Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Thông báo từ bệnh viện cho bệnh nhân


BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT HAI LÒNG NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2020

Cập nhật: 24-08-2020
https://drive.google.com/file/d/1OCTyh-iS44igNLHfNlupsskIF3MNMjtO/view?usp=sharing

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỜI GIAN CHỜ CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH ĐỢT 1 NĂM 2020

Cập nhật: 07-08-2020
https://drive.google.com/file/d/1OA6zJfK4b7zctLbQnKa_gp6YRzl_9NgZ/view?usp=sharing

Kế hoạch cải tiến chất lượng giải quyết vấn đề ưu tiên sau khảo sát quý 2 năm 2020

Cập nhật: 10-06-2020
Cải tiến chất lượng giải quyết vấn đề ưu tiên sau đợt khảo sát hài lòng người bệnh nội trú và ngoại trú quý 2 năm 2020

Khảo sát hài lòng Ngoại trú quý II năm 2020

Cập nhật: 10-06-2020
kết quả khảo sát hài lòng quý 2 năm 2020

Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh Nội trú quý II 2020

Cập nhật: 10-06-2020
khảo sát hài lòng người bệnh nội trú quý 2 năm 2020