Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC PHẢI HỘI CHẨN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC PHẢI HỘI CHẨN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

 DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC PHẢI HỘI CHẨN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

(theo Thông tư số  40 /TT-BYT ngày 17 /11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)STT
 thuốc
Tên thuốc hay hoạt chất Đường dùng,
dạng dùng
Thuốc đang sử dụng tại
Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn


  6.2. Chống nhiễm khuẩn  

  6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam  

168 Cefepim*
Tiêm
Cefepim * (CEFEPIM 1G)

172 Cefoperazon + sulbactam*
Tiêm
Sulbactam; Cefoperazon 0,5g+ 0,5g (Sulperazone) *

183 Ceftriaxon*
Tiêm
Ceftriaxon* 1g (CEFTRIONE 1G*)
Ceftriaxone* 1g (ROCEPHIN 1G I.V.)188 Imipenem + cilastatin*
Tiêm
Imipenem, Cilastatin 500mg/500mg (TIENAM) *

189 Meropenem*
Tiêm
Meropenem 1g/30ml (Meronem *)
Meropenem 1g (Mizapenem 1g)*


  6.2.7. Thuốc nhóm quinolon  

228 Levofloxacin*
Tiêm truyền
Levofloxacin 250mg/50ml (Tavanic) *
Levofloxacin 500mg/100ml (Tavanic) *
Levofloxacin 750mg/150ml (Leflocin)*


  6.2.10. Thuốc khác  

257 Teicoplanin*
Tiêm
Teicoplanin 400mg (Targocid ) *

258 Vancomycin*
Tiêm
Vancomycin* 1g (VALBIVI)

  26.2. Thuốc tiêm truyền  

1011 Acid amin*
Tiêm truyền
Acid Amine* 5% E, 250ml (AMINOPLASMAL.BBRAUN)
Acid amin* 7,2% 200ml (KIDMIN)Ngày 03 tháng 8 năm 2017
Đại diện Tiểu ban Thông tin thuốc
DS. Trương Ngọc Hương

Ѹp�4��L