Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

TÁI SỬ DỤNG BÌNH CHỨA NƯỚC RO TRONG CHẠY THẬN NHÂN TẠO LÀM BÌNH HỦY KIM

Trước đây, các khoa lâm sàng và cận lâm sàng trực thuộc bệnh viện sử dụng bình hủy kim bằng nhựa màu vàng với dung tích 6,8 lít.

Nhu cầu sử dụng bình hủy kim tại tất cả các khoa lâm sàng và cận lâm sàng rất nhiều với chi phí mua bình hủy kim cao. Trong đó, năm 2016 toàn bệnh viện đã sử dụng 840 bình, năm 2017 đã sử dụng 1211 bình. Từ tháng 01/2018 đến tháng 5/2018 sử dụng 475 bình.....

Tg: Trương Thị Liễu, Nguyễn Thụy Thùy Trang, Hà Thị Yến Anh, Phan Minh Thành, Trần Thị Bích Trâm.

Thực trạng:

Trước đây, các khoa lâm sàng và cận lâm sàng trực thuộc bệnh viện sử dụng bình hủy kim bằng nhựa màu vàng với dung tích 6,8 lít.

Nhu cầu sử dụng bình hủy kim tại tất cả các khoa lâm sàng và cận lâm sàng rất nhiều với chi phí mua bình hủy kim cao. Trong đó, năm 2016 toàn bệnh viện đã sử dụng 840 bình, năm 2017 đã sử dụng 1211 bình. Từ tháng 01/2018 đến tháng 5/2018 sử dụng 475 bình.

Chi phí mua bình hủy kim sử dụng trong năm 2017 là:

1 bình/35.000 đồng * 1211 bình = 42.385.000 đồng.

Trong khi đó, mỗi ngày tại khoa Nội thận sử dụng từ 20 – 25 bình chứa nước RO trong chạy thận nhân tạo. Số bình này sau khi sử dụng được thu gom chuyển đến nơi hủy.

Nội dung sáng kiến:

Tận dụng bình chứa nước RO trong chạy thận nhân tạo sau khi sử dụng tại khoa Nội thận để làm thành bình hủy kim tại các khoa lâm sàng, cận lâm sàng giúp giảm được chi phí cho việc mua bình hủy kim như trước đây và giảm được lượng rác thải ra môi trường khi tiêu hủy các bình chứa nước RO.

Bình chứa nước RO trong chạy thận nhân tạo với dung tích 10 lít có thể chứa được nhiều bơm tiêm sau khi sử dụng hơn so với bình hủy kim màu vàng trước đây, giúp tiết kiệm được số lượng bình hủy kim cần sử dụng.

Nếu dự tính toàn bệnh viện sử dụng ≈ 800 bình/năm thì kinh phí thực hiện được tính như sau:

+ Decal dán bình: 3.000 đồng/miếng x 800 bình/năm = 2.400.000 đồng.

+ Bình chứa nước RO trong chạy thận nhân tạo tái chế: 00 đồng/bình.

Tổng kinh phí trang bị bình hủy kim mới cho tất cả các khoa lâm sàng và cận lâm sàng # 2.400.000 đồng/năm.

Việc áp dụng sáng kiến tại đơn vị:

- Bình hủy kim được thay thế bằng bình chứa nước RO trong chạy thận nhân tạo đã qua sử dụng sẽ đem lại kết quả như sau:

        + Chất lượng bình đảm bảo, vật sắc nhọn không xuyên thủng.

        + Đảm bảo đúng quy cách theo quy định của Kiểm soát Nhiễm khuẩn theo thông tư quy định.

        + Tính thẫm mỹ.

- Mỗi năm giảm chi phí: # 40.000.000 đồng.