Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Tin tức & sự kiện


THỂ LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Cập nhật: 18-08-2023
Đường link tham gia cuộc thi
http://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn/#/pages/home

THÔNG BÁO CUNG CẤP BÁO GIÁ THUỐC

Cập nhật: 03-08-2023
https://drive.google.com/file/d/1x9awf0XynbHW3mtRliA9w6Tf4z8lRwKc/view?usp=sharing

LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH 2023

Cập nhật: 09-05-2023
https://drive.google.com/file/d/1H4OauQ5ERZ0hXXgy2c17GFaI6xIWPT9M/view?usp=sharing

LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2022

Cập nhật: 09-05-2023
https://drive.google.com/file/d/1hkdkPUzIt-gx-cf4td2tvYZoe4P268Nw/view?usp=sharing

THÔNG BÁO CUNG CẤP BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO, HÓA CHẤT, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THAY THẾ

Cập nhật: 14-04-2023
https://drive.google.com/file/d/1yPIbX_6e7g0T34xNN1UJri972XRH0wWm/view?usp=sharing