Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Quy trình khám bệnh

a. Giấy tờ cần thiết để bệnh nhân được hưởng BHYT:

1. Thẻ BHYT.

2. Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ).

3. Giấy chuyển tuyến hợp lệ của các cơ sở y tế khác (Trạm y tế xã, bệnh viện hạng 3, hạng 4 và chưa phân hạng.

4. Sổ hẹn khám lại của Bệnh viện (với người bệnh hưởng BHYT đúng tuyến đến khám lại).

b. Qui trình khám bệnh đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế

Bước 1:Đăng ký khám bệnh

Lấy số thứ tự đăng ký khám bệnh tại quầy lấy số tự động.

Trình thẻ BHYT (bản chính); 02 bản photo giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh (đối với trẻ em dưới 6 tuổi) và các giấy tờ có liên quan tại bàn đăng ký khám bệnh.

Nhận số thứ tự khám bệnh.

Bước 2: Đến phòng khám theo số ghi trên phiếu khám.

Bước 3: Khám theo số thứ tự.

Bước 4: Nếu Bác sỹ có chỉ định xét nghiệm, cận lâm sàng

+ Nộp tiền tạm ứng tại quầy viện phí đối với đối tượng BHYT đồng chi trả.

+ Thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng theo chỉ định của bác sĩ.

Sau đó, trở lại phòng khám ban đầu.

Bước 5: Hoàn tất thủ tục viện phí (đồng chi trả) tại quầy viện phí.

Bước 6: Lĩnh thuốc tại quầy phát thuốc BHYT.

+ Nộp phiếu khám chữa bệnh ngoại trú.

+ Lĩnh thuốc theo thứ tự

Bước 7: Nhận lại thẻ BHYT tại quầy đăng ký khám bệnh.

c. Qui trình khám bệnh đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế.

Bước 1:Đăng ký khám bệnh

Lấy số đăng ký tại quầy lấy số tự động, mua sổ.

Nhận số thứ tự phòng khám

Đóng tiền khám bệnh.

Bước 2:Đến phòng khám theo số ghi trên thẻ đã được phát.

Bước 3: Khám theo số thứ tự

Bước 4: Nếu Bác sỹ có chỉ định xét nghiệm, cận lâm sàng

+ Nộp tiền tạm ứng tại quầy viện phí.

+ Thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng theo chỉ định của bác sĩ.
Sau đó, Trở lại phòng khám ban đầu.

Bước 5: Bác sỹ kê đơn thuốc - mua thuốc tại nhà thuốc.