Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

“ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI VỀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG VÀ CHẾ ĐỘ LUYỆN TẬP CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN NĂM 2019”

Mục đích:

Hiện nay, đái tháo đường đang trở thành căn bệnh phổ biến và gia tăng nhanh trên thế giới, chủ yếu là đái tháo đường type 2 chiếm khoảng 90%. Tuy nhiên, kiến thức hiểu biết về dinh dưỡng và luyện tập của bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt là đái tháo đường type

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: “ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI VỀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG VÀ CHẾ ĐỘ LUYỆN TẬP CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN NĂM 2019”

Lưu Thị Thanh Tâm và cộng sự.

Mục đích:

Hiện nay, đái tháo đường đang trở thành căn bệnh phổ biến và gia tăng nhanh trên thế giới, chủ yếu là đái tháo đường type 2 chiếm khoảng 90%. Tuy nhiên, kiến thức hiểu biết về dinh dưỡng và luyện tập của bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt là đái tháo đường type 2, còn rất thấp kém. Việc thiếu kiến thức dẫn đến việc thực hành không đúng đắn, ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả điều trị của người bệnh. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với mong muốn đóng góp thêm một vài số liệu đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi của người bệnh đái tháo đường type 2, từ đó rút ra các biện pháp tư vấn phù hợp cho bệnh nhân.

Mục tiêu:

Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi về chế độ dinh dưỡng và chế luyện tập của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2019.

Đối tượng và phương pháp:

Mô tả cắt ngang có phân tích 600 trường hợp đái tháo đường type 2 tại các khoa: Khám bệnh, Nội Tổng hợp, Nội Tim mạch-Lão học, Nội tiết, Nội thần kinh-Cơ xương khớp của bệnh viện ĐKKV Hóc Môn.

Kết quả:

Có 46,8% người bệnh trả lời đúng các câu hỏi kiến thức về chế độ dinh dưỡng, chỉ có 3% người bệnh trả lời đúng các câu hỏi kiến thức về chế độ luyện tập cho người bệnh Đái tháo đường. Tỷ lệ người bệnh có thái độ đúng về chế độ dinh dưỡng và chế độ luyện tập khá cao, chiếm 78%. Tuy nhiên chỉ có 26,1% người bệnh có hành vi đúng về bệnh Đái tháo đường”. Nghiên cứu cho thấy còn khá nhiều người bệnh chưa có chế độ ăn hợp lý, vẫn còn 70.5% người bệnh không tham gia thể thao và chỉ có 43,8% người bệnh biết tự theo dõi đường huyết của mình.

Kết luận:

Người bệnh đái tháo đường có kiến thức về chế độ dinh dưỡng và chế độ luyện tập nhưng chưa đầy đủ. Người bệnh có thái độ tốt tầm quan trọng của chế độ ăn và chế độ luyện tập nhưng hành vi tự chăm sóc bệnh chưa tốt. Nên tăng cường hơn nữa các chương trình giáo dục sức khỏe cho người bệnh Đái tháo đường nói riêng, cho cộng đồng nói chung nhằm nâng cao kiến thức cho người bệnh trong việc quản lý và khống chế sự gia tăng bệnh Đái tháo đường.