Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Thông báo từ bệnh viện


Kế hoạch cải tiến chất lượng giải quyết vấn đề ưu tiên sau khảo sát quý 2 năm 2020

Cập nhật: 10-06-2020
Cải tiến chất lượng giải quyết vấn đề ưu tiên sau đợt khảo sát hài lòng người bệnh nội trú và ngoại trú quý 2 năm 2020

Khảo sát hài lòng Ngoại trú quý II năm 2020

Cập nhật: 10-06-2020
kết quả khảo sát hài lòng quý 2 năm 2020

Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh Nội trú quý II 2020

Cập nhật: 10-06-2020
khảo sát hài lòng người bệnh nội trú quý 2 năm 2020