Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

GIẢM THỜI GIAN CHỜ NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ CÓ CHỈ ĐỊNH XÉT NGHIỆM

hoa Khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn tiếp nhận khoảng 1500 đến 1800 người bệnh đến khám ngoại trú mỗi ngày. Điều kiện cơ sở vật chất và nhân sự của bệnh viện còn hạn chế nên người bệnh đến khám đôi khi phải chờ đợi lâu. Trong năm 2018, bệnh viện có tiến hành các đợt khảo sát thời gian chờ của người bệnh thấy có giảm 30 phút so với năm 2017.....

Tg: Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Trí Dũng, Trần Thị Thoa.

Thực trạng:

Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn tiếp nhận khoảng 1500 đến 1800 người bệnh đến khám ngoại trú mỗi ngày. Điều kiện cơ sở vật chất và nhân sự của bệnh viện còn hạn chế nên người bệnh đến khám đôi khi phải chờ đợi lâu. Trong năm 2018, bệnh viện có tiến hành các đợt khảo sát thời gian chờ của người bệnh thấy có giảm 30 phút so với năm 2017.

Tuy nhiên qua các đợt khảo sát, kết quả thời gian chờ khám bệnh, phát thuốc giảm nhưng thời gian chở đợi kết quả cận lâm sàng (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh) giảm rất ít.

- Phòng nhận mẫu xét nghiệm người bệnh BHYT ở vị trí khuất, khó nhìn thấy.

- Phòng nhận mẫu xét nghiệm khám bệnh theo yêu cầu tại khoa xét nghiệm nên người bệnh phải đi xa, một số người bệnh gặp khó khăn khi đi đến khoa xét nghiệm (lớn tuổi, bệnh tật..)

- Tình trạng người bệnh tập trung đông gây ồn ào, mất trật tự.

Nội dung sáng kiến:

Chuyển phòng khám số 11 thành phòng nhận và lấy mẫu xét nghiệm cho người bệnh BHYT và khám theo yêu cầu. Cải tạo, tổ chức 2 cửa tiếp nhận nghiệm phẩm và khu vực thực hiện xét nghiệm.

+ Cửa số 1 nhận nghiệm phẩm của khu vực khám BHYT.

+ Cửa số 2 nhận nghiệm phẩm của khu vực khám bệnh theo yêu cầu.

Trả kết quả các xét nghiệm theo thời gian trên phiếu hẹn cho người bệnh tại khu vực khám. Người bệnh chỉ cần đến phòng lấy mẫu xét nghiệm tại khoa Khám bệnh và chờ kết quả tại đây, không phải đi đến khoa Xét nghiệm như trước đây.

Việc áp dụng sáng kiến tại đơn vị:

  • Người bệnh không còn gặp khó khăn khi phải đi tìm đến khoa Xét nghiệm vì phòng nhận mẫu xét nghiệm gần các phòng khám bệnh.

  • Tình trạng người bệnh tập trung đông người trước khoa xét nghiệm làm ảnh hưởng đến hoạt động xét nghiệm (ồn, người bệnh ra vào thường xuyên để hỏi kết quả xét nghiệm, ảnh hưởng đến tiếp nhận mẫu của các khoa lâm sàng…) được khắc phục.

  • Thời gian chờ trung bình kết quả xét nghiệm giảm 19 phút so với năm 2018 theo như kết quả khảo sát thời gian chờ năm 2019. Mỗi ngày có khoảng 100 người bệnh được chỉ định xét nghiệm tại khoa Khám bệnh; như vậy mỗi ngày giảm được 1900 phút thời gian chờ của người bệnh.