Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

ỨNG DỤNG BỘ ĐỒNG HỒ ĐỊNH THỜI GIAN CÓ CHUÔNG BÁO TRONG QUY TRÌNH NGÂM RỬA DỤNG CỤ TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU

Trong các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khử khuẩn và tiệt khuẩn thì thời gian tiếp xúc với hóa chất của các dụng cụ phải tuyệt đối tuân thủ. Tuy nhiên, hiện tại các nhân viên vẫn chưa tuân thủ đúng thời gian xử lý ngâm rửa dụng cụ do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan như bệnh cấp cứu quá tải tại một thời điểm, không nhớ chính xác thời gian cần xử lý dụng cụ......

Tg: Nguyễn Trần Hữu Tuấn, Huỳnh Trung Nghĩa, Trần Văn Cường, Nguyễn Thị Thùy Hương, Huỳnh Thị Mỹ Hương.

Thực trạng:

Trong các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khử khuẩn và tiệt khuẩn thì thời gian tiếp xúc với hóa chất của các dụng cụ phải tuyệt đối tuân thủ. Tuy nhiên, hiện tại các nhân viên vẫn chưa tuân thủ đúng thời gian xử lý ngâm rửa dụng cụ do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan như bệnh cấp cứu quá tải tại một thời điểm, không nhớ chính xác thời gian cần xử lý dụng cụ...

Nhóm nghiên cứu đã sáng tạo ra Bộ đồng hồ định thời gian có chuông báo nhằm báo động cho nhân viên biết dụng cụ đã đủ thời gian ngâm hóa chất giúp việc ngâm rửa dụng cụ thực hiện chính xác đúng quy định thời gian. Không vi phạm thời gian quy định như lấy sớm chưa đủ thời gian diệt khuẩn, lấy trễ gây tổn hại và mau hỏng dụng cụ chuyên môn đắt tiền.

Nội dung sáng kiến:

Bộ đồng hồ định giờ có chuông báo bao gồm: 01 chuông, 01 đồng hồ định thời gian, 01 đồng hồ định thời gian reng chuông, 01 cầu dao điện, 01 giá đỡ.

Việc áp dụng sáng kiến tại đơn vị:

Bộ đồng hồ định thời gian có chuông báo nhằm báo động cho nhân viên biết dụng cụ đã đủ thời gian ngâm hóa chất giúp việc ngâm rửa dụng cụ thực hiện chính xác đúng quy định về thời gian. Không vi phạm thời gian quy định như lấy sớm chưa đủ thời gian diệt khuẩn, lấy trễ gây tổn hại và mau hỏng dụng cụ chuyên môn đắt tiền.