộ sinh hạng IV : 01 người

 • + Kỹ thuật viên y hạng IV : 03 người

 • + Chuyên viên : 03 người

 • + Kỹ sư hạng III : 01 người

 • + Y tế công cộng hạng III : 02 người

 • + Kế toán viên cao đẳng : 01 người

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017

           Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn có nhu cầu tuyển dụng và  xét tuyển viên chức :

 • + Bác sĩ : 20  người

 • + Điều dưỡng hạng III : 02 người

 • + Điều dưỡng hạng IV : 16 người

 • + Dược sĩ  hạng III: 03 người

 • + Hộ sinh hạng IV : 01 người

 • + Kỹ thuật viên y hạng IV : 03 người

 • + Chuyên viên : 03 người

 • + Kỹ sư hạng III : 01 người

 • + Y tế công cộng hạng III : 02 người

 • + Kế toán viên cao đẳng : 01 người

1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

 1.1 Đối tượng :

a/ Là công dân Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh;

b/ Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật;

c/ Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;

d/ Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

- Ưu tiên xét tuyển đối tượng có các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 2, Điều 10 của NĐ 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2002: Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc ít người; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Người có thâm niên công tác đúng với vị trí tuyển dụng…

Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

- Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);

- Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi);

- Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi);

- Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi).

Đối với các trường hợp đặc biệt khác phải có văn bản báo cáo với Sở Nội vụ từng trường hợp cụ thể để xem xét, tổng hợp xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố.

      1.2 Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

- Điều dưỡng hạng III: theo Quy định tại Điều 5 của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Chuyên viên: theo Quy định tại Điều 7 của Thông tư Số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

- Dược sĩ (hạng III): theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư Số 27/2015/TT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược.

- Bác sĩ (hạng III): theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch Số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

- Kỹ sư hạng III: theo Quy định tại Điều 10 của Thông tư liên tịch Số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học công nghệ.

- Y tế công cộng hạng III: theo Quy định tại Điều 8 của Thông tư liên tịch Số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng.

b)  Đối với viên chức gắn với chức danh nghề nghiệp hạng IV:

- Điều dưỡng hạng IV: theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Hộ sinh hạng IV : theo Quy định tại Điều 9 của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Kỹ thuật y hạng IV : theo Quy định tại Điều 12 của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Kế toán viên cao đẳng: theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư Số 09/2010/TT-BNV ngày 11/09/2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

* Điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học đối với người đăng ký dự tuyển:

  Trình độ ngoại ngữ và tin học được thực hiện theo quy định cụ thể như sau:

+ Đào tạo trình độ tin học theo quy định tại Thông tư số 03/2014TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Đào tạo trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

        Trong thời gian chờ các ứng viên thực hiện chuyển đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo quy định, Bệnh viện tạm thời vẫn sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ A, B.

- Viên chức loại A0, A1 :

+ Ngoại ngữ: chứng chỉ B trở lên,

+ Tin học: chứng chỉ A trở lên.

- Viên chức loại B :

+ Ngoại ngữ: chứng chỉ A trở lên,

+ Tin học: Chứng chỉ vi tính văn phòng trở lên.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a/ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b/ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 • 1.3Thành phần hồ sơ :

 • * Hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức:

Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư  số 15/2012/TT-BNV;

Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

 • Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

 • Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

        -   Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

- Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

 • THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ :

 • 23/8/2017 – 20/9/2017.

 • ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ :

 • +  Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn ( Phòng Tổ chức cán bộ );

 • + Địa chỉ : 65/2B Đường Bà Triệu, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh;

 • TỔ CHỨC XÉT TUYỂN : Dự kiến 8g00 ngày 05/10/2017 ( thứ năm).

 •                               

 •                                                                             Ngày 21 tháng 8 năm 2017

 •                                                                                         GIÁM ĐỐC

 •                                                                                               Đã ký

                                                                                    ĐỖ KIM HOÀNG