Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

MỪNG NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG 12/5/2018

Ngày Quốc tế Điều dưỡng là một ngày lễ trọng đại được tổ chức trên toàn thế giới là ngày 12 tháng 5 năm 2018 ...

Ngày Quốc tế Điều dưỡng là một ngày lễ trọng đại được tổ chức trên toàn thế giới là ngày 12 tháng 5 năm 2018, nhằm ghi nhận những đóng góp của ngành Điều dưỡng cho xã hội. Florence Nightingale còn được tưởng nhớ là Người phụ nữ với cây đèn, là người sáng lập ra ngành y tá hiện đại.

Image title

Image title

Image title

Image title


Image title


Image title

Image title

Image title