Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Thông tin tuyển dụng


Thông báo tuyển dụng tháng 06 năm 2024

Cập nhật: 04-06-2024
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn có nhu cầu tuyển

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023

Cập nhật: 07-02-2024
https://drive.google.com/file/d/1Vx9dpP9hY_pHZRFiHKOvWyHYoi7ec7ec/view?usp=sharing

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC.

Cập nhật: 10-01-2024
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Cập nhật: 01-06-2023
https://drive.google.com/file/d/1L6LqLpTI9B_x9Bw-T0CwAXjfNSx0US1f/view?usp=sharing

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cập nhật: 17-05-2023

Thông báo tuyển dụng tháng 03 năm 2023

Cập nhật: 13-03-2023
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn thông báo tuyển dụng