Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Thông tin tuyển dụng


THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Cập nhật: 01-06-2023
https://drive.google.com/file/d/1L6LqLpTI9B_x9Bw-T0CwAXjfNSx0US1f/view?usp=sharing

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cập nhật: 17-05-2023

Thông báo tuyển dụng tháng 03 năm 2023

Cập nhật: 13-03-2023
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn thông báo tuyển dụng

Thông báo xét tuyển viên chức 2022

Cập nhật: 18-11-2022
https://drive.google.com/drive/folders/1pW1NaSb8Xl2vReCwujO-MtOibIJzGW3L?usp=share_link

Thông báo tuyển dụng tháng 11 năm 2022

Cập nhật: 01-11-2022
https://drive.google.com/file/d/1hGje8XX4f-qmQtLGTtluxJ7Lv6p3L-yt/view?usp=sharing

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn thông báo tuyển dụng

Cập nhật: 04-08-2022
https://drive.google.com/file/d/1l9O1C1hPp7i6y4AOcmv2bUsGrQQ6cL9v/view?usp=sharing

Thông báo tuyển dụng

Cập nhật: 21-07-2022
https://drive.google.com/file/d/1iWGwyIXT6U1wJSk_9_Q14VdlUGyMWbW6/view?usp=sharing

QUYẾT ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

Cập nhật: 12-05-2022
https://drive.google.com/file/d/1p6h_7rDjXA02yikUl4NRSN1Z76u69BuL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rl75WlBsyo7kBZqar6ODbDZaBcAYht6s/view?usp=sharing

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức của Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn

Cập nhật: 19-01-2022
https://drive.google.com/file/d/1YYsI6x3QJpu0404rIg5PezaFCpJZ1nSh/view?usp=sharing

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

Cập nhật: 15-12-2021
Các thông tin về tổ chức xét tuyển, ứng viên vui lòng truy cập vào link bên dưới
Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận hoặc theo đường bưu...