Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH Y TẾ CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 12/2015

Từ tháng 12 năm 2015 này sẽ có một số quy định mới liên quan đến lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành như: Thông tư của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn; Quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng loại việc giám định pháp y, pháp y tâm thần…

1.      Thông tư của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn (hiệu lực từ ngày 14/12/2015)

Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực sẽ bãi bỏ các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn quy định tại Thông tư số 08/TT- LB ngày 20/4/1995 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và xã hội, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở.

Thông tư quy định nhiệm vụ thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật như: i) Về y tế dự phòng; ii) Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh; iii) Về chăm sóc sức khỏe sinh sản; iv) Về cung ứng thuốc thiết yếu; v) Về quản lý sức khỏe cộng đồng; vi) Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ.

Chi tiết xem tại file đính kèm: /documents/10180/41685/TT33.doc

2.      Quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng loại việc giám định pháp y, pháp y tâm thần (hiệu lực từ ngày 01/12/2015)

Thông tư 31/2015/TT-BYT ngày 14/10/2015 của Bộ Y tế quy định chế độ bồi dưỡng, thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng loại việc giám định pháp y, pháp y tâm thần có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2015.

Theo đó, Thông tư quy định mức tiền bồi dưỡng giám định pháp y (theo ngày công và theo vụ việc); giám định pháp y tâm thần (theo ngày công).

Chi tiết xem tại file đính kèm: /documents/10180/41685/tt-2015-31-1.pdf

3.      Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh (hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2015)

Đó là nội dung chủ yếu của Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 được Bộ Y tế ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2015.

1. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 2 như sau:

a) Trước khi trẻ sơ sinh về nhà, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Giấy chứng sinh tại Phụ lục 01 hoặc Phụ lục 01A ban hành kèm theo Thông tư này. Cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký. Giấy chứng sinh được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ để làm thủ tục khai sinh và 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Bổ sung Điểm c vào Khoản 2 Điều 2 như sau:

"Điều 2. Thủ tục cấp Giấy chứng sinh

"c) Trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ thì Bên vợ chồng nhờ mang thai hộ hoặc Bên mang thai hộ phải nộp Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ theo Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này và bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu Bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ chồng nhờ mang thai hộ và Bên mang thai hộ gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trẻ sinh ra.

Trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ sẽ được cấp Giấy chứng sinh theo Mẫu quy định tại Phụ lục 01A ban hành kèm theo Thông tư này. Giấy chứng sinh này là văn bản chứng minh việc mang thai hộ khi làm thủ tục đăng ký khai sinh.

Việc cấp Giấy chứng sinh thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này".

Chi tiết xem tại file đính kèm: /documents/10180/41685/Thong%20tu%20so%2034.2015.docx

4.   Thông tư số 36/2015/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 29 tháng 10 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2015)

Tại Thông tư, có một số tên thuốc tân dược được hiệu chỉnh lại, đồng thời Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác của Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 như: loại bỏ Gatifloxacin, dạng nhỏ mắt ra khỏi danh mục thuốc ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014; giới hạn chỉ định, giới hạn hạng bệnh viện đối với thuốc Alendronat natri + cholecalciferol (Vitamin D3), dạng uống: quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị loãng xương, sử dụng tại khoa cơ xương khớp bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I…