Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: “CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC AN TOÀN NGƯỜI BỆNH CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN, NĂM 2019”

Đặt vấn đề:

An toàn người bệnh (ATNB) là vấn đề phổ biến, có phạm vi rộng và là sự quan tâm của toàn xã hội, bất cứ công đoạn nào của mọi quy trình khám bệnh, chữa bệnh đều chứa đựng các nguy cơ tiềm tàng, rủi ro cho người bệnh (NB). Khi có sai sót hay sự cố y khoa không mong muốn xảy ra, NB phải gánh chịu hậu quả ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc bị khuyết tật tạm thời hay vĩnh viễn

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: “CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC AN TOÀN NGƯỜI BỆNH CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN, NĂM 2019”

Nguyễn Đình Anh Giang và cộng sự.

Đặt vấn đề:

An toàn người bệnh (ATNB) là vấn đề phổ biến, có phạm vi rộng và là sự quan tâm của toàn xã hội, bất cứ công đoạn nào của mọi quy trình khám bệnh, chữa bệnh đều chứa đựng các nguy cơ tiềm tàng, rủi ro cho người bệnh (NB). Khi có sai sót hay sự cố y khoa không mong muốn xảy ra, NB phải gánh chịu hậu quả ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc bị khuyết tật tạm thời hay vĩnh viễn, thậm chí cả tính mạng, chẳng khác gì tai nạn chồng lên tai nạn, và các cán bộ y tế liên quan trực tiếp tới các sai sót/sự cố không mong muốn cũng là nạn nhân trước áp lực của dư luận xã hội. Mục tiêu xác định thực trạng ATNB, kiến thức ATNB và các yếu tố liên quan  của nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

Toàn bộ nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn được khảo sát từ tháng 3/2019 – 6/2019. Tiêu chuẩn nhận vàonhân viên y tế tại bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn có thời gian công tác từ 01 năm trở lên (mốc thời gian đảm bảo đã được đào tạo, tập huấn thực hành về ATNB tại bệnh viện).

Kết quả:

Kiến thức đạt về tổng quan ATNB chiếm tỷ lệ 94,25%,kiến thức đạt về xác định người bệnh và cải thiện thông tin trong nhóm chăm sóc chiếm tỷ lệ 76,10%, kiến thức đạt về sử dụng thuốc chiếm tỷ lệ 85,4%, 65,93% nhân viên y tế có kiến thức đạt về An Toàn Phẫu Thuật, kiến thức đạt về nhiễm khuẩn bệnh viện chiếm tỷ lệ 94,03%, kiến thức đạt về sử dụng trang thiết bị chiếm tỷ lệ 86,72%. Kiến thức chung đạt về ATNB của NVYT chiếm tỷ lệ 71,02%.

Kết luận:

Tỷ lệ nhân viên y tế có kiến thức chung về ATNB đạt 71,02%